monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinneissa

Monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinneissa

Marko Siren Anonyymi rekrytointi, Rekrytointi, Rekrytointiprosessi, Työyhteisön kehittäminen

Digirekrytoinnin Laura-päivän virtuaalitapahtuman teemana tammikuussa 2021 oli rekrytointien kehittäminen. Teemaa lähestyttiin mielenkiintoisissa asiantuntijapuheenvuoroissa monesta näkökulmasta. Yksi näistä oli monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinneissa ja tätä aihetta käsitteli Työterveyslaitos omassa puheenvuorossaan. Työterveyslaitoksen johtavan asiantuntijan Barbara Bergbomin puheenvuorossa vastattiin mm. kysymyksiin, miksi monimuotoisuus on tärkeää ja mitä esteitä monimuotoisemman henkilöstön rekrytoinnissa voi esiintyä. Lisäksi puheenvuorossa esiteltiin monimuotoisuutta edistäviä rekrytointikäytäntöjä ja monimuotoisuusbarometrin tuloksia.

Miksi monimuotoisuuden lisääminen on tärkeää?

Väestö on monimuotoistunut, ja organisaation henkilöstön pitäisi heijastaa yhteiskunnan monimuotoisuutta. Tutkimusten mukaan monimuotoisuudella on myös myönteisiä vaikutuksia innovatiivisuuteen, luovuuteen ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseen. Pelkkä monimuotoinen henkilöstö ei kuitenkaan yksinään takaa, että monimuotoisuudesta saadaan hyötyjä, vaan myös monimuotoisuuden johtamista tarvitaan. Osa organisaatioista onkin asettanut monimuotoisuuden edistämisen myös strategiseksi tavoitteeksi. Esimerkiksi näitä seikkoja Bergbom nosti esiin puheenvuorossaan.

Monimuotoisuutta voi edistää rekrytointikäytännöillä

Yleisimmiksi esteiksi monimuotoisemman henkilöstön rekrytointiin Bergbom mainitsi puheenvuorossaan mm. rekrytoinneissa tapahtuvan syrjinnän, aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien hakijoiden vähäisen määrän sekä nykyisten rekrytointikäytäntöjen homogeenisuuden. Bergbom kertoi myös, miten monimuotoisuutta voi edistää oikeilla rekrytointikäytännöillä.

Seuraavassa on viisi puheenvuorosta mukailtua vinkkiä, miten monimuotoisuutta voi edistää rekrytointikäytäntöjen kautta:

  1. Rekrytointi-ilmoitus: Kiinnitä huomiota rekrytointi-ilmoitusten kuvitukseen, sisältöihin ja sanavalintoihin. Silläkin on merkitystä, millä kielellä ilmoitus julkaistaan ja minkä kielisiä hakijoita sillä tavoitellaan. Käytä rekrytointi-ilmoituksissa myös monimuotoisuuslauseketta. Monimuotoisuuslauseke voi olla esimerkiksi seuraavan kaltainen maininta sopivassa kohdassa rekrytointi-ilmoitusta: “Kannustamme eri taustoista tulevia hakemaan tehtävää.”. 
  2. Ilmoituskanavat: Kartoita, mitä ilmoituskanavia käyttämällä tavoitat mahdollisimman monimuotoisen hakijajoukon.
  3. Tiedostamattomat ennakkoluulot ja stereotypiat: Opi tiedostamaan tiedostamattomat ennakkoluulot ja stereotypiat haastattelutilanteessa.
  4. Valintakriteerit: Perusta valinnat selkeisiin, etukäteen määriteltyihin valintakriteereihin ja tee henkilövalinnat ilman syrjintää ja läpinäkyvästi.
  5. Työkalut: Hyödynnä anonyymiä rekrytointia keinona vähentää syrjintää ja keskittyä tehtävän valintakriteereihin.

Työterveyslaitos on julkaissut kattavan tietopaketin, joka sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa monimuotoisuutta edistävistä rekrytointikäytännöistä. Näistä rekrytointikäytännöistä voi lukea tarkemmin Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Anonyymi rekrytointi on monimuotoisuutta tukeva rekrytointikäytäntö

Anonyymissä rekrytoinnissa hakijan nimi, sukupuoli ja muut valinnan kannalta merkityksettömät tiedot piilotetaan yleensä haastatteluun asti. Bergbom kertoi, että myös sellaiset tiedot kuin oppilaitos, valmistumisvuosi ja osoite voivat herättää ennakkokäsityksiä. Anonyymi rekrytointi tavallaan pakottaa keskittymään oikeisiin valintaperusteisiin. 

Anonyymi rekrytointi on herättänyt suurta kiinnosta ja etenkin julkisen puolen toimijat ovat ryhtyneet anonyymin rekrytoinnin kokeiluihin ja pilotteihin. Laura-päivässä tehtiin myös liveäänestys, jossa yleisöltä kysyttiin, aikovatko he kokeilla anonyymiä rekrytointia vuoden 2021 aikana. 22 % vastasi kyllä, 12 % vastasi anonyymin rekrytoinnin olevan jo käytössä ja 66 % vastasi ei. Kyselytulos edustaa toki yhteiskunnallisesti pientä otosta, mutta sitä voidaan pitää osoituksena kasvavasta kiinnostuksesta anonyymiä rekrytointia kohtaan. 

monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinneissa
Laura-päivän 2021 liveäänestyksen tulos

Monimuotoisuusbarometrista yksityiskohtaisempaa tietoa

Työterveyslaitos on julkaissut vuoden monimuotoisuusbarometrin, jossa käsitellään myös anonyymiä rekrytointia sekä muita monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteitä. Barometrissa on tutkittua tietoa myös anonyymin rekrytoinnin käytöstä rekrytoinneissa.  Raportti on luettavissa Työterveyslaitoksen verkkosivuilla