Tuemme nuorten Vamos-toimintaa

Ismo Kurri Ajankohtaista

Moni huonosti voiva nuori on pudonnut koulu- ja työelämästä eikä tätä tulevaisuutemme voimavaraa ole varaa hukata. Rekrytointien parissa työskentelevänä yrityksenä koemme, että meidän tulee osaltamme pyrkiä parantamaan tilannetta. Siksi LAURA Rekrytointi Oy teki tänä jouluna lahjoituksen Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos -toiminnan tukemiseksi, jotta osaltamme voisimme auttaa nuorten kiinnittymisessä kouluun, opiskeluun, työelämään tai niihin valmentavaan toimintaan.

Helsingin Diakonissalaitos aloitti Vamos-toiminnan Helsingissä vuonna 2008 ja nyt työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehdään myös Espoossa, Turussa, Kuopiossa sekä Lahdessa. Vamos on nuorille suunnattua toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuoren omia voimavaroja ja tukea häntä kiinnittymään koulutukseen tai työhön. Nuorta autetaan oman tulevaisuudensuunnitelmansa rakentamisessa ja toteuttamisessa sekä löytämään tarvitsemansa palvelut. Toiminta on siinä mukana oleville nuorille vapaaehtoista ja maksutonta.

Vamoksen työ tuottaa tulosta

  • 80 % keskeyttämisvaarassa olevista oppivelvollisuusikäisistä sitoutuu koulunkäyntiin
  • 53 % oppivelvollisuusiän ylittäneistä pääsee opiskelemaan tai työhön
  • 77 % pitkäaikaistyöttömistä nuorista pääsee töihin
  • 66 % asunnottomista nuorista saa asunnon
  • 50 % aiemmin toimeentulotukea tarvinneista nuorista ei sitä enää tarvitse

Voit lukea lisää Vamoksen toiminnasta täältä.

Haluamme kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa menestystä uudelle vuodelle 2017!