Päivitetty 10.1.2024

Sisältö

1 Käyttöehdot
1.1 Palvelun tarkoitus
1.2 Käyttäjän vastuu
1.3 Palvelun toimittajan vastuu
1.4 Palvelun käyttö
1.5 Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet
1.6 Palvelun ilmoitukset
1.7 Maksupalvelutarjoaja

1 Käyttöehdot

Laura.fi on Laura Rekrytointi Oy:n omistama sekä ylläpitämä palvelu ja käyttämällä Laura.fi-sivustoa ja sen palveluja hyväksyt palvelun käyttöehdot. Laura Rekrytointi Oy pidättää oikeuden muuttaa palvelun sääntöjä ja ehtoja.

1.1 Palvelun tarkoitus

Laura.fi-sivuston tarkoituksena on edistää suomalaista työnhakua, urakehitystä ja rekrytointia. Tavoitteena on auttaa työnhakijoita ja uranvaihtajia kohtaamaan rekrytoijat. Yritysasiakkaat saavat käyttää palvelua ja työnhakijoiden tietoja vain em. asioita koskeviin tarkoituksiin.

1.2 Käyttäjän vastuu

Olet vastuussa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassa pitämisestä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tai muun vastaavan laitteen, suojauksesta. Laura.fi-sivusto toimii internetissä, eikä palveluntarjoaja vastaa siitä, miten palvelu toimii yksittäisissä päätelaitteissa.

Käyttäjä, yksityinen tai ilmoittaja, vastaa siitä, ettei aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Laura Rekrytointi Oy:n eikä kolmansien tahojen oikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä mitään aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän palvelussa julkaisema aineisto ei ole lain, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaista taikka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia kuten kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai toiminimeä. Palvelun käyttäjä sitoutuu korvaamaan Laura Rekrytointi Oy:lle kaikki vahingot, joita Laura Rekrytointi Oy:lle mahdollisesti aiheutuu siitä, että käyttäjä on käyttänyt palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. Laura Rekrytointi Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista.

1.3 Palvelun toimittajan vastuu

Laura.fi-sivusto on lähtökohtaisesti käytössä ja toiminnassa koko ajan sellaisena kuin Laura Rekrytointi Oy kulloinkin palvelua tarjoaa, mutta Laura Rekrytointi Oy ei takaa, että palvelu tai mikään sen yksittäinen toiminto olisi aina ja keskeytyksittä käytettävissä.

Laura Rekrytointi Oy:llä on aina oikeus keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet, lausunnot tai alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Palvelun käyttö tapahtuu lähtökohtaisesti käyttäjän omalla vastuulla eikä Laura Rekrytointi Oy vastaa käyttäjälle tai käyttäjän päätelaitteille palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Niiltä osin kuin Laura Rekrytointi Oy:n vastuuta käyttäjää kohtaan ei voida tehokkaasti rajoittaa, on Laura Rekrytointi Oy:n vastuu rajattu enintään 100 euroon tai mahdolliseen tätä korkeampaan pakottavaan lakisääteiseen summaan.

1.4 Palvelun käyttö

Laura.fi-sivuston tarkoituksena on auttaa ihmisiä etenemään urallaan. Palvelun käyttö on yksityiselle käyttäjälle maksutonta. Palvelussa saattaa olla hankittavissa myös maksullisia lisäominaisuuksia, mutta maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen ominaisuuden yhteydessä.

