Kankaanpään kaupunki

Koulunkäynninohjaajan sijaisuudet

  • Sijainti Kankaanpää
  • Julkaistu 05.09.2023, 0:00
  • Haku päättyy 31.05.2024, 16:00
  • 31.05.2024, 16:00

Koulunkäynninohjaajan sijaisuudet

Koulunkäynninohjaajan sijaisuudet, Kankaanpään kaupunki, Kankaanpää

Kankaanpään kaupungin perusopetuksen koulunkäynninohjaajan sijaisuudet.

Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppijan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa sekä koulunkäynnin eri tilanteissa siten, että oppijan omatoimisuus ja itsenäisyys korostuvat. Koulunkäynninohjaajalta vaaditaan toiminnassaan eettistä vastuullisuutta, kasvatustietoisuutta, vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata erilaisuutta.

Koulunkäynninohjaajat työskentelevät perusopetuksen pienryhmissä ja yleisopetuksen luokissa ala- ja yläkoulussa sekä mahdollisesti aamu-ja iltapäivätoiminnassa. Arvostamme kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä.

Työhön kuuluu:
avustaa tukea tarvitsevia oppilaita koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa, osallistua opettajan ohella ja opettajan ohjauksessa oppilaan/ oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen, edistää koulun kasvatustavoitteita pitämällä huolta oppilaan itsenäisestä selviytymisestä ja oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymisestä

Oppitunneilla ja oppituokioiden aikana:
koulunkäynninohjaaja auttaa oppilaiden ohjaamisessa ja parantaa näin oppilaan ja opetusryhmän oppimisen edellytyksiä, ohjaa oppilasta hänen kuntoutuksessaan ja opetukseensa liittyvien yksittäisten tehtävien suorittamisessa opettajan ohjeiden mukaan, työskentelee opettajan ohjeiden mukaan samassa luokassa tai pienryhmän kanssa toisessa tilassa

Välitunneilla:
koulunkäynninohjaaja osallistuu välituntien valvontaan, tukee oppilaan osallistumista välitunneilla tapahtuvaan toimintaan

Muissa koulutilanteissa:
ohjaa, avustaa oppilasta ja tarvittaessa saattaa kouluaikana tapahtuvissa siirtymissä koulun omassa toiminnassa, ohjaa ja avustaa oppilasta selviytymään koulun päivittäisistä tilanteista (liikkuminen, riisuminen, pukeutuminen, ruokailu, wc, jne.), suorittaa kouluaikana oppilaan hoitoon liittyviä tehtäviä annettujen ohjeiden mukaan

Koulunkäynninohjaajan työ on osa-aikaista viikoittain ja vuositasolla, tuntimäärä vaihtelee 20h-38,25h/vko sijoituspaikasta riippuen. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti, 2209,27€ – 2281,03€ (täysi työaika).

Palkkaus:KVTES:n mukaisesti
Työ alkaa:06.09.2023, 6.9.2023 alkaen
Työn kesto:6 – 12 kk
Työaika:muu osa-aikatyö
Yhteystiedot:rehtori Kari Kähkönen 044 577 2371
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: