etärekrytointi

Etärekrytointi ja etähaastattelut ovat nykypäivää

Ramona Westersund Rekrytointi, Rekrytointiprosessi

Monet suosivat nyt etätöiden tekemistä ja etätapaamisia, ja monissa yrityksissä paikan päällä tapahtuvat tapaamiset on kielletty. Tämä on fiksua ja järkevää riskien minimointia. Nyt viimeistään on aika ottaa etärekrytointi haltuun ja aloittaa etähaastattelut!

Etärekrytointi säästää aikaa

Etärekrytointi kannattaa muutenkin kuin vain tilanteessa, jossa fyysiset tapaamiset eivät ole syystä tai toisesta mahdollisia.

Videorekrytoinnin avulla rekrytoijien työmäärä vähenee huomattavasti, kun he voivat pyytää kaikkia tai valitsemiaan hakijoita vastaamaan muutamiin ennalta laadittuihin videokysymyksiin. Näin molemmat osapuolet pääsevät esittäytymään toisilleen videon välityksellä nopeasti, mutta tapaamista tai yhteistä aikaa ei tarvitse järjestää kaikkien kanssa.

Viikon duunit hoituvat siis parhaimmillaan päivässä. Sen sijaan, että haastattelisi viikon aikana kasvotusten viisitoista ehdokasta, voi parissa tunnissa käydä läpi heidän videovastauksensa, ja karsia jatkohaastateltavien joukon vain muutamaan hakijaan.

Laura Rekrytointijärjestelmä mahdollistaa RecRight-videohaastattelutyökalun integroinnin, jolloin videohaastattelukutsut voi lähettää ja videovastaukset katsoa suoraan Laurasta käsin. Näin myös videohaastattelut voi liittää saumattomammin osaksi rekrytointia.

Dialoginen etähaastattelu

Edellä mainittu videorekrytoinnin muoto on kuitenkin vain jäävuoren huippu puhuttaessa etärekrytoinnista. Rekrytointimallissa, jossa haastateltava nauhoittaa vastauksensa valmiisiin kysymyksiin tai esittäytyy videolla, keskustelu työnantajan ja työnhakijan välillