Päivitetty 10.1.2024

Tämä tietosuojaseloste koskee Laura.fi-sivustoa ja sitä varten tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen vaatiessa. Tiedotamme muutoksista vain, jos ne ovat merkittäviä tai sovellettava laki niin edellyttää.

Sisältö

1. Rekisterinpitäjä
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste
3. Tietojen käsittelijät
4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
5. Henkilötietojen säilytysaika
6. Rekisterin tietosisältö
7. Muualta kuin rekisteröidyltä saadut henkilötiedot
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
9. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö
10. Päätöksenteko ja profilointi
11. Evästekäytännöt

1. Rekisterinpitäjä

Laura Rekrytointi Oy
Ratamestarinkatu 7 a
00520 Helsinki

Y-tunnus: 1478557-4
puh. +358 44 7700 560
info@laura.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Laura.fi-sivustoon tallennettujen henkilötietojen avulla tuemme käyttäjiemme työuran kehitystä sekä asiakkaidemme liiketoimintaa. Autamme hakijoita löytämään oikean työpaikan tai yrittäjyysmahdollisuuksia. Asiakkaitamme autamme löytämään sopivia työntekijöitä, yrittäjiä tai koulutukseen osallistujia. Käyttäjät voivat halutessaan luoda käyttäjätunnuksen Laura.fi-sivustolle. Käyttäjätunnuksen luominen edellyttää henkilötietojen luovuttamista palvelun käyttötarkoituksiin, joita ovat mm. hakuvahti ja suosikit sekä ilmoituksen ostaminen ja luonti.

Laura Rekrytointi Oy käyttää henkilötietoja myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan normaaliin suunnitteluun ja kehittämiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä analysointiin ja tilastointiin.

Perusteita henkilötietojen käsittelylle:

  1. Rekisteröitynyt käyttäjä: Käsittely perustuu sopimukseen käyttäjän ja Laura Rekrytointi Oy:n välillä (GDPR artikla 6. 1b).
  2. Ilmoituksesta suoraan avautuvan hakulomakkeen täyttäminen: Käsittely perustuu yleisesti sopimuksen (työsopimus tai koulutusilmoittautuminen) tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR artikla 6. 1b). Näissä tapauksissa sopimuskumppani on kuitenkin ilmoituksesta vastaava taho, joka määrittää itse lopullisen käsittelyperusteen.
  3. Ilmoitukset: Työpaikkailmoitukset sisältävät ilmoittajien niihin mahdollisesti syöttämiä henkilötietoja. Näiden ilmoitusten henkilötietojen julkaisusta ja käsittelyoikeuksista vastaa ilmoituksen laatinut taho ja käsittely perustuu sopimukseen (GDPR artikla 6. 1b).

3. Tietojen käsittelijät

Laura Rekrytointi Oy käsittelee pääsääntöisesti henkilötietoja itse ja palvelun kehittämis- ja ylläpitotyö tehdään omien asiantuntijoiden toimesta. Laura Rekrytointi Oy käyttää kuitenkin valittuja alihankkijoita, joiden avulla mahdollistetaan palvelun tiettyjen osien toteuttaminen. Ilmoitusten ostamiseen liittyvän maksupalvelun tarjoaa Paytrail Oyj (Paytrailin tietosuojaseloste: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu). Evästehallinnan palvelun tarjoaa Truendo, jonka työkalun avulla kävijät voivat hallita evästeasetuksiaan.

4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Laura.fi-sivustolle tallennettuja tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Laura Rekrytointi Oy:n toimesta. Tallennettava tieto sijaitsee pääasiassa Suomessa olevilla palvelimilla.

Laura Rekrytointi Oy käyttää ActiveCampaign -sähköpostimarkkinointialustaa, joka kerää mm. yhteydenottolomakkeiden kautta annettuja tietoja, tietoja käytetyistä laitteista ja selaimista, sivuilla vietetystä ajasta ja sivulla navigoinnista. ActiveCampaignille siirretään tietoja (sähköpostiosoite) rekisteröitymisen myötä ja käyttäjän itse antamien tietojen mukaisesti. ActiveCampaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja siirron varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet. ActiveCampaign kuuluu myös USA:n ja EU:n väliseen tietosuojakehykseen (Data Privacy Framework) sertifioitujen yritysten joukkoon. Lue lisää ActiveCampaignin tietosuojasta, GDPR:n noudattamisesta ja evästekäytännöistä. Lue myös lisää Laura Rekrytointi Oy:n markkinointirekisteriselosteesta.

