Image

Anonym rekrytering

Likabehandling hör till rekrytering.

Märkte du att någon var annorlunda?

Med avseende på rekryteringen är det synd om en smart och lämplig sökande gallras bort på grund av en oväsentlig detalj som namn eller boplats. Människans uppmärksamhet fastnar nämligen även omedvetet vid sådant som avviker från det invanda även om man medvetet försöker vara rättvis gentemot alla.
Image

Anonym rekrytering ger likabehandling

Vid anonym rekrytering göms de sökandes personuppgifter i det förberedande urvalet. Namn, födelsetid, kontaktuppgifter och andra uppgifter om individen avslöjas först när man har avgjort om den sökande ska komma vidare eller inte.
Image

Enkelt att ta i bruk anonym rekrytering

Det går enkelt att ta i bruk den anonyma rekryteringen. Det är bara att kryssa för en ruta i inställningarna för rekryteringen och du kan använda en anonym kvalificering i rekryteringen.
Image

Var en vägvisare

Anonym rekrytering har under den senaste tiden fått ett starkare fotfäste i såväl Finland som övriga Norden. Var en vägvisare och utnyttja anonym rekrytering även för att marknadsföra din arbetsgivarbild!
Image