Image

Hantering av vikarier

Med vikariehanteringen kan du hitta och välja vikarier för kortvariga vikariat.

Kortvariga vikariat och behovsarbete

Vikariehanteringen lämpar sig framför allt för att fylla akuta och kortvariga vikariat. Vikariehanteringen är avsedd för organisationer som rekryterar vikarier och behovsanställda för kortvariga och akuta arbetsskift. Till exempel städer, kommuner och sjukvårdsdistrikt använder sig av vikariehanteringen.
Image

Hitta vikarier med automatisk sms-sökning

Med vikariesökningen kan du snabbt hitta och välja en vikarie. Välj tjänst, avdelning, tidpunkt och eventuella specificerande behörighetskrav och starta den automatiska sms-sökningen. Lämpliga vikarier får ett arbetserbjudande per sms och den som svarar först kopplas automatiskt till vikariatet.
Image

Flexibel vikarierekrytering

Flexibel vikarierekrytering Lägg till intervjuade sökande i en vikariepool och ange på vilken avdelning och i vilka arbetsuppgifter de får arbeta. Behörighets- och avdelningsangivelser hålls på ett ställe med hjälp av den elektroniska intervjublanketten för vikarier.
Image