Rekrytointiprosessin määrittely luo sujuvan rekrytoinnin suuntaviivat

Rekrytointiprosessin määrittely luo sujuvan rekrytoinnin suuntaviivat

Marko Siren Rekrytointi, Rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessin määrittely tekee rekrytoinnista selkeää. Parhaimmillaan hyvin määritelty prosessi toimii rekrytoijalle selkeänä tiekarttana, joka ohjaa etenemään rekrytoinnissa järjestelmällisesti. Se määrittelee rekrytointiin yleiset suuntaviivat, ohjaa etenemään rekrytoinnin vaiheissa eteenpäin ja mahdollistaa jopa visuaalisen tilannekatsauksen. 

Hyvin suunniteltu rekrytointiprosessi asettaa hakijat keskiöön. Viestinnällä on suuri merkitys. Riittävä tiedon saaminen rekrytoinnin etenemisestä onkin yksi tärkeimpiä hakijakokemuksen mittareita. Siksi hakijaviestintä kannattaa suunnitella saumattomaksi osaksi rekrytointiprosessia. Hakijaviestinnästä voi tehdä järjestelmällistä ja oikea-aikaista suunnittelemalla, mitä asioita hakijoille viestitään rekrytoinnin eri vaiheissa. 

Työnhakijoiden kokema todellisuus on usein se, että hakemuksen vastaanottamisesta tulee kiitettävästi tieto. Samoin siitä, kun valinnat on tehty, eikä hakija edennyt jatkoon. Tässä välissä ehtii yleensä tapahtua monta asiaa, joista hakija ei välttämättä saa mitään tietoa. Läpinäkyvä rekrytointi on kuitenkin mahdollista avoimella ja järjestelmällisellä hakijaviestinnällä. Parasta on, että työkalut ovat olemassa, eikä avoimeen ja ihmisläheiseen hakijaviestintään tarvita edes magiikkaa eikä tekoälyä. 

Sujuva rekrytointi parantaa hakijakokemusta 

Asettumalla hakijan saappaisiin on helppo ymmärtää, että avoin ja ripeä tiedonsaanti työnhaun tilanteesta kuvastaa rekrytoinnin järjestelmällisyyttä ja herättää luottamusta. Miltä tuntuisi, jos omaan sähköpostiin saapuisi tieto siitä, että joku on katsonut hetki sitten lähetetyn hakemuksen? Tai siitä, kun hakemus on otettu vakavaan harkintaan? 

Hyvin määritelty rekrytointiprosessi mahdollistaa myös hyvän hakijakokemuksen. Rekrytointiprosessin nopeus ja riittävä tiedonsaanti prosessin aikana ovat tärkeitä hakijakokemukseen vaikuttavia tekijöitä. On toki hyvä muistaa, että hakijakokemukseen vaikuttaa monet muutkin seikat kuten aiemmat kokemukset ja ennakko-odotukset. 

Parhaimmillaan rekrytointiprosessi näyttäytyy selkeästi hahmotettavana polkuna, joka visualisoi prosessin vaiheet ja tekee siitä läpinäkyvän. Yhdistämällä hakijaviestinnän järjestelmälliseksi osaksi rekrytointia prosessista tulee läpinäkyvä myös hakijoille. 

Rekrytointiprosessin määrittely – miten suunnitella sujuva rekrytointiprosessi? 

Rekrytointiprosessin määrittely kannattaa aloittaa perusasioista. Määrittely on ikään kuin palvelumuotoilun prosessi, jolla hakijalle pyritään luomaan mahdollisimman selkeä polku. Tekniset ratkaisut ja alustat tukevat, mutta sujuva prosessi on paljon muutakin.

Rekrytointi on toisinaan myyntiä, joten varmista, että hakijoiden tavoittaminen ja rekrytointimarkkinointi ovat hakijalähtöisiä. Rekrytointi on myös aktiivista vuoropuhelua kiinnostuneiden hakijoiden kanssa. Varmista siis, että rekrytointiprosessi ohjaa rekrytoijia ihmisläheiseen ja luontevaan vuoropuheluun. 

