Image

Hantering av ansökningar

Det viktigaste är att du hittar den bästa sökanden och erbjuder alla sökande en positiv upplevelse av ansökningsprocessen.

Rekryterarens anteckningar, kommunikation med de sökande och sammanställning

Sortering, klassificering, kommentering av ansökningar, kommunikation med de sökande och sammanställning fungerar som redskap när du söker den bästa sökanden och skapar en positiv arbetsgivarbild för alla sökande.
Image

Statusanteckningar

Statusarna visar dig i vilket skede respektive sökande är. Dessutom fungerar statusarna som automatiska poäng i kommunikationen med sökandena, eftersom du kan koppla automatiska meddelanden till önskade statusar. Hur låter det till exempel med utskick av inbjudan till intervju när statusen ändras till ”Inkallas till intervju”? Enkelt och bekvämt, eller hur?
Image

Stjärnklassificering och chatt-kommenteringsverktyg

Sökandena kan grupperas till exempel utifrån lämplighet med hjälp av stjärnklassificering. Om flera personer deltar i rekryteringen kan var och en ge sin egen stjärnklassificering och sina kommentarer.
Image

Taggar

Taggmoln kan användas exempelvis för att markera kompetenser och behörigheter. Med taggarna hittar du enkelt de som kommit på andra plats ur Talent Pool även senare.
Image

Övriga klassificeringar och kommentarer

Lämplighet, behörighet, olika kontrollanmärkningar, minnesanteckningar från intervjuer ... det går att bygga ut rekryterarens anteckningar efter behov.
Image

Automatisk borttagning av ansökningar

Ansökningarna hålls i systemet under den avtalade tiden varefter de automatiskt tas bort. Genom att förvara ansökningarna endast den tid de behövs kan du säkerställa att rekryteringen sker i linje med EU:s dataskyddsförordning GDPR.
Image