Vahva tunnistautuminen rekrytoinneissa

Vahva tunnistautuminen rekrytoinneissa puhuttaa

Marko Siren Rekrytointi, Rekrytointiprosessi, Tuoteuutiset, Tuoteuutiset työnantajalle

Joensuun kaupunginjohtajan rekrytointi on ollut maaliskuun 2023 uutisotsikoissa erikoisesta syystä: hakijalistalle oli päätynyt useita henkilöitä, jotka eivät itse olleet hakeneet paikkaa. Hakuprosessin aikana tapahtuneet väärinkäytökset johtivat nopeasti pohdintaan siitä, pitäisikö vahva tunnistautuminen ottaa käyttöön rekrytoinneissa, jotta väärinkäytöksiä ei pääsisi syntymään.

LAURA Rekrytointi Oy haluaa korostaa sujuvan työnhaun, hakijakokemuksen ja työnantajakuvan merkitystä nykypäivän rekrytoinnissa.  Laura Rekrytointijärjestelmä on suunniteltu helpottamaan sekä työnhakijoiden että työnantajien elämää. Se tarjoaa monipuoliset työkalut osaajien löytämiseen ja helpottaa rekrytointiprosessia. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä rekrytoijien ja HR-asiantuntijoiden kanssa, jotta se vastaisi nykypäivän haasteisiin ja tarpeisiin.

Sujuva rekrytointi huomioi hakijakokemuksen ja työnantajakuvan 

Hyvä hakijakokemus, työnantajakuva sekä rekrytointiprosessien sujuvuus ja selkeys ovat tärkeitä rekrytoijalle useista syistä. Ne ovat rekrytoinnin onnistumiskriteerejä, jotka auttavat rekrytoijia löytämään sopivat hakijat ja rakentamaan vahvoja suhteita hakijoiden kanssa. Tämä puolestaan johtaa onnistuneisiin rekrytointeihin, tyytyväisiin työntekijöihin ja onnistumisiin jokapäiväisessä arjessa. 

Hakijakokemus on ensiarvoisen tärkeää, sillä se vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti hakijat ovat kiinnostuneita jatkamaan prosessia ja harkitsemaan yritystä potentiaalisena työnantajana. Positiivinen kokemus houkuttelee osaavia ja motivoituneita työnhakijoita, mikä auttaa rekrytoijaa löytämään parhaiten soveltuvat ehdokkaat avoimiin tehtäviin. 

Vahva ja positiivinen työnantajakuva houkuttelee osaajia ja helpottaa rekrytointia. Se on erottamaton osa rekrytointia. Kertomalla työpaikan arvoista ja kulttuurista rekrytoija voi markkinoida yritystä tehokkaasti ja tavoittaa sopivimmat ehdokkaat. Hyvä työnantajakuva auttaa myös pitämään nykyiset työntekijät tyytyväisinä ja sitoutuneina. 

Tehokkaat ja selkeät rekrytointiprosessit parantavat hakijoiden ja yrityksen välistä kommunikaatiota, mikä johtaa parempiin tuloksiin ja nopeampaan päätöksentekoon rekrytoinnissa. Sujuvat prosessit säästävät rekrytoijien ja hakijoiden aikaa ja vaivaa. Selkeä prosessi vähentää myös virheiden mahdollisuutta ja auttaa varmistamaan, että oikeat ehdokkaat etenevät prosessissa oikea-aikaisesti. 

Nettitrollaukselle nollatoleranssi rekrytoinneissa 

Joensuun kaupunginjohtajahaun joutuminen nettitrollauksen kohteeksi rikkoi työnantajan ja hakijan kohtaamisten välillä olevaa avointa ja kannustavaa tilaa, johon ei ole rakennettu turhia byrokraattisia muureja. Nettitrollaukselle ja hakuprosessien väärinkäytöksille tulee asettaa ehdottomasti nollatoleranssi.

Väärinkäytösten täydellinen estäminen tarkoittaisi käytännössä vahvaa tunnistautumista tai henkilötodistuksen kuten passin esittämistä työnhaun yhteydessä. Tämänkaltaisen tunnistautumisen vaatiminen työnhaussa rajaisi melko varmasti pois räikeimmät väärinkäytökset. 

Nollatoleranssin saavuttamiseksi vahva tunnistautuminen olisi kuitenkin jopa liiankin vahva keino eikä se silti välttämättä estäisi väärinkäytöksiä täysin.

Vahva tunnistautuminen rekrytoinneissa heikentäisi hakijakokemusta ja työnantajakuvaa

Laura Rekrytointijärjestelmä ei vaadi vahvaa tunnistautumista, sillä sen tavoitteena on mahdollistaa sujuva rekrytointi sekä helppo ja yhdenvertainen työnhaku kaikille hakijoille. Vahvan tunnistautumisen vaatiminen saattaisi rajata pois myös useita oikealla asialla olevia työnhakijoita, sillä kaikilla hakijoilla ei ole mahdollisuutta tai osaamista käyttää vahvan tunnistautumisen menetelmiä, kuten suomalaisia verkkopankkitunnuksia.

Vahvan tunnistautumisen vaatiminen vaikeuttaisi siis työnhakua merkittävästä ja toisi hakemuksen lähettämiseen useita mutkia. Tämä puolestaan heikentää hakijakokemusta ja vaikuttaa negatiivisesti työnantajakuvaan. 

Julkisen sektorin ja kunta-alan hakuprosesseihin kohdistuu lisäksi myös lainsäädännöllisiä edellytyksiä, joiden vuoksi edes vahvan tunnistautumisen vaatiminen ei täysin estäisi väärinkäytöksiä. Esimerkiksi kaupungin rekrytoinneissa työnantajan on otettava vastaan myös esim. kirjeitse toimitettu hakemus, jolloin lähettäjän jäljittäminen on mahdotonta. 

Toisin kuin kirjeposteissa, sähköisissä järjestelmissä lähettäjän selvittämiseen on olemassa erilaisia keinoja. Myös LAURA Rekrytointi Oy on valmis auttamaan poliisia, jos hakuprosessissa tapahtuneet väärinkäytökset johtavat poliisitutkintaan esimerkiksi identiteettivarkaudesta tai asiakirjaväärennöksestä. LAURA Rekrytointi Oy tuomitsee kaikki palvelun väärinkäytökset. 

Luotettava ja tehokas kumppani rekrytointitarpeisiin 

Me LAURA Rekrytointi Oy:ssä olemme sitoutuneet kehittämään Laura Rekrytointijärjestelmää ja Laura.fi -palvelua rekrytoijien tarpeisiin. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja auttaa heitä saavuttamaan onnistumisia rekrytoinneissa ja kohtaamaan hakijat avoimella ja kannustavalla pelikentällä. Olemme valmiita ottamaan vastaan haasteita ja kehittämään toimintaamme entisestään, jotta voimme jatkossakin olla luotettava ja tehokas kumppani rekrytointitarpeisiin. 

Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme ymmärtää paremmin asiakkaidemme tarpeita ja löytää sopivimmat ehdokkaat erilaisiin tehtäviin. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti alan uusimpiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin, jotta he voivat tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme. Tietoturvan varmistamiseksi toteutamme Laura Rekrytointijärjestelmälle aika ajoin myös riippumattoman tietoturvatahon suorittamia tietoturvatestauksia. 

Aiheesta muualla: