Päivitetty 10.1.2024

Tämä tietosuojaseloste koskee Laura Rekrytointi Oy:n markkinointirekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 

1. Rekisterinpitäjä

Laura Rekrytointi Oy
Ratamestarinkatu 7 a
00520 Helsinki

Y-tunnus: 1478557-4
puh. +358 44 7700 560
info@laura.fi

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Laura Rekrytointi Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

 • sopimus: asiakassuhde Laura Rekrytointi Oy:n kanssa, uutiskirjeen tilaus
 • suostumus
 • oikeutettu etu: asiakastapahtumien varmentaminen, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen (esim. palautteiden käsittely)
 • B2B-markkinoinnissa asemavaltuutus.

 

3. Tietojen käsittelijät

Laura Rekrytointi Oy käsittelee pääsääntöisesti henkilötietoja itse.

 

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n sisällä. Tapauskohtaisesti rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos esim. sähköpostimarkkinoinnissa käytetään EU:n ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Laura Rekrytointi Oy käyttää ActiveCampaign -sähköpostimarkkinointialustaa, joka kerää mm. yhteydenottolomakkeiden kautta annettuja tietoja, tietoja käytetyistä laitteista ja selaimista, sivuilla vietetystä ajasta ja sivulla navigoinnista. ActiveCampaignille siirretään tietoja asiakassuhteen myötä ja käyttäjän itse antamien tietojen mukaisesti. ActiveCampaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja siirron varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet. ActiveCampaign kuuluu myös USA:n ja EU:n väliseen tietosuojakehykseen (Data Privacy Framework) sertifioitujen yritysten joukkoon. Lue lisää ActiveCampaignin tietosuojasta, GDPR:n noudattamisesta ja evästekäytännöistä.
Markkinointirekisteriin tallennetut tiedot on rajoitettu lähtökohtaisesti Laura Rekrytointi Oy:n sisäiseen käyttöön.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Laura Rekrytointi Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet) ja Laura Rekrytointi Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot
 • IP-osoite
 • Selain
 • Tiedot uutiskirjeiden avaamisesta
 • Tiedot uutiskirjeiden klikkaamisesta
 • Tieto uutiskirjeen perumisesta (markkinointikielto)
 • Henkilötietojen tietolähde
 • Tietojen tallennusajankohta

 

7. Muualta kuin rekisteröidyltä saadut henkilötiedot

B2B-markkinoinnissa markkinointirekisterin henkilötietoja saatetaan lisäksi kerätä julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelussa on toteutettu riittävät ja asianmukaiset organisatoriset ja tekniset ratkaisut palvelussa olevien henkilötietojen suojaukseen. Tietojen säilytykseen käytettävien palvelinlaitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö

Markkinointirekisteriin rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa ja korjata häntä koskevat tiedot
 • vaatia henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista, elleivät Laura Rekrytointi Oy:n oikeutetut edut tai laissa asetetut vaatimukset sitä estä
 • siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Laura Rekrytointi Oy on käsitellyt hänen henkilötietojaan lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus poistua postituslistalta milloin tahansa uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta.

Tarvittavat yhteydenotot tai kysymykset näihin oikeuksiin liittyen tulee esittää osoitteeseen info@laura.fi.

 

10. Päätöksenteko ja profilointi

Laura Rekrytointi Oy ei tee kerättyihin henkilötietoihin liittyen automaattista päätöksentekoa.