Rekrytointisuunnitelma – avain menestyksekkääseen rekrytointiin

Rekrytointisuunnitelma – avain menestyksekkääseen rekrytointiin

Marko Siren Rekrytointi, Rekrytointiprosessi

Työelämä muuttuu vauhdilla, ja samoin rekrytointi. Työtehtävien sisältö, osaamisvaatimukset ja rekrytointimenetelmät kehittyvät jatkuvasti, joten taitavasta rekrytoinnista on tullut entistä tärkeämpää yrityksen menestyksen kannalta. Kuten monet rekrytoijat ja HR-asiantuntijat tietävät, onnistunut rekrytointi vaatii järjestelmällistä ja kohdennettua lähestymistapaa. Tässä Laura Rekrytointijärjestelmän rekrytointisuunnitelma astuu kuvaan. 

Mikä on rekrytointisuunnitelma? 

Rekrytointisuunnitelma on Laura Rekrytointijärjestelmän innovatiivinen työkalu, joka on suunniteltu tehostamaan rekrytointiprosessia ja saavuttamaan halutut rekrytointitavoitteet. Se tarjoaa selkeän rakenteen ja suunnan rekrytointiin, etenkin rekrytoinnin valmistelun aikana, sekä auttaa asettamaan rekrytoinnille realistisen aikataulun ja budjetin. 

Rekrytointisuunnitelma auttaa määrittämään rekrytoinnille tärkeät onnistumiskriteerit, kuten hakijan vaaditut taidot ja kokemus, jotta voit löytää osaajan, joka sopii tehtävään, organisaatioon ja työkulttuuriin parhaiten. Se edistää myös rekrytointiprosessin läpinäkyvyyttä, mikä edistää hakijakokemusta ja rekrytoinnin laatua. 

Rekrytointisuunnitelma on suunniteltu erityisesti rekrytoiville esihenkilöille, jotka haluavat suunnitella tulevan rekrytointinsa ennen työpaikkailmoituksen julkaisemista. HR-asiantuntijat toimivat tässä prosessissa tärkeänä tukena ja työparina.

Miksi rekrytointisuunnitelma on tärkeä? 

Onnistunut rekrytointi alkaa hyvin suunnitellusta prosessista. Etsitpä sitten kokenutta ammattilaista tai vasta-alkajaa, rekrytointiprosessin on oltava järjestelmällinen ja kohdennettu. Tämä tarkoittaa, että sinun on tunnistettava, millaista henkilöä olet etsimässä, ja että sinulla on selkeä suunnitelma siitä, miten tavoitat nämä potentiaaliset hakijat. 

Laura Rekrytointijärjestelmän auttaa sinua tekemään juuri tämän. Se tarjoaa selkeän rakenteen ja suunnitelman, joka auttaa sinua tunnistamaan ja määrittämään rekrytoinnin onnistumiskriteerit, kuten vaadittavat taidot, budjetin ja arviointikriteerit. Tämän avulla voit keskittyä löytämään parhaat mahdolliset osaajat tehtävään. 

Miten rekrytointisuunnitelma voi auttaa rekrytoinnin valmistelussa? 

Rekrytointisuunnitelma on erittäin hyödyllinen työkalu erityisesti rekrytoinnin valmisteluvaiheessa. Tässä on viisi esimerkkiä siitä, miten voit hyödyntää sitä: 

 1. Tavoitteiden asettaminen: Rekrytointisuunnitelma auttaa sinua määrittämään selkeät rekrytointitavoitteet. Se auttaa sinua hahmottamaan, mitä taitoja, kokemusta ja osaamista hakijan tulisi olla tehtävään.   
 1. Budjetin suunnittelu: Budjetin suunnittelu on tärkeä osa rekrytointiprosessia. Rekrytointisuunnitelma auttaa sinua määrittämään rekrytointiprosessille budjetin, huomioiden myös palkkahaarukan.  
 1. Prosessin vaiheet ja vastuut: Onnistunut rekrytointi vaatii panostusta. Rekrytointisuunnitelma auttaa sinua suunnittelemaan rekrytoinnin vaiheet, osallistujat sekä HR-asiantuntijalta tarvittavan tuen. Yhteistyössä on voimaa, myös rekrytoinnissa. 
 1. Hakijaprofiilin määrittäminen: Tiedätkö tarkalleen, millaista henkilöä etsit? Rekrytointisuunnitelma auttaa sinua määrittämään hakijaprofiilin, jotta voit kohdistaa rekrytointiponnistelusi oikein. 
 1. Arviointikriteerien asettaminen: Rekrytointisuunnitelma auttaa sinua asettamaan selkeät arviointikriteerit, joiden avulla voit arvioida hakijoita tasapuolisesti ja objektiivisesti. 

Rekrytointisuunnitelman käyttö ei rajoitu näihin esimerkkeihin. Se on joustava työkalu, jota voidaan mukauttaa erilaisiin rekrytointitilanteisiin ja -tarpeisiin. 

Mitä rekrytointisuunnitelmaan sisältyy? 

Sen lisäksi että rekrytointisuunnitelma auttaa suunnittelemaan rekrytointiprosessia, se auttaa myös esihenkilön ja HR-asiantuntijan välisessä viestinnässä ja tarvittavien tukitoimenpiteiden tunnistamisessa. Se auttaa myös määrittelemään hakijaprofiilin ja asettamaan valintakriteerit. Kaiken kaikkiaan, se tukee informaation kulkua rekrytoivan esihenkilön ja HR-asiantuntijan välillä. 

Rekrytointisuunnitelman sisältö on laaja ja kattava, mikä tarjoaa syvällisen lähestymistavan hakuprosessiin ja antaa selkeän suunnan rekrytointitavoitteille. Se rakentuu karkeasti neljään osaan, jotka muodostavat luontevan kokonaiskuvan: 

 1. Työnkuvaus: Tässä osiossa määritellään tehtävänimike, vastuut, tehtävät, roolin odotukset, työsuhteen tyyppi, työaika ja työskentelymuoto. Tämä auttaa hahmottamaan selkeän kuvan avoimesta roolista. 
 1. Vaadittavat taidot ja kokemus: Tämä osa sisältää luettelon välttämättömistä ja toivotuista taidoista sekä toivotusta kokemuksesta ja kokemuksen määrästä tehtävässä. Tämä auttaa tunnistamaan tärkeimmät taidot, joita hakijalta odotetaan. 
 1. Rekrytointistrategia ja budjetti: Tässä osiossa pohditaan rekrytoinnin toteutustapaa, käytettäviä rekrytointimenetelmiä, palkkaa, arvioituja rekrytointikustannuksia ja käytettävissä olevaa budjettia. Tämä auttaa suunnittelemaan tehokkaan ja kustannustehokkaan rekrytointistrategian. 
 1. Prosessi ja osallistujat: Tässä osassa käsitellään haastattelu- ja arviointimenetelmiä, rekrytointiin osallistuvia henkilöitä ja heidän roolejaan, sekä tarvittavaa tukea HR:ltä. Tämä osa auttaa järjestämään rekrytointiprosessin sujuvasti. 

Mikä on seuraava askel? 

Rekrytointisuunnitelma on olennainen työkalu kaikille työntekijöiden rekrytointiin osallistuville. Se auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan rekrytointiprosessin tehokkaasti sekä, mikä puolestaan parantaa hakijakokemusta ja rekrytoinnin laatua. Hyödynnä Laura Rekrytointijärjestelmän monipuolisen työkalun mahdollisuudet ja tee rekrytointiprosessistasi menestyksekäs! 

Hyvä rekrytointi on järjestelmällistä, kohdennettua ja hakijaystävällistä. Miksi et siis ottaisi käyttöön työkalua, joka auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet? 

Jos haluat tietää lisää Laura Rekrytointijärjestelmän rekrytointisuunnitelmasta ja siitä, kuinka se voi auttaa sinua rekrytoinnissa, ota yhteyttä meihin. Olemme täällä auttaaksemme sinua rekrytointitarpeissasi.

 

Ota yhteyttä

 

Avainsanat: rekrytointisuunnitelma, rekrytointi, rekrytointiprosessi, rekrytoinnin valmistelu, budjetti, hakijaprofiili, valintakriteerit, aikataulun suunnittelu, budjetin suunnittelu, järjestelmällinen rekrytointi, kohdennettu rekrytointi, hakijakokemus


Rekrytoinnin valmistelu tehostuu rekrytointisuunnitelman avulla -webinaarin tallenne saatavilla

Järjestimme 29.8.2023 webinaarin, jossa tuotepäällikkö Marko Siren esitteli, miten rekrytointisuunnitelma voi auttaa saavuttamaan menestyksekkään rekrytointiprosessin. Webinaarissa käytiin läpi viisi tapaa, miten rekrytointisuunnitelmaan voi hyödyntää Laura Rekrytointijärjestelmässä: 

 1. Tavoitteiden asettaminen  
 2. Budjetin ja palkkahaarukan asettaminen 
 3. Vaiheet ja vastuut sekä rekrytointiprosessin aikana tarvittava tuki 
 4. Hakijaprofiilin määrittäminen 
 5. Arviointikriteerien asettaminen 

Webinaarissa käytiin läpi rekrytointisuunnitelman sisältöä ja sen merkitystä rekrytoinnin valmistelussa. Lisäksi webinaarissa havainnollistettiin, miten rekrytointisuunnittelmaa hyödynnetään eri rekrytointiprosessin vaiheissa.

Pääset katsomaan webinaarin tallenteen (kesto noin 45 min) rekisteröitymällä oheisen painikkeen kautta.

 

Katso webinaaritallenne