anonyymi hakijavertailu

Anonyymillä hakijavertailulla tasapuolisuutta rekrytointiin

Marko Siren Anonyymi rekrytointi, Rekrytointi

Toukokuun 2015 alkupuolella uutisoitiin tapauksesta, jossa yritys kieltäytyi ottamasta vastaan työhakemusta sillä perusteella, ettei kyseiseen tehtävään oteta naisia (Aamulehti 5.5.2015). Menettely ei kuulu yrityksen toimintatapaan, ja lausunnon antaneelle työntekijälle annettiin varoitus (Aamulehti 6.5.2015).  Tapaus herättää pohtimaan, mikä johtaa työnhakijan syrjintään ja miten se voitaisiin estää?

Avoimeen tehtävään pyritään toki valitsemaan pätevä ja sopiva henkilö. Rekrytointia tekee kuitenkin ihminen, jonka ajattelua ohjaavat hänen arvonsa, aiemmat kokemuksensa, juurtuneet toimintatavat ja muut seikat, jotka voivat viedä huomion rekrytoinnin tavoitteen kannalta epäolennaisiin asioihin. Vaikka rekrytoija olisi hyvinkin suvaitsevainen, hakijan syrjintä epäolennaisen seikan kuten nimen ja sukupuolen vuoksi voi tapahtua täysin tiedostamatta (Larja, L & Liebkind 2013). Jako suvaitsevaisuuden ja suvaitsemattomuuden välillä ei siis olekaan aivan yksiselitteinen.

Laura Rekrytointijärjestelmän anonyymi hakijavertailu tekee hakemusten käsittelystä tasapuolista ja tukee rekrytoijaa pätevän ja sopivan työnhakijan valinnassa. Kun epäolennaiset seikat eivät vie huomiota, rekrytoijan on helpompi keskittyä sovittuihin valintakriteereihin. Anonyymistä hakijavertailusta hyötyvät suoraan myös työnhakijat, kun ketään ei suljeta pois esim. nimen ja sukupuolen perusteella. Samalla työnantajasta syntyy positiivinen ja reilu mielikuva.