Laura Rekrytointi Oy ei kuitenkaan ota kantaa mihin tiedot voivat päätyä seuraavissa tapauksissa:

  • Sivustolla julkaistuissa ilmoituksissa voi olla ilmoittajien antamia henkilötietoja, jotka ovat osa julkisten ilmoitusten tietoja. Ilmoitus ja siinä olevat henkilötiedot ovat kenen tahansa luettavissa ja tallennettavissa missä päin maailmaa tahansa.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Laura.fi-sivustoon tallennettuja henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. Tietoja poistetaan, kun ne eivät enää ole rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tai muuten tarpeellisia. Rekisteröityneen käyttäjän tiedot poistetaan palvelusta puolentoista vuoden päästä, jos käyttäjä ei ole ollut aktiivisena. Myös yli vuoden vanhoista ilmoituksista poistetaan henkilötietoja sisältävät osiot. Laura Rekrytointi Oy ei kuitenkaan poista sellaista tietoa, jonka säilyttämiseen liittyy esim. lain vaatimia vaatimuksia (esimerkiksi kirjanpitolaki). Tällaisia ovat esim. verkkokaupan ostotiedot.

6. Rekisterin tietosisältö

Kerättävät ja tallennettavat tiedot vaihtelevat Laura.fi-sivustolla palvelukohtaisesti ja ne ilmenevät palvelun käytön yhteydessä. Rekisteriin tallentuu kaikki ne tiedot, jotka käyttäjä itse antaa itsestään.

Tallennettavat tiedot voivat esimerkiksi olla:

Peruskäyttäjä: nimi, sähköpostiosoite, hakukriteerit hakuvahdissa ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot.

Ilmoituksen ostava käyttäjä: ilmoittajan yhteyshenkilön perustiedot sekä ilmoittajayrityksen tai -organisaation perustiedot: nimi, ammatti/titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, laskutustiedot, maksutiedot ja tilaustiedot.

Yhteydenottolomakkeen lähetys: Yhteydenottoon liittyvä tieto kuten nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot ja yhteydenottoon liittyvä asia.

Ilmoittautuminen: Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ja ilmoittautumiseen tarvittavat kulloinkin kerättävät tiedot.

Yleisesti palveluun tallentuu lokitietoihin myös mm. IP-osoite, tieto käytetystä selaimesta, ladattu sivu, tieto miltä sivulta sivulle on siirrytty.

7. Muualta kuin rekisteröidyltä saadut henkilötiedot

Henkilötietoja voidaan saada muulla tavalla kuin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Tällaisia henkilötietoja ovat ilmoituksissa esimerkiksi yhteyshenkilöiden tai muiden henkilöiden tiedot, kun ilmoituksen on jättänyt eri henkilö tai kun ilmoitukset tulevat integraation kautta esim. asiakkaan rekrytointijärjestelmästä. Laura Rekrytointi Oy ei erikseen varmista tai pyydä suostumusta näiden henkilötietojen käsittelyyn, koska asian varmistaminen jokaisen ilmoituksen kohdalla aiheuttaa kohtuuttoman suuren työn asian hoitamiseen sekä lisäksi ilmoituksissa olevat tiedot katsotaan julkisiksi tiedoiksi, jotka ilmoittaja on tietoisesti halunnut julkaista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelussa on toteutettu riittävät ja asianmukaiset organisatoriset ja tekniset ratkaisut palvelussa olevien henkilötietojen suojaukseen. Tietojen säilytykseen käytettävien palvelinlaitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Palvelinympäristön toimittajalla on ISO-27001 -tietoturvasertifikaatti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelun tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Koko Laura.fi-sivusto käyttää TLS-salausta käyttäjän päätelaitteen ja verkkopalvelun välisen tietoliikenteen suojaamiseen. TLS-salausta käyttävän verkkopalvelun tunnistaa useimmiten selaimen osoitekentän vieressä olevasta lukon kuvasta sekä HTTPS-alkuisesta osoitteesta.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja korjata häntä koskevat palveluun tallennetut tiedot. Palvelu mahdollistaa kattavasti palveluun tallennettujen tietojen tarkastelun ja muokkauksen, kun käyttäjä kirjautuu palveluun käyttäjätunnuksellaan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista, elleivät Laura Rekrytointi Oy:n oikeutetut edut tai laissa asetetut vaatimukset sitä estä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Laura Rekrytointi Oy on käsitellyt hänen henkilötietojaan lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Tarvittavat yhteydenotot tai kysymykset näihin oikeuksiin liittyen tulee esittää osoitteeseen info@laura.fi. Laura Rekrytointi Oy varaa oikeuden pyytää lisätietoja sekä varmistaa tarvittaessa henkilöllisyyden. Yhteydenottoihin vastataan kuukauden sisällä.