Laura.fi tarjoaa rekisteröidylle käyttäjälle mahdollisuuden katsella työpaikkailmoituksia sekä hakea palvelun kautta työpaikkaa. Hakeminen tapahtuu ilmoittajan määrittelemälle verkkosivulle ohjaavan linkin kautta, yrityksen tai organisaation hakulomakkeeseen ohjaavan linkin kautta tai yrityksen tai organisaation antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Laura.fi toimii kanavana työpaikkailmoituksille sekä pyrkii auttamaan palvelullaan henkilön ja työpaikan kohtaamista. Hakijan halutessa tarkempia tietoja ilmoittajayrityksestä tai -organisaatiosta, hänen tulee olla suoraan yhteydessä ilmoituksessa mainittuun yritykseen tai organisaatioon. Laura.fi ei ole vastuussa palvelun työpaikkailmoituksissa olevasta sisällöstä, sen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Käyttäjällä on mahdollisuus luoda tunnus Laura.fi-sivustolle, jolloin käyttäjän on annettava itsestään oikeat tiedot. Tiedot tallentuvat Laura.fi-sivustolle ja niitä käytetään vain palvelun sekä Laura Rekrytointi Oy:n tarkoituksiin. Lue tarkemmin tietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

1.5 Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Laura.fi-sivuston sisältö ja sen tekniset ratkaisut ovat yksin Laura Rekrytointi Oy:n tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, taltioida, edelleen lähettää tai muutoin saattaa palvelua tai sen sisältöä tai niiden osia kolmansien osapuolten käytettäväksi ilman Laura Rekrytointi Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää itse palveluun luomaansa materiaalia vapaasti. Palvelun sisällön tai sen osan levittäminen, esittäminen tai näyttäminen julkisesti sekä palvelun sisällön kopiointi, varastointi tai kappaleiden valmistaminen ilman Laura Rekrytointi Oy:n kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

1.6 Palvelun ilmoitukset

Ilmoittaja voi jättää ilmoituksen Laura.fi-sivustolle suomen- tai englanninkielisenä. Jokaisella ilmoituksella on ilmoituksen identifioiva yksilöllinen numero. Laura.fi-sivustolla julkaistu ilmoitus on nähtävillä enimmillään 30 päivää ja ilmoitukseen voi sisältyä vain yksi työpaikka per ilmoitus. Ilmoituksen hakuajan päätyttyä, ilmoitus passivoituu automaattisesti. Laura Rekrytointi Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta säilyttää asiakkaan passivoitunutta ilmoitusaineistoa.

Ilmoittaja voi jättää ilmoituksen Laura.fi-sivustolle joko sivuston verkkokaupan, Laura-rekrytointijärjestelmän, Laura Rekrytointi Oy:n kumppani- tai jälleenmyyntiverkoston, The Network -verkoston tai Laura Rekrytointi Oy:n asiakaspalvelun kautta. Verkkokaupan kautta ostettu ilmoitus maksetaan Paytrail Oyj:n tarjoaman maksunvälityspalvelun kautta. Verkkokaupan kautta jätetty ilmoitus julkaistaan sivustolla heti maksamisen jälkeen ja järjestelmä lähettää maksusuorituksesta kuitin asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakaspalvelun kautta jätetty ilmoitus julkaistaan yhden työpäivän kuluessa Laura.fi-sivustolla. Asiakaspalvelun kautta jätetystä ilmoituksesta lähetetään lasku asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskun maksuaika on 10 päivää netto.

Laura Rekrytointi Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Taataksemme myös asiakkaillemme parhaan mahdollisimman palvelun Laura Rekrytointi Oy pidättää itsellään oikeuden muokata ilmoituksen yksityiskohtia. Yhdenvertaisuuslain vastaiset ilmoitukset ovat laittomia ja voivat johtaa toimiin sekä ilmoittajaa että julkaisijaa kohtaan. Laura Rekrytointi Oy hyväksyy ilmoitukset sivustolleen sillä oletuksella, että ilmoituksen jättäjä vahvistaa kaikkien työtehtävään tai koulutukseen liittyvien syrjiviltä vaikuttavien edellytysten tai pätevyysvaatimusten olevan voimassaolevaan lakiin liittyvien poikkeusten mukaisia. Jos vahvistuksesta huolimatta uskomme ilmoituksen olevan syrjivä, voimme harkintamme mukaan joko muokata ilmoitusta tai poistaa sen kokonaan palvelusta. Poistetun ilmoituksen maksua ei hyvitetä.

Ilmoittaja sitoutuu kohtelemaan ilmoitukseensa vastaavia hakijoita ammattimaisesti sekä oikeudenmukaisesti eikä tekemään mitään mikä aiheuttaa huonoa mainetta Laura.fi-sivustolle.

