Image

Omplacering och återanställning vid samarbetsförfarande

Automatisera erbjudandet av tjänster under uppsägningstiden och återanställningsskyldighetsperioden och använd elektronisk kompetenskartläggning för att placera om anställda.

Automatiska arbetserbjudanden

Med samarbetsmodulen kan du automatisera erbjudandet av lediga tjänster under uppsägningstiden och för anställda som befinner sig i återanställningsperioden.
Image

Kompetenskartläggning för anställda

Kompetenskartläggningsprofilen för en anställd hjälper till om den anställda behöver omplaceras och processen dokumenteras.
Image

Rapportering av samarbetsförfarande

Den anställdas profil fungerar även som stöd för rapporteringen. Med hjälp av exakta anteckningar och en samlingsvy är det möjligt att rapportera exempelvis hur många som sagts upp, hur många som tagit uppsägningspaketet, hur många som gått in för pensionsarrangemang osv.
Image

Loggdata

Med hjälp av loggdata kan man i efterhand kontrollera om ett arbetserbjudande har skickats och om mottagarens inloggningsuppgifter har använts för att granska den erbjudna tjänsten.
Image