10. Päätöksenteko ja profilointi

Laura.fi-sivustolla ei tehdä kerättyihin henkilötietoihin liittyen automaattista päätöksentekoa.

Laura.fi-sivustolla kerätään erilaista analytiikkatietoa. Tätä tietoa käytetään tilastotietojen keräämiseen palvelun käytöstä ja mainonnan mittaamiseen sekä auttamaan palvelun kehittämisessä. Analytiikkatietoa kerätään erilaisten kolmansien osapuolten palveluilla:

Google Analytics: Google Incin (Google) ylläpitämä web-analytiikkapalvelu, jonka avulla seuraamme sivustomme käyttöä ja kävijämääriä. Katso lisää Google Analyticsin tietosuojasta

Google Signals & Google Ads: Google Signals mahdollistaa käyttäjälle personoidun mainonnan tekemisen uudelleenmarkkinoinnissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pystymme suosittelemaan sinulle työpaikkoja sen perusteella, millaisia työpaikkoja olet aiemmin sivustollamme tutkinut. Lue lisätietoa Google Adsista. Google Adsiin ja Signalsiin liittyviä asetuksia voit hallinnoida omalta Google-tililtäsi.

Criteo: Mahdollistaa työpaikkasisällön kohdentamisen Criteon mainosverkostossa. Lue lisää Criteon tietosuojasta.

Facebook pikseli: Mahdollistaa mainonnan kohdentamisen Facebookissa. Lue lisää Facebookin mainosasetuksista.

SurveyMonkey: Käytetään palautekyselyn sekä ajoittaisten tutkimuskyselyiden toteuttamiseen.

ActiveCampaign: Mahdollistaa Laura Rekrytointi Oy:n markkinoinnin kohdentamisen. Lue lisää ActiveCampaignin tietosuojasta, GDPR:n noudattamisesta ja evästekäytännöistä.

Leadfeeder: Mahdollistaa kävijöiden käyttäytymisen seurannan sivustollamme sekä sivustolla vierailevien organisaatioiden tunnistamisen. Lue lisää Leadfeederin tietosuojasta ja GDPR:n noudattamisesta.

Lisäksi palvelussa käytetään seuraavia palveluita: Google Maps, reCaptcha ja Trustmary.

11. Evästekäytännöt

Laura.fi-sivustolla käytetään evästeitä eli cookieita. Eväste on internet-selaimen käyttäjän laitteelle tallentama pieni tiedosto. Käyttämällä Laura.fi-sivustoa hyväksyt vähintään välttämättömien evästeiden käytön. Laura.fi-sivustolla käytettäviä evästeitä käytetään mahdollisimman sujuvan palvelukokemuksen tarjoamiseksi. Tämän lisäksi teemme niiden avulla kohdennetumpaa markkinointia kumppaniemme avulla muissa medioissa sekä keräämme analytiikkatietoa. Analytiikan kerääminen on tärkeä osa palveluidemme kehityksessä.

Käytämme evästeiden hallintaan Truendo-työkalua. Kun tulet sivustolle ensimmäisen kerran, pyydetään sinua tekemään valinnat evästeistä. Pystyt myöhemmin hallinnoimaan omia evästeasetuksia klikkaamalla sivustolla ollessasi oranssia kilven kuvaa vasemmassa alakulmassa tai avaa evästeasetukset. Välttämättömiä evästeitä ovat sivuston toiminnalle välttämättömät evästeet eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Tällaisia ovat mm. sivustolle kirjautumiseen, ostotoimintoihin sekä muihin sivuston toimintoihin liittyvät evästeet sekä myös palvelun kävijätilastointiin ja tuotekehitystarkoituksiin liittyvät analytiikkaevästeet (Google Analytics). Tämän lisäksi käytämme markkinointiin liittyviä evästeitä, joiden osalta voit itse valita haluatko niitä käyttää. Voit lisäksi hallinnoida evästeitä myös selaimen asetuksista ja esim. estää tiettyjä evästeitä sitä kautta, mutta on hyvä huomioida, että osa sivuston toiminnosta kuten esim. kirjautuminen ja ostotoiminnot, vaativat evästeet toimiakseen oikein.