Vuosi 2010

Riku Malkki Ajankohtaista

LAURA™ on saanut vaihtoehdokseen kevyen LAURA™ Light version. Kyseessä on edullinen, helppokäyttöinen ja heti käyttöönotettava sähköinen työkalu.

Sen avulla voit siirtyä sähköiseen rekrytointiin samantien, ilman käyttöönottoprojektia.
Voit myös jättää työkalun ”lepäämään” ja ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

LAURA™ Light kattaa rekrytoinnin olennaisimmat vaiheet:

 • Työpaikan luonti ja julkaisu www-sivuille
 • Työnhakijan hakemuksen täyttäminen, lähetys ja päivittäminen
 • Saapuneiden hakemusten tallennus järjestelmään
 • Hakutekijät, hakemusten monipuolinen käsittely
 • Viestintä hakijoiden kanssa

LAURA™ Light sopii monenlaiseen käyttöön:

 • Rekrytointiprojektin läpiviemiseen, joka manuaalisesti veisi paljon työaikaa ja jossa laatu ei vastaisi hyvää yrityskuvaa
 • Työnantajille, joilla rekrytointien määrä ei edellytä laajamittaista rekrytointijärjestelmää
 • Yhden rekrytoijan henkilökohtaiseksi käteväksi työkaluksi
 • Äkillisen rekrytointitarpeen yllättäessä
 • Avointen hakemusten käsittelyyn, tukemaan laadukasta yrityskuvaa
 • Pilottiversioksi harkittaessa laajemman LAURA -järjestelmän käyttöönottoa

LAURA™ Light sopii hyvin erilaisille käyttäjille!

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!


SHL on tehnyt Iso-Britanniassa tutkimuksen¹, jonka mukaan joka viides työnhakija, joka on kokenut tulleensa kohdelluksi huonosti rekrytoinnin aikana, on lopettanut ko. yrityksen tuotteiden tai palveluiden ostamisen / käyttämisen. Tämän lisäksi joka kolmas on valittanut huonosti hoidetusta rekrytoinnista ystävilleen, mikä on tietenkin nykyään sosiaalista mediaa käyttämällä helppoa. 77 % vastaajista kertoi myös, että boikotoi sellaista yritystä joka on kohdellut rekrytoinnissa huonosti heidän ystäviään tai perheenjäseniään.

Huono kohtelu liittyy yleisimmin puutteelliseen viestintään: ei ole tullut esim. kiitosviestiä hakemuksen saapumisesta tai ei-kiitos -viestiä rekrytoinnin päätyttyä toisen henkilön valintaan. Näistä ensimmäisen LAURA™ hoitaa automaattisesti ja jälkimmäiseen tarjoaa helpon työkalun.

Huonosti rekrytointiaan hoitava B2C-yritys ei siis pelkästään tehosta ja paranna rekrytointiaan LAURA™:n avulla, vaan lisää myös omaa myyntiään!

¹(SHL:http://www.shl.com/AboutSHL/PressReleases/Pages/Businesses_losing_customers_20100608.aspx)


Twitter
Sosiaalisen median¹ hyödyntäminen on yleistynyt nopeasti työmarkkinoilla. Trendi koskee niin työnhakijoita kuin työnantajiakin.Ensimmäisenä LAURA:n käyttäjistä  Facebookia ja Twitteriä lähti hyödyntämään Kiitos Henkilöstöpalvelu. Securitas Direct on myös nopeasti oivaltanut uusien kanavien mahdollisuudet.

LAURA:ssa julkaistut työpaikat voi jakaa ja ”tykätä” Facebookissa ja Twitterissä nappia painamalla. Facebookissa yksistään on lähes 2 miljoonaa suomalaista käyttäjää.

¹ Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. (Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media)

 


HRR Palvelu OyHRR-Palvelu Oy on viimeisin lisäys rekrytointialan asiakaskuntaamme.

LAURA™ -rekrytointijärjestelmä sopii hyvin rekrytointialan yrityksille, jotka haluavat tehokkaasti ja laadukkaasti hoitaa koko rekrytointiprosessia
niin työnhakijoiden, kuin asiakkaittensa suuntaan
HRR-Palvelu Oy on vuonna 2006 perustettu henkilöstöpalveluiden alalla toimiva yritys, joka toimii kansainvälisessä ympäristössä.

www.hrr.fi

15.7.2010


kiiltoKiilto Family Oy on ottanut käyttöön LAURA™ -rekrytointijärjestelmän,
käyttökielenä myös venäjä!

Haluamme palvella asiakkaita hyvin ja räätälöidä uusia ominaisuuksia
asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Tämä laajennus on toteutettavissa myös muille Laura -järjestelmän käyttäjille.

www.kiilto.fi

15.6.2010

Kiitos Henkilöstöpalvelu OyKiitos Henkilöstöpalvelut Oy tutustui viiteen rekrytointijärjestelmään ja
valitsi  LAURA™ -rekrytointijärjestelmän!

Käyttöönotto toteutettiin nopealla aikataululla. LAURA™- järjestelmä vakuutti joustavuudellaan. Ensimmäinen versio Laura -järjestelmästä otettiin koekäyttöön vain viikko sopimuksen allekirjoittamisesta.

Tarpeidensa mukaan muokatun LAURA™ -järjestelmän Kiitos Henkilöstöpalvelut Oy sai käyttöönsä kahdessa viikossa.

Nopean aikataulun mahdollisti loistavasti sujunut yhteistyö, Kiitos Henkilöstöpalvelut Oy:n tehokas toiminta sekä Uranuksen nopea ja joustava web-tiimi.

22.06.2010


Tuusulan kunta valitsi LAURA™-järjestelmän.Tarjouskilpailussa LAURA™ arvioitiin toiminnoiltaan parhaaksi ja kokonaisedullisimmaksi rekrytointijärjestelmäksi Tuusulan kunnan tarpeisiin.
Kunnan kesätyöhaut alkoivat 1.3. ja URANUS toimitti kokemuksellaan ja asiantuntemuksellaan LAURA™ -järjestelmän pilotoitavaksi alle kahdessa viikossa!
Järjestelmää tullaan kehittämään ja laajentamaan kesätyöhaun pilottivaiheesta saatujen kokemusten pohjalta.

LAURA™ on kaupunkien ja kuntien käyttämissä rekrytointijärjestelmissä selkeä markkinajohtaja.

3.03.2010


Iittala Group
laajensi LAURA™-järjestelmän käyttöä lasitehtailleen ja emoyhtiönsä Fiskars Oyj:hin. LAURA™-järjestelmä palvelee konsernia nyt myös englanninkielisessä käyttöympäristössä.

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (EPSHP) valitsi rekrytointijärjestelmäkseen LAURA™-järjestelmän. LAURA™-järjestelmä vastaa kilpailijoitaan paremmin sairaanhoitopiirien sähköisen rekrytoinnin tarpeita ja sen ominaisuudet muokkautuvat käyttäjien toiveiden mukaan, kun uusia ja kasvavia vaatimuksia tulee eteen sähköisen rekrytoinnin yleistyessä ja monipuolistuessa.

EPSHP kilpailutti rekrytointijärjestelmä hankinnan ja totesi LAURA™-järjestelmän parhaaksi vaihtoehdoksi.

www.epshp.fi

10.1.2010