Laura Rekrytointi Oy ei takaa hakijoita sen sivustolla oleviin ilmoituksiin eikä myöskään sitä, että ilmoituksiin vastaavat hakijat ovat ominaisuuksiltaan sopivia ilmoitettuun työhön. On ilmoittajan vastuulla laatia ilmoitukset niin, että niissä on esitettynä kaikki hakijan kannalta olennaiset vaatimukset tai toivomukset.

Laura.fi-sivustolla julkaistut työpaikkailmoitukset voidaan julkaista myös kolmannen osapuolen työpaikkasivustoilla riippuen Laura.fi:n ja toisten sivujen keskinäisestä yhteistyöstä kunakin aikana. Ilmoituksia voidaan myös julkaista Laura Rekrytointi Oy:n sosiaalisen median kanavilla, kuten Facebookissa, Twitterissä, LinkedIn:ssä tai muissa mahdollisissa kanavissa. Eri kanavien kautta jätetyt ja mahdollisesti eri tavoin hinnoitellut ilmoitukset voivat saada sekä Laura.fi-sivustolla että muilla sivustoilla eri tasoisen näkyvyyden.

Jättäessään ilmoituksen asiakas suostuu, että palvelussaan Laura Rekrytointi Oy saa käyttää asiakkaan ilmoituksessa käyttämää materiaalia tai sisältöä, kuten nimeä, tavaramerkkiä ja logoa. Lisäksi asiakas suostuu siihen, että Laura Rekrytointi Oy voi käyttää asiakasta referenssinään yrityksen markkinointimateriaaleissa ja tällöin käyttää asiakkaan nimeä, tavaramerkkiä ja logoa esimerkeissään tarjoamistaan palveluista.

1.7 Maksupalvelutarjoaja

Maksupalveluntarjoajana toimii toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Laura Rekrytointi Oy:öön.

Paytrail Oyj, Y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Alisa Yrityslasku

Ostaminen Alisa Yrityslaskulla onnistuu pelkkien yhteystietojen ja vahvan tunnistautumisen avulla. Riittää, että pystymme varmistamaan ostajan ja hänen edustamansa yrityksen välisen yhteyden. Maksutavan käyttö edellyttää suomalaista y-tunnusta ja ostoksen tekijältä suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksia. Ostajan osto-oikeus varmistetaan digitaalisesti. Tätä varten suosittelemme, että ostaja käyttää ostosta tehdessä yrityksen tarjoamaa puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta.

Lasku lähetetään Alisa Yrityslaskun toimesta ensisijaisesti verkkolaskuna, mutta myös sähköpostilasku ja paperilasku ovat mahdollisia. Yritysten viralliset verkkolaskuosoitteet ovat valmiina tiedossa, joten myös laskutusosoitteen valinta on helppoa. Ostolaskun käsittely on suunniteltu yritysostajan kannalta mahdollisimman sujuvaksi ja ostaja saa lisättyä laskulle laskun kohdentamiseen tarvittavat viitetiedot.

Alisa Yrityslasku tarjoaa kolme eri maksuaikaa: 14 päivää, 30 päivää ja 60 päivää. Laskutuslisä vaihtelee valitun maksuajan mukaan: 14 päivää 9,90 €, 30 päivää 19,90 € ja 60 päivää 29,90 €. Alisa Yrityslaskun luottoraja on 5000 €.

Mikäli sinulla on kysyttävää Alisa Yrityslaskusta, olethan yhteydessä Alisan asiakaspalveluun:

Sähköposti: yritysrahoitus@alisapankki.fi
Puhelinnumero: 0293 230 910 (Arkisin klo 9-17, 0,1717 € /min)

Alisa Yrityslaskun mahdollistaa Alisa Pankki Oyj.

Lisätietoja Alisa Yrityslaskusta löytyy seuraavasta linkistä: https://www.alisapankki.fi/yritysasiakas/yrityslasku