Miten tehdä tehokas työpaikkailmoitus?

Työpaikkailmoitus – 8 parasta vinkkiämme

Ramona Westersund Rekrytointi, Rekrytointimarkkinointi

Useat organisaatiot rekrytoivat juuri nyt ja lähes kaikkiin tehtäviin on vaikea löytää osaajia. Osaajapula pahenee ja keskimääräiset hakemusmäärät rekrytointia kohden ovat vähentyneet noin 40 prosenttia*. Mistä tehoa rekrytointiin? Miten tehdä tehokas työpaikkailmoitus, jolla erotut eduksesi ja saat hyviä hakijoita?

Järjestimme aiheesta webinaarin ja keräsimme sen pohjalta tähän artikkeliin parhaimmat tärpit tehokkaan työpaikkailmoituksen luontiin. Nappaa vinkit talteen!

Rekrytointi on pitkäjänteistä markkinointia

Rekrytointi on pitkäjänteistä markkinointia ja samoin kuin muussa markkinoinnissa, myös rekrytointimarkkinoinnissa on ensi sijassa kyse organisaation tunnetuksi ja kiinnostavaksi tekemisestä. Ensin määritellään lähtökohdat ja tavoitteet: rekrytoinnin päämäärä, kohderyhmä ja kriteerit sekä aikataulu ja resurssit. Tämän jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteet: laaditaan työpaikkailmoitus, valitaan julkaisukanavat sekä asetetaan mediabudjetti. Markkinoinnin ja työpaikkailmoituksen toimivuutta seurataan ja mitataan läpi kampanja-ajan, jonka jälkeen analysoidaan tulokset ja kerätään oppeja tuleviin rekrytointeihin.

Rekrytointimarkkinoinnin päämääränä on edesauttaa ostopäätöksen tekemistä: saada potentiaaliset hakijat kiinnostumaan yrityksestä työnantajana ja hakemaan työpaikkaa. Myönteistä työnantajakuvaa voi luoda rekrytoinneissa monella tavalla, mutta työpaikkailmoituksella on suuri rooli kiinnostuksen herättäjänä.

Miksi työpaikkailmoitukseen kannattaa panostaa ja mitä tulee ottaa huomioon?

Työpaikkailmoituksen laadukkuudella on suoraan vaikutusta ilmoituksen löydettävyyteen, saapuvien hakemusten määrään, hakijoiden laatuun sekä työnantajakuvaan.

Tehokas työpaikkailmoitus puhuttelee oikeanlaisia hakijoita ja on myös luokiteltu laadukkaasti eri rekrytointikanavissa, jotta juuri oikeanlaiset osaajat löytävät ilmoituksen ja päätyvät hakemaan tehtävää. Monilla rekrytointisivuilla hakijoiden on mahdollista tilata itselleen hakuvahteja, joten on erittäin tärkeää huolehtia ilmoituksen luokittelusta kanavakohtaisesti. Kannattaa myös muistaa, että yleisesti maanantaisin vieraillaan rekrytointisivustoilla eniten, joten hakuaikaan kannattaa sisällyttää mahdollisimman monta maanantaita.

Kiinnitä huomiota kanavavalintoihin ja muista myös erilaiset verkostot. Oman olemassa olevan talent poolin lisäksi osaajia voi etsiä myös ulkoisista cv-pankeista, kuten Suomen suurimmasta Laura Osaajapankista. Lisäksi kannattaa hyödyntää oppilaitosyhteistöitä ja valjastaa niin entiset kuin nykyisetkin työntekijät jakamaan ilmoitusta omille verkostoilleen. Kannustimena voi hyödyntää esimerkiksi rekrytointipalkkiota eli mikäli vinkki oikeasta osaajasta tulee oman organisaation sisältä, tarjoa vinkkaajalle palkkio työntekijälähettiläänä toimimisesta.

Minkälainen sitten on oikeanlainen osaaja? Tätä kysymystä pohdittaessa kannattaa muistaa, että jokainen rekrytointi on muutosmahdollisuus. Sen sijaan, että pyrit vain korvaamaan edellisen osaajan, mieti millainen rooli ja osaaminen palvelee yritystäsi nyt ja tulevaisuudessa. Minkälaisia kehitys- ja osaamistarpeita organisaatiossasi on jatkossa? Pysähtymällä näiden kysymysten ääreen voit puhutella työpaikkailmoituksessa juuri oikeanlaista kohderyhmää ja kohdistaa myös rekrytointimarkkinointiasi esim. sijainnin, potentiaalisen hakijan kiinnostuksen kohteiden sekä vierailtujen paikkojen tai sivustojen mukaan.

Rekrytointimarkkinassa vallitsee tällä hetkellä osin hakijan markkinat. Osaajat ovat vaativia ja rekrytoinneissa tulisi ottaa huomioon myös hakijoiden muuttunut arvomaailma, joka saattaa vaikuttaa työnhakupäätökseen. Kehittämällä esimerkiksi organisaatiosi monimuotoisuutta tai ympäristövastuullisuutta vaikutat myönteisesti työnantajakuvaasi ja houkuttelevuuteesi potentiaalisille osaajille.

Tutustu myös, mitkä ovat tehokkaimmat keinot tavoittaa passiiviiset työnhakijat.

Työpaikkailmoitus – tehokkaan sisällön muistilista

 1. Hyvä visuaalinen ensivaikutelma
 2. Selkeä ja ytimekäs ulkomuoto
 3. Lyhyt yritysesittely
 4. Houkutteleva ja motivoiva työtarjous oikeanlaiselle hakijalle
 5. Hakukoneoptimoitu sisältö
 6. Vastaukset potentiaalisen hakijan kysymyksiin
 7. Palkkamalli tai -haitari esillä
 8. Selkeät ohjeet lisätiedon saamiseen ja hakemiseen

Mitä tehokas työpaikkailmoitus sisältää?

1. Hyvä visuaalinen ensivaikutelma

Hyvä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja myös työpaikkailmoituksessa hakijat usein kiinnittävät ensimmäisenä huomioita ilmoituksessa käytettyihin kuviin. Tehokas työpaikkailmoitus voi sisältää näyttäviä, värikkäitä, houkuttelevia ja yrityksenne brändiä ilmentäviä kuvia. Voit myös vaihtoehtoisesti lisätä ilmoitukseen aitoa arkea tai tekemisen meininkiä huokuvia kuvia tai videoita.

Parhaimmat kuvat ovat oikeita kuvia henkilöstöstänne eli vältä liiallista kuvapankkikuvien käyttöä.

2. Selkeä ja ytimekäs ulkomuoto

Tehokas työpaikkailmoitus on lukijalle helppo silmäillä. Ilmoituksen rakenne on looginen ja teksti selkeää, jolloin potentiaalisen hakijan on helppo löytää kaikki olennaisimmat asiat tekstistä.

Bullet pointien käyttö on esimerkiksi hyvä keino luettavuuden näkökulmasta, kunhan bullettien sisällön pitää lyhyeänä ja ytimekkäänä. Bulleteilla voit kuvata esim.

 • Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät?
 • Mitä työssä edellytetään?
 • Mitä osaamista toivotaan?

Kaiken kaikkiaan työpaikkailmoitus on hyvä pitää ytimekkäänä. Kerro työpaikkailmoituksessa vain olennaisimmat tiedot ja kerro haastatteluvaiheessa lisää. Yleisesti A4 on hyvä pituus työpaikkailmoitukselle. 

Oikolue ja oikolueta teksti sopivalla henkilöllä. Huono kieliasu ja kirjoitusvirheet karkottavat monet hyvät hakijat.

3. Lyhyt yritysesittely

Kaikista suurimpien ja tunnetuimpien yritysten ei ole välttämättä tarpeen kertoa itse yrityksestä sen tarkemmin työpaikkailmoituksessa. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on kuitenkin sen verran pieniä, että niillä ei ole kovin suurta tunnettuutta työnhakijoiden keskuudessa. Jos siis yrityksesi on tuntemattomampi, kerro lyhyesti yrityksestäsi.

Isommissa organisaatioissa sen sijaan saattaa olla useita liiketoiminta-alueita, joita potentiaaliset hakijat eivät välttämättä tunne. Tässä tilanteessa kannattaa työpaikkailmoituksessa kuvata lyhyesti liiketoiminta-aluetta, johon osaajaa tässä yhteydessä haetaan.

4. Houkutteleva ja motivoiva työtarjous oikeanlaiselle hakijalle

Hakijoiden markkinoilla työnantajat eivät enää voi esittää vain vaatimuksia työnhakijoille. Tee siis työpaikkailmoituksessasi konkreettinen työtarjous potentiaaliselle hakijalle. Mitä te tarjoatte enemmän verrattuna kilpailijoihin?

Kerro konkreettisesti työtehtävästä ja vaatimuksista, joita hyvältä hakijalta odotetaan. Kerro myös tasapainoisesti perusteluja, miksi hyvän hakijan kannattaisi hakea juuri teille.

Ole houkutteleva, mutta realistinen. Kerro, mikä työssä on haasteellista tai vaikeaa. Mikään työ ei ole ruusuilla tanssimista. Monia hyviä ehdokkaita haasteet myös motivoivat. Olemalla avoin työn haasteista herätät enemmän kiinnostusta ja luottamusta.

Kerro, millaiselle henkilölle työ ei sovi. Usein ilmoituksissa keskitytään herättämään kiinnostusta tehtävää kohtaan, mutta aivan yhtä tärkeää olisi tuottaa tehtävään sopimattomille henkilöille selkeä tieto siitä, että juuri tämä työmahdollisuus ei ole heitä varten. Ei tuhlata kenenkään aikaan olemalla epämääräinen ja saada silloin vääränlaisia hakijoita.

Kerro, millaisilla työkaluilla, -välineillä tai -menetelmillä työtä tehdään. Tai vastaavasti, jos työntekijä saa itse valita työvälineensä, niin kerro sekin. Ammattilaisille tämä asia on usein varsin tärkeä: harva haluaa tehdä työtä huonoilla työvälineillä.

Kerro, miten huolehditte työntekijän työmarkkina-arvon kehittymisestä työsuhteen aikana. Ideaalitilanne on se, että teillä työskenneltyään hänen olisi helppo työllistyä mihin vain. Tämä on myös teidän etunne. Kerro, miten koulutatte ja kasvatatte ammattiosaamista työsuhteen aikana.

Työpaikkailmoituksissa näkyy usein, jos jonkinmoisia korulauseita tai lueteltuja työsuhde-etuja, joista ei oikeastaan jää lukijalle eli potentiaaliselle tulevalle työntekijälle juuri mitään käteen. Vältä siis turhia korulauseita ja kliseitä työpaikkailmoituksissa ja pyri kuvaamaan aitoa arkea.

5. Hakukoneoptimoitu sisältö

Tehokas työpaikkailmoitus on myös hakukoneoptimoitu. Hakukoneoptimoidun työpaikkailmoituksen titteli on konkreettinen, ytimekäs ja yleisesti käytetty. Vaikka Customer Service Ninja kuulostaa erottuvalta, eivät potentiaaliset hakijat tee hakuja tällä tehtävänimekkeellä. Jossain tapauksissa, jos kyseessä on laaja tehtävänimike, autat hakijaa tarkentamalla tehtäväalueen tittelin perään esimerkiksi Projektipäällikkö, talotekniikka.

Hakukoneoptimoinnissa teksti ratkaisee ja tehtävän kannalta olennaisia sekä tärkeimpiä avainsanoja kannattaa hyödyntää ilmoitustekstissä monipuolisesti. Voit esim. luetella erilaisia tarvittavia teknologioita tai käytettäviä työkaluja. Voit myös lisätä ilmoitustekstin loppuun avainsanalistan olennaisimmista osaamisista.

6. Vastaukset potentiaalisen hakijan kysymyksiin

Ennakoi potentiaalisen hakijan kysymykset ja pyri vastaamaan niihin jo työpaikkailmoituksessa. Esimerkiksi millainen on rekrytointiprosessin aikataulu ja miten prosessi etenee. Voit antaa konkreettisia esimerkkejä tehtävästä työstä tai kuvata tiimiä, jossa uusi työntekijä tulee toimimaan.

Tarkista myös itsestäänselvyydet. Onhan työpaikkailmoituksessa mainittu, missä työtä tehdään, kauanko työsuhde kestää ja mikä on työaika?

7. Palkkamalli tai -haitari esillä

Monet hakijat arvostavat tällä hetkellä sitä, että palkka on ilmoitettu suoraan työpaikkailmoituksessa. Kerro palkkauksesta edes jotain: palkkahaarukka tai -taso, palkkamalli tai noudatettava TES + €.

Jos kyseessä on harjoittelupaikka, muista kertoa, mikä on harjoittelun korvaus tai onko kyseessä palkaton harjoittelu.

8. Selkeät ohjeet lisätiedon saamiseen ja hakemiseen

Tehokas työpaikkailmoitus on vakuuttanut potentiaalisen hakijan, mutta hän saattaa silti vielä kaivata hieman lisää houkuttelua. Lisääthän siis työpaikkailmoitukseen tiedusteluihin vastaavan henkilön yhteystiedot ja ajat, jolloin hän on tavoitettavissa.

Mikäli lisähoukuttelua ei enää tarvita ja hakija päättää hakea työpaikkaa, niin ethän karkota hyvää hakijaa tässä vaiheessa ja jätä kertomatta sitä tärkeintä eli ohjetta, miten ja mihin mennessä työpaikkaa haetaan!

Julkaise tehokas ja potentiaalisia hakijoita puhutteleva työpaikkailmoitus!

 

Julkaise työpaikkailmoitus

 

Psst! Hakemisen helppous on myös yksi tärkeä kulmakivi rekrytoinnin onnistumisessa. Kun sopivan hakijan huomio on saatu houkuteltua, hakijan polun tulisi säilyä selkeänä myös hakemuksen lähettämisessä. Tässä avuksi tulee Laura Rekrytointijärjestelmä.


* Lähde: Laura Rekrytointijärjestelmä