rekrytointijärjestelmän liitettävyys ja integroitavuus

Mikä on API-rajapinta ja miksi rekrytointijärjestelmän liitettävyys ja integroitavuus on tärkeää?

Marko Siren Rekrytointi, Rekrytointiprosessi

Rekrytointijärjestelmän liitettävyys ja integroitavuus digirekrytoinnin ekosysteemiin on entistä tärkeämpää. Modernit rajapinnat tarjoavat joustavuutta ja vapautta integrointiin. Omatoimiset integraatiot tarjoavat lukuisia hyötyjä ja mahdollisuuksia rekrytointeihin ja liiketoimintaan.

Liitettävyys ja integroitavuus ovat kasvaneet tärkeiksi edellytyksiksi, kun organisaatiossa otetaan käyttöön työkaluja rekrytointien hoitamiseen. Nykypäivän verkottuneessa yhteiskunnassa tiedonsiirto eri sovellusten ja järjestelmien välillä on jo lähes itsestäänselvyys. Sujuva tiedonsiirto organisaation järjestelmien välillä nopeuttaa työntekoa ja vähentää manuaalista työtä. Kukapa haluaisi tuhlata aikaa samojen tietojen näpyttelyyn useaan eri paikkaan, kun saman ajan voisi käyttää fiksumminkin työhön, joka tuottaa tulosta?

Integroitavuuden merkitys kasvaa sitä suuremmaksi mitä enemmän sovelluksia ja järjestelmiä organisaation toimintaympäristöön kuuluu. API-rajapinnat ovat erittäin tärkeitä integroitavuuden mahdollistajia. API tarkoittaa ohjelmointirajapintaa, jonka välityksellä järjestelmät, sovellukset ja palvelut voivat keskustella keskenään. Rajapintojen avulla esimerkiksi henkilöstöhallinnon muut työkalut voivat keskustella rekrytointijärjestelmän kanssa.

Rekrytointijärjestelmä auttaa hallitsemaan rekrytoinnin laajaa työkalupakkia integraatioiden kautta

Rekrytointijärjestelmä keskustelee tavallisesti useiden palveluiden kanssa. Työpaikkailmoitukset julkaistaan yrityksen verkkosivuille ja intraan nappia painamalla. Nappia painamalla onnistuu myös ilmoitusten julkaisu useille työnhakusivustoille. Työnhakijat helpottavat puolestaan työnhakua integroimalla hakemukseensa valmiin osaajaprofiilin.

Videohaastattelut integroituvat myös näppärästi, joten sopivat hakijat voi kutsua helposti videohaastatteluun ja heidän videot voi katsoa suoraan rekrytointijärjestelmästä. Henkilökohtaisten haastattelujen ajat näkyvät puolestaan omassa työkalenterissa. Valittu työnhakija viedään lopuksi integraatiolla HR- ja palkkajärjestelmiin. Pelkästään näissä esimerkeissä puhutaan helposti yli kymmenestä järjestelmästä, joiden kanssa rekrytointijärjestelmä keskustelee!

Rekrytointijärjestelmän API-rajapinta mahdollistaa omatoimisen integroinnin

Yleisimmät rekrytointijärjestelmän integraatiot onnistuvat hyödyntämällä valmiita olemassa olevia liittymiä. API-rajapinta mahdollistaa integroinnin puolestaan myös muihin järjestelmiin, joihin ei ole ennestään valmista integraatiota. API-rajapinta tarjoaa organisaatiolle vapauden liittää rekrytointijärjestelmän joustavasti haluamiinsa työkaluihin ja järjestelmiin.

Katso 5 upeaa tapaa hyödyntää rekrytointijärjestelmän rajapintaa!

Omatoiminen rekrytointijärjestelmän liitettävyys ja integroitavuus tarjoaa organisaatiolle monia hyötyjä ja mahdollisuuksia:

  • Luo uusia kumppanuuksia hyödyntämällä liikkuvaa dataa.
  • Automatisoi prosesseja automatisoimalla tiedonsiirtoa järjestelmien välillä.
  • Säästä kustannuksissa vähentämällä manuaalista työtä.
  • Luo uusia innovaatioita rajapintojen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä
  • Rakenna uutta liiketoimintaa tarjoamalla asiakkaillesi uudenlaisia palveluita datan ja rajapintojen avulla.
  • Johda rekrytointeja tiedon avulla hyödyntämällä rajapintaa, dataa ja Business Intelligence -raportointia.

Integraatioiden toteutus API-rajapintoja hyödyntämällä vaatii jonkin verran asiantuntemusta ja tarkoitukseen soveltuvia työkaluja. Integraatioiden toteutus hoituu hyödyntämällä esimerkiksi integraatioalustaa, jonka välityksellä eri järjestelmien rajapinnat saa laitettua keskustelemaan keskenään (esimerkiksi Frends, Zapier ja Dell Boomi). Organisaation integraatioasiantuntijan osaamista tai integraatiokumppanin palveluita hyödyntämällä HR-asiantuntijoiden ei kuitenkaan tarvitse ottaa stressiä rekrytointijärjestelmän integraatioista.

Oletko kiinnostunut Laura Rekrytointijärjestelmän API-rajapinnan hyödyntämisestä?

Ota yhteyttä oheisesta linkistä, niin keskustellaan integrointitarpeistanne tarkemmin. Jaamme mielellämme myös teknisen API-rajapintakuvauksemme, jonka avulla integroinnissa pääsee vauhtiin.

 

Haluatko kuulla lisää Lauran rajapinnasta?