Anonyymi rekrytointi auttaa löytämään parhaat osaajat

Anonyymi rekrytointi auttaa löytämään parhaat osaajat

Vieraskynä Anonyymi rekrytointi, Rekrytointi

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin Content House Oy:n tuottamassa Helsingin Sanomien Työelämä 5/2021 liitteessä.
Teksti: Pi Mäkilä
Kuva: Outi Neuvonen


Anonyymin rekrytoinnin tulokset puhuvat puolestaan. Digitaalisen rekrytoinnin asiantuntija Laura Rekrytointi Oy haluaa helpottaa myös rekrytoijan työtä.

Anonyymi rekrytointi kiinnostaa yhä suurempaa joukkoa työnantajia – ja syystä. Anonyymin rekrytoinnin tärkeimpiä saavutuksia ovat yhdenvertaisuus, monimuotoisuuden lisääntyminen ja hakijoiden tasapuolinen kohtelu rekrytoinneissa. Digitaalisen rekrytoinnin asiantuntija Laura Rekrytointi Oy:n tuotepäällikkö Marko Sirenin mukaan työnantajat haluavat kohdella työnhakijoita tasapuolisemmin. Anonyymi rekrytointi on monelle työnantajalle hyvä valttikortti houkutella hakijoita, jotka eivät välttämättä muuten hakeutuisi kyseiseen yritykseen töihin. 

– Monella alalla puhutaan osaajapulasta. Oli organisaatio sitten julkinen tai yksityinen, työnantajalla ei ole varaa jättää hyviä hakijoita huomioimatta. Anonyymi rekrytointi auttaa tavallaan näkemään metsän puilta ja löytämään sen osaamisen, mitä organisaatio oikeasti tarvitsee.

Siren huomauttaa, että anonyymia rekrytointia voidaan käyttää lähes missä vain tilanteessa, kaikenkokoisissa organisaatioissa. 

– Laura Rekrytointijärjestelmässä työnantaja voi itse määritellä, mitä tietoja hakijoista halutaan piilottaa. Joissain tilanteissa ainoastaan työnhakijan nimet kannattaa piilottaa, kun jossain toisessa tapauksessa järjestelmä voi piilottaa nimen ja kuvan lisäksi lähes kaikki haastateltavan perustiedot työhistoriaa lukuun ottamatta. Työhistoriastakin voidaan piilottaa aiempien työpaikkojen nimet, jos niin halutaan, Siren valaisee. 

Koska järjestelmän käyttö on tehty helpoksi, työnantajilta anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottaminen edellyttää lähinnä pientä ajatusmaailman muutosta.

– Aiemmin rekrytoija on ehkä painanut mieleen hakijoiden nimet ja kuvat. Rekrytointijärjestelmässä eri hakijat voidaan pisteyttää tämän sijaan esimerkiksi viiden tähden osaajiksi, Siren kertoo.

Laadukkaampia hakemuksia

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden parantumisen lisäksi anonyymilla rekrytoinnilla on muitakin etuja. Kun työhakemukseen kirjataan vain oleellinen työhistoria, hakemuksissa on usein työnantajan kannalta relevantimpaa tietoa. Sirenin mukaan tähän päästään, kun myös työnhakijoita ohjeistetaan jättämään hakemuksista pois esimerkiksi perhetaustasta tai harrastuksista kertovat tiedot.

– Kun työhakemukset ovat laadukkaampia, rekrytoivan esihenkilön tai HR-asiantuntijan on helpompi käydä hakemuksia läpi.

Parhaimmillaan rekrytoijan työtaakka keventyy muutenkin, kun rekrytointi muuttuu aiempaa vaivattomammaksi.

– Anonyymi rekrytointi voi vähentää yksittäisten rekrytointien tietotulvaa, mikä näkyy HR-asiantuntijoiden suuntaan isommassa rekrytointimassassa. 

Työnantajan kannattaa viestiä selkeästi anonyymista rekrytoinnista työnhakijoille. 

– Usein jo pelkkä maininta siitä, että työnhaussa käytetään anonyymiä rekrytointia tuo työnhakijoiksi enemmän ihmisiä erilaisista taustoista. Tästä on hyötyä etenkin hankalissa rekrytoinneissa. Kun aiempaa moninaisempi hakijajoukko hakee tehtävää, on organisaation helpompi löytää joukosta paras osaaja.

Erottaa muusta joukosta

Julkisen puolen työnantajat, kuten Vantaan kaupunki, ovat käyttäneet anonyymia rekrytointia apunaan jo pitkään. Laura Rekrytoinnilla tiedetään, että anonyymin rekrytoinnin hyödyt palvelisivat yhtä lailla lähes kaikkia yksityisen puolen toimijoita. 

– Yritysten olisi hyvä miettiä, miten rekrytointeja halutaan ylipäätään jatkossa tehdä ja kehittää.

Hän huomauttaa, että yksityisen puolen työnantajille anonyymi rekrytointi voi olla mainio voimavipu, jonka avulla työnantaja pystyy erottautumaan joukosta ja rakentamaan omaa työnantajakuvaansa

– Yksityisen puolen toimija, joka käyttää anonyymiä rekrytointia, voi saada tästä jopa medianäkyvyyttä ja vähintäänkin hyvää pr:ää.

Anonyymin rekrytoinnin pilotointivaiheessa sekä lanseerauksessa voi olla hyvä lähteä liikkeelle pienin askelin. 

– Jos harppaus kaiken rekrytoinnin muuttamisesta anonyymiksi tuntuu liian suurelta, anonyymiä rekrytointia voi kokeilla esimerkiksi pienessä pilottijoukossa, johon kuuluu muutama HR-asiantuntija ja rekrytoiva esihenkilö. Parhaiden osaajien tavoittaminen sekä laadukas ja monikanavainen rekrytointimarkkinointi auttavat menestymään myös anonyymeissä rekrytoinneissa. Laura Rekrytointijärjestelmä, Laura.fi-työnhakusivusto ja Laura Osaajapankki tarjoavat ylivertaisen etumatkan rekrytointeihin.


Katso myös vinkit anonyymiin rekrytointiin, joiden avulla onnistut.