Näin tavoittaa passiivinen työnhakija

Miten tavoittaa passiivinen työnhakija? Näin passiivinen työnhakija haluaa tulla rekrytoiduksi

Sanni Oja Rekrytoinnin tulevaisuus, Rekrytointi, Rekrytointimarkkinointi, Suorahaku, Tutkimukset

Osaajien markkinat käyvät yhä kuumina, ja työnhakijat tietävät sen. Huippuosaajien rekrytointi varsinkaan korkean kysynnän aloilla ei ole helppoa ja työnantajien on pohdittava keinoja, miten houkutella passiivinen työnhakija esiin. Passiiviset hakijat ovatkin erittäin haluttua kohderyhmää rekrytoijien keskuudessa, sillä heiltä löytyy usein jo arvokasta työkokemusta ja osaamista.

Moni passiivinen työnhakija tiedostaa houkuttelevuutensa, sillä yli 70 % passiivisista hakijoista pitää neuvotteluasemaansa positiivisena, kun työnantaja lähestyy työtarjouksella. Tämä käy ilmi maailman suurimman työnhakijoiden rekrytointimieltymysten selvittämiseen keskittyvän, The Future of Recruitment – Rekrytoinnin tulevaisuus -tutkimuksen tuloksista.

Kyselyyn vastasi maailmanlaajuisesti yli 90 000 osaajaa, joista 41 % ei etsinyt aktiivisesti uutta työpaikkaa, mutta olivat valmiita harkitsemaan sopivan työtarjouksen ilmestyessä. Suomessa vastaajia oli kaiken kaikkiaan 336, joista passiivisia hakijoita oli 34 %. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG), maailman suurimman digirekrytointiverkoston The Networkin ja Suomessa Laura Työpaikat-työnhakupalvelun kanssa.

Miten saada passiivinen työnhakija vaihtamaan työpaikkaa?

Globaalisti passiivisista työnhakijoista 34 % kertoo saavansa kuukausittain tai jopa viikoittain potentiaalisia työtarjouksia. Eniten työtarjouksia satelee IT-alalla työskenteleville: jopa 52 % heistä sanoo saavansa yhteydenoton vähintään kuukausittain.

Tarkastellessa kaikkia vastaajia työnhaun statuksesta riippumatta, suomalaisia työnhakijoita lähestytään globaalia keskiarvoa vähemmän. Vähintään kuukausittain yhteydenottoja sai 28 % vastaajista.

Kun keskitytään passiivisten työnhakijoiden houkutteluun, on syytä ymmärtää, mitkä tekijät saisivat osaajan vaihtamaan työpaikkaa. Aktiivisten ja passiivisten hakijoiden motivaatiotekijät uutta työtä kohtaan vaihtelevatkin merkittävästi.

Suomessa passiiviselle hakijalle suurimmat syyt vaihtaa työpaikkaa olivat parempi palkka ja edut (59 %), kiinnostavampi työtehtävä tai korkeampi asema (42 %) sekä paremmat mahdollisuudet oppia uutta (26 %).

Mikä saa passiivisen hakijan vaihtamaan työpaikkaa

Suomalaisten passiivisten työnhakijoiden vastaukset Future of Recruitment – rekrytoinnin tulevaisuus -tutkimuksen kysymykseen ”Mikä saisi sinut vaihtamaan työpaikkaa?”. Vastaajia pyydettiin valitsemaan enintään kolme sopivaa vaihtoehtoa.

Jos tavoittelet passiivisia hakijoita, kiinnitä huomiota, että rekrytointimarkkinointi on linjassa sen kanssa, mitä osaajat haluavat vaihtaessaan työpaikkaa. Kun työnhakija näkee rekrytointi-ilmoituksen, joka ei puhuttele häntä eikä vastaa hänen osaamistaan tai urahaaveitaan, rekrytointimarkkinointiin käyttämäsi eurot on heitetty hukkaan. Rekrytointimarkkinointi tulisi kohdistaa aina juuri oikealle kohderyhmälle.

Viesti siis avoimista työpaikoista ja työnantajakuvastanne peilaten työnhakijoiden toiveisiin. Huolehdi, että näitä asioita löytyy työpaikkailmoituksesta ja yrityksenne nettisivuilta. Näin erotut muista työnantajista positiivisesti ja sopivien osaajien löytäminen on helpompaa.

Katso myös nämä vinkit, miten teet tehokkaan työpaikkailmoituksen.

Näin löydät passiivisen työnhakijan

Työnantajille löytyy onneksi useita keinoja passiivisten hakijoiden tavoittamiseen. Suomessa passiivinen työnhakija todennäköisesti kiinnostuisi uudesta työmahdollisuudesta rekrytoijan yhteydenoton kautta. Jopa 70 % vastaajista oli tätä mieltä. Myös muita kautta tulevat yhteydenotot saisivat passiivisen hakijan todennäköisesti kiinnostumaan työpaikasta. Tutkimuksen globaaleissa tuloksissa oli enemmän hajontaa. Globaaleista vastaajista hieman yli puolet luottaisi ystävän suositukseen.

Miten saada passiivinen työnhakija kiinnostumaan uudesta työmahdollisuudesta

Passiivisten työnhakijoiden vastaukset Future of Recruitment – Rekrytoinnin tulevaisuus -tutkimuksen monivalintakysymykseen ”Miten todennäköisimmin löytäisin/kiinnostuisin uudesta työmahdollisuudesta?”. Kuvio vertailee suomalaisten ja globaalien passiivisten työnhakijoiden vastauksia.

Työnantajakuvan systemaattinen ja pitkäjänteinen rakentaminen edistää työnantajia tavoittamaan sopivat hakijat, mutta suorahaku ja sosiaalisen median tarjoamat keinot auttavat löytämään potentiaalisen kohderyhmän nopeammin.

Suorahaku

Suorahaku on monille työnantajille kannattava vaihtoehto, kun halutaan tavoittaa passiiviset työnhakijat. Suorahaulla on monia hyötyjä ja se myös mahdollistaa niiden työnhakijoiden tavoittamisen, jotka eivät etsi aktiivisesti uutta työpaikkaa. Suorahaun avulla voit tavoittaa erittäin päteviä osaajia, joita ei olisi muuten helppo löytää.

Laura Osaajapankki tarjoaa rekrytoijille helpon ratkaisun osaajien tavoittamiseksi. Sen avulla voit olla yhteyksissä osaajiin vaikka jo ennen varsinaista rekrytoinnin aloittamista tai tehostaa rekrytointimarkkinointiasi tavoittamalla osaajia myös oman hakijakannan ulkopuolelta. Yli 200 000 osaajan joukosta löytyy aktiivisesti työtä etsivien lisäksi paljon myös sellaisia osaajia, jotka ovat parhaillaan työsuhteessa, mutta ylläpitävät osaajaprofiiliaan ja ovat avoimia kuulemaan uusista työmahdollisuuksista, mikäli potentiaalinen työnantaja heitä lähestyy.

Lue vinkit suorahakuun Laura Osaajapankin avulla ja lyhennä rekrytointiin käytettävää aikaa.

Sosiaalinen media

Suorahaun lisäksi myös sosiaalinen media on toimiva keino ehdokkaiden houkutteluun ja työnantajakuvan luontiin. Suomessa 45 % aktiivisessa työnhaussa olevista vastaajista käyttää sosiaalisen median kanavia työnhakuun, mutta myös passiivisista hakijoista 44 % kiinnostuisivat todennäköisesti uudesta työmahdollisuudesta sen tullessa vastaan sosiaalisessa mediassa.

Kun tarkastellaan tutkimuksen tuloksia maailmanlaajuisesti ja mitä keinoja käytettäisiin työpaikkojen etsimiseen, sosiaalinen media olisi passiiviselle työnhakijalle todennäköisin kanava etsiä uusia työpaikkoja. Jopa 62 % passiivisista työnhakijoista pitää sosiaalista mediaa varteenotettavana keinona, jos hän lähtisi etsimään uutta työpaikkaa. Myös 53 % passiivisista hakijoista pitää sosiaalista mediaa todennäköisenä kanavana löytää lisää tietoa työnantajasta. Suomalaisista vastaajista 46 % käyttäisi sosiaalista mediaa tiedonhakuun.

Erityisesti kohdennetun rekrytointimainonnan avulla on helppo tavoittaa sosiaalisessa mediassa juuri sellaisia osaajia, jotka eivät olisi välttämättä muuten kuulleet avoimesta työpaikasta. Mainonta mahdollistaa tarkankin kohdentamisen eri kriteerien perusteella sellaisille osaajille, joilta löytyy tarvittavaa osaamista ja jotka olisivat todennäköisimmin kiinnostuneita.

Jos oma aikasi tai osaamisesi ei riitä kohdennetun mainonnan opetteluun, kumppanin käyttäminen on varteenotettava vaihtoehto. Kohdistettu rekrytointikampanja on tähän laadukas, kattava ja kustannustehokas ratkaisu. Toteutamme sen avaimet käteen periaatteella, jossa kohdistetaan, mainostetaan ja optimoidaan työpaikka juuri sopivalle kohderyhmälle. Anna meidän auttaa sinua tavoittamaan unelmahakijasi!

Tutustu tarkemmin Future of Recruitment – Rekrytoinnin tulevaisuus tutkimukseen ja lataa tarkempi tutkimusraportti passiivisten hakijoiden rekrytointimieltymyksistä!