anonyymi rekrytointi vantaa

Anonyymi rekrytointi keinona varmistaa yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus Vantaan kaupungin rekrytoinneissa

Marko Siren Anonyymi rekrytointi, Asiakastarinat, Rekrytointi

Vantaan kaupunki on anonyymin rekrytoinnin edelläkävijöitä. Kaupunki otti anonyymin rekrytoinnin käyttöön jo vuonna 2019 varmistaakseen yhdenvertaisuuden toteutumisen rekrytoinneissa ja lisätäkseen henkilöstön monimuotoisuutta. Alkuvaiheen pilottien jälkeen anonyymi rekrytointi on muotoutunut osaksi kaupungin rekrytointien käytäntöjä. 

Pohjimmiltaan anonyymin rekrytoinnin idea on, että rekrytoinnissa halutaan valita paras ja pätevin hakija ilman, että nimi, ikä, sukupuoli tai muu henkilöön liittyvä ominaisuus vaikuttaisi valintaan edes alitajuisesti.

Anonyymi rekrytointi: Pilotista osaksi rekrytointikäytäntöjä

Jo vuonna 2018 tehtiin muutamia anonyymin rekrytoinnin pilotteja, mutta laajempi menetelmän pilotointi alkoi vuonna 2019, kun Vantaa otti Laura Rekrytointijärjestelmän käyttöön. Aiempi rekrytointijärjestelmä ei tukenut menetelmän käyttöä, jonka syystä tämä tekijä huomioitiin uutta järjestelmää kilpailutettaessa. Pilottivaiheessa anonyymin rekrytoinnin hyödyntäminen aloitettiin pienin askelin, prosessia samalla hiomalla ja mallia jalkauttamalla. Pilotointiin osallistui kaikki toimialat ja osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. 

Pilotissa mukana olleet pitivät anonyymin rekrytoinnin menetelmää hyvänä, ja anonyymi rekrytointi päätettiin ottaa osaksi rekrytoinnin käytäntöjä. Anonyymin rekrytoinnin käyttö on monelle uusi juttu, ja siksi on koettu tärkeäksi, että anonyymin rekrytoinnin hyödyntämiseen rohkaistaan ja kannustetaan antamalla siihen matala kynnys rekrytointijärjestelmässä ja prosesseissa. Kuten pilottivaiheessakin, anonyymin rekrytoinnin mahdollisuuteen voi tarttua matalalla kynnyksellä.

”Anonyymi rekrytointi on vakiintunut yhdeksi rekrytointitavaksi Vantaan kaupungilla.”

Sirpa Mikkola, rekrytointikonsultti, Vantaan kaupunki

Anonyymistä rekrytoinnista positiivisia vaikutuksia kaupungin rekrytointeihin

Jo pilottivaiheesta lähtien anonyymi rekrytointi on tuonut mukanaan monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Vantaan kaupungilla anonyymin rekrytoinnin käyttö on vaikuttanut positiivisesti yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja työhakemusten laadun parantumiseen.

Yhdenvertaisuus rekrytoinnissa: Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on auttaa rekrytoijaa tekemään hakijoiden vertailu perustuen rekrytoinnille asetettuihin valintakriteereihin. Yhdenvertaisuuden ohella anonyymistä rekrytoinnista on juontunut Vantaan kaupungille positiivisia vaikutuksia myös hakemusten käsittelyyn. Valintakriteereihin ja olennaiseen tietoon keskittyminen on ollut selkeämpää, kun hakijoista on näkyvissä vain olennaiset tiedot.

Organisaation monimuotoisuuden lisääminen: Anonyymin rekrytoinnin avulla on onnistuttu rohkaisemaan työnhakijoita hakemaan Vantaan kaupungin tehtäviä erilaisilla taustoilla. Rekrytointi-ilmoituksissa kannustetaan monenlaisista taustoista tulevia hakijoita hakemaan tehtäviin. Samoin ilmoituksessa kerrotaan, jos kyseisessä haussa käytetään anonyymiä rekrytointia. Avoimuus anonyymin rekrytoinnin käytöstä toimii kannustimena myös rekrytointimarkkinoinnissa.

Työhakemusten laadun parantuminen: Anonyymin rekrytoinnin käytön positiivisena seurauksena myös hakemusten laatu on parantunut. Kuvaukset harrastuksista ja perhesuhteista ovat jääneet hakijoiden esittelyteksteistä, ja esittelyt ovat keskittyneet vahvemmin olennaiseen. 

Ohjeistus avainasemassa anonyymin rekrytoinnin onnistumiseen

Ohjeistuksella on suuri merkitys siihen, mitä hakijat kirjoittavat esim. avoimiin esittelyihin. Hakemuksen avoimissa kentissä, kuten vapaassa esittelytekstissä, ohjeistetaankin välttämään esim. perhetilanteen, terveydentilan, iän ja sukupuolen mainitsemista.

Kynnys anonyymin rekrytoinnin hyödyntämiseen halutaan pitää Vantaan kaupungilla mahdollisimman matalana. Kattava ohjeistus sekä HR:n tuki rekrytoiville esihenkilöille ovat olleet tärkeitä tekijöitä anonyymeissä rekrytoinneissa onnistumisessa. Ohjeistusta on myös hakijoille hakuilmoituksesta ja hakemuslomakkeesta lähtien. Näin anonyymistä rekrytoinnista on muodostunut luonteva osa Vantaan kaupungin rekrytointeihin.

Aiheesta muualla verkossa: 

Lue myös artikkelimme: Monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinneissa