Työkierto henkilöstön kehittämisen ja sitouttamisen keinona

Marko Siren Rekrytointi, Rekrytointiprosessi, Työyhteisön kehittäminen

Työkierto on yksi monista keinoista kehittää osaamista. Työkierrossa työntekijä siirtyy esimerkiksi eri yksikköön tekemään tilapäisesti muita työtehtäviä. Sen lisäksi että työkierto tuo vaihtelua arjen rutiineihin, se on oiva mahdollisuus kokeilla jotain uutta ja erilaista kuin mihin omissa työtehtävissä on tottunut. Työkierto on parhaimmillaan myös kokemus, kun kollegojen työarkea pääsee kokemaan ja tarkastelemaan uudesta näkökulmasta.

Organisaatiolle työkierto on puolestaan oiva keino kehittää ja sitouttaa henkilöstöä. Työkierron avulla voi löytää myös uuden ja mielenkiintoisen suunnan omalle urakehitykselle tarvitsematta vaihtaa työnantajaa.

Työkierrosta puhutaan usein julkisella puolella, ja menetelmää näkee käytettävän mm. sosiaali- ja terveysalalla. Ei ole kuitenkaan mitään estettä, etteikö työkiertoa voisi soveltaa minkä tahansa tyyppisissä organisaatioissa. Hyvää suunnittelua ja yhteispeliä toki tarvitaan, sillä jokainen organisaatio on erilainen ja sen ihmiset yksilöitä. Olennaista on myös, että työntekijät kokevat työkierron mielekkääksi ja kiinnostavaksi.

Työkierron organisointi onnistuu Laura Rekrytointijärjestelmän avulla. Alkukartoitus onnistuu helpolla sähköisellä lomakkeella, jonka avulla työntekijät voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan saada vaihtelua työtehtäviin. Loppu onkin sitten työntekijöiden ja esimiesten/HR:n välistä vuoropuhelua, jossa alkukartoituksesta päästään kohti käytäntöä.