Image

E-postavisering och delning av rekryteringsannonser

Med e-postaviseringen kan de sökande beställa e-postmeddelanden om intressanta tjänster blir lediga.

E-postavisering om lediga tjänster

Med e-postaviseringen kan du locka sökande och hålla kvar potentiella sökande även om du inte har en lämplig ledig tjänst att erbjuda. E-postaviseringen meddelar om en intressant tjänst blir ledig.
Image

Berätta för kompis-funktion

Man kan dela arbetsannonser med vänner eller kolleger med delningsknapparna eller funktionen Berätta för kompis.
Image

Delningsfunktion

Med delningsknappar kan du dela annonsen i dina nätverk på Facebook, Twitter, LinkedIn och WhatsApp, och med en direkt länk nästan var som helst.
Image