Viisi vinkkiä hakijoiden tavoittamiseen ja rekrytointimarkkinointiin 

  1. Tunnista, missä hakijat liikkuvat ja miten heidän kiinnostuksensa voi herättää. Monikanavaisuus on valttia avointen työpaikkojen ilmoittelussa.  
  1. Tee työpaikkailmoituksesta persoonallinen, vältä kuluneita yleisilmauksia ja konsultoi ilmoitussisällössä samassa positiossa työskenteleviä työntekijöitä. Asetu hakijoiden asemaan ja arvioi kriittisesti, onko työpaikkailmoitus hakijalähtöinen? Kuvaako se tehtävän selkeästi, läpinäkyvästi ja rehellisesti? Onko ilmoitus kohderyhmään osuva? Lue lisää artikkelistamme: Miten tehdä tehokas työpaikkailmoitus?
  1. Tee rekrytointikampanjoita. Aktiivinen työnantaja herättää potentiaalisten hakijoiden kiinnostusta erilaisten kampanjoiden kautta.  
  1. Ole aloitteellinen ja aktivoiva. Ota yhteyttä potentiaalisiin osaajiin omatoimisesti niin digitaalisissa ympäristöissä kuin arkipäivän kohtaamisissakin. Sopiva osaaja voi kiinnostua avoimesta tehtävästä, vaikkei hän alun perin olisi ollutkaan aktiivisessa työnhaussa. Taitava rekrytoija on myyjä, joka osaa myydä avoimen tehtävän potentiaalisille osaajille, avoimesti ja todenmukaisesti. 
  1. Valitse rekrytointiin sopiva, tarkoituksenmukainen lomakepohja. Moderni, nopea hakemuslomake palvelee nykypäivän haastavaa rekrytointia, jossa hakijoiden tavoittaminen on vaikeaa ja sopivia hakijoita on vähän. Perinteinen pitkä lomake voi katkaista hakijan polun alkuunsa, jolloin loistavakin rekrytointimarkkinoinnin valuu hukkaan.  

Viisi vinkkiä sujuvan rekrytointiprosessin määrittelyyn 

  1. Tunnista rekrytoinnin yleisimmät vaiheet ja laadi niistä yleispätevä prosessi rekrytointijärjestelmään. Yleispätevän prosessin avulla rekrytoinnissa voi keskittyä sopivan hakijan löytämiseen.  
  1. Suunnittele, mitä asioita hakijoille viestitään kussakin vaiheessa ja laadi näihin tilanteisiin sopivat viestimallit. 
  1. Valitse, missä vaiheissa viestintä tapahtuu automaattisesti. Avoimen tehtävän myyminen potentiaalisille hakijoille etenee sujuvasti, kun viestintä on johdonmukaista ja se pitää hakijan kiinnostusta yllä koko rekrytointiprosessin (ja sen jälkeenkin). Jatka siis pitkäjänteistä rekrytointimarkkinointia koko prosessin ajan.  
  1. Valitse myös, missä vaiheissa viestintä on järkevää hoitaa täysin henkilökohtaisesti. Esimerkiksi haastattelun tulosten informointi on yleensä tyylikkäämpää tehdä henkilökohtaisena puhelinsoittona kuin sähköpostilla. 
  1. Valitse, mistä asioista haluat hakijoilta palautetta missäkin rekrytoinnin vaiheessa ja aktivoi palautekyselyt näihin vaiheisiin. Palautekyselyn voi lähettää toki myös rekrytoinnin päätteeksi. Lue myös artikkelimme: Hakijakokemus auttaa johtamaan rekrytointeja tiedolla

Haluatko kuulla lisää?

Yleispäteviä vinkkejä voi soveltaa valjastamalla rekrytointijärjestelmän avustamaan rekrytointien hoitamisessa. Haluatko kuulla, miten rekrytoinnista voi tehdä selkeää ja läpinäkyvää Laura Rekrytointijärjestelmän monipuolisia työkaluja hyödyntämällä?

 

Ota yhteyttä

 

Voit myös katsoa 11.10.2022 järjestetyn Rekrytointien hoitaminen sujuvasti -webinaarimme tallenteen. Napakassa 20 minuutin webinaarissa Laura Rekrytointijärjestelmän tuotepäällikkö Marko Sirén esittelee livedemossa, millaisia keinoja ja parhaita käytäntöjä Laura tarjoaa sujuvaan rekrytointiin.