Anonyymi rekrytointi – tasa-arvoa työnhakuun

LAURA Rekrytointi Oy Anonyymi rekrytointi, Rekrytointi

 Maailmalla on yleistymässä anonyymi työnhaku, jossa valitsija ei saa etukäteen tietää hakijoiden henkilöllisyyttä. Menetelmän on todettu helpottavan esimerkiksi toisen polven maahanmuuttajien työllistymistä sekä vähentävän ikä- ja sukupuolisyrjintää työnhaussa. LAURA Rekrytointi Oy tarjoaa sujuvan ratkaisun nimettömään työnhakuun. Helsingin nuorisoasiainkeskus kokeili anonyymia rekrytointia hakiessaan projektipäällikköä keväällä 2013. Rekrytointikokemus oli positiivinen, mutta se vei aikaa, koska kaupungin rekrytointijärjestelmä ei taipunut nimettömään työnhakuun. Rekrytointi piti …