Rekrytoi oikein YT-tilanteessa!

Ramona Westersund Rekrytointi, Rekrytointiprosessi, Työnantajakuva

Tiukkoina aikoina työnantajalla voi olla edessä YT-tilanne, joka voi johtaa myös irtisanomisiin. Irtisanotulle työntekijälle tulee tarjota muita hänen osaamistaan vastaavia tehtäviä, ja tämä velvollisuus kestää koko irtisanomisajan. Lisäksi työnantajalla on takaisinottovelvollisuus neljä, kuusi tai jopa yhdeksän kuukautta vielä sen jälkeen, kun työsuhde on päättynyt.

Perinteisesti uudelleensijoitus- ja takaisinottovelvoitteita on hoidettu manuaalisesti esim. Excel-taulukoiden avulla, mikä on koettu työlääksi ja aikaavieväksi. Virheisiinkään ei ole varaa, sillä pahimmillaan niistä voi päätyä oikeuteen.

Uudelleensijoitus ja takaisinotto onnistuvat Laura Rekrytointijärjestelmän YT-moduulin avulla ilman työlästä ja aikaavievää Excel-jumppaa. Avointen tehtävien tarjoamisen voi automatisoida uudelleensijoitus- ja takaisinottoajalla hyödyntämällä työntekijän sähköistä osaamis- ja kiinnostuskartoitusta.

Myös YT-tilanteen raportointi on tärkeä osa YT-neuvottelujen läpivientiä. Laura Rekrytointijärjestelmässä työntekijän profiili toimii myös raportoinnin apuna. Täsmällisten merkintöjen ja koontinäkymän avulla on mahdollista raportoida esimerkiksi, kuinka moni irtisanottiin, kuinka moni otti eropaketin, kuinka monen osalta päädyttiin eläkejärjestelyyn, jne.

Lue lisää YT-moduulista! Katso myös webinaaritallenteemme: Hyvät käytännöt HR:lle YT-neuvotteluja ennen, niiden aikana ja jälkeen.

Muista tunteet ja säilytä hyvä työnantajakuva myös YT-tilanteessa

On hyvä muistaa, että YT-tilanne mielletään usein negatiiviseksi ja se voi aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta YT-prosessin molemmille osapuolille. On tärkeää huolehtia, että työntekijöiden tasapuolinen kohtelu toteutuu koko prosessin aikana ja että tiedonkulku on tehokasta. Näin yritys ylläpitää työnantajakuvansa myös vaikeammassakin työllisyystilanteessa.

YT-tilanteessa tapahtuvalla työkierrolla voi olla myös positiivisia vaikutuksia

YT-neuvottelujen uudelleensijoitus- ja takaisinottovelvoitteiden sekä esimerkiksi lomautusten johdosta työnantajilla voi tulla vastaan tilanne, jossa työntekijöitä tulee siirtää nopeasti sinne, missä tarve on suuri. Haastavasta tilanteesta huolimatta työnkuvan muutoksilla voi olla myös positiivisia vaikutuksia ja monelle työnantajalle tämä on hyvä muistutus siitä, että työkierto on hyödyllistä molemmille osapuolille.

Työnantajille työkierto on oiva keino kehittää ja sitouttaa henkilöstöä. Työntekijälle työkierto tuo puolestaan vaihtelua arjen rutiineihin, se on hieno mahdollisuus kokeilla jotain uutta ja erilaista kuin mihin omissa työtehtävissä on tottunut. Lue lisää työkierrosta ja miten Laura Rekrytointijärjestelmä tukee työkierron organisoinnissa.

Kun toimit nopeasti, ennätät saamaan tästä hyötyä jo käynnissä olevissa YT-neuvotteluissa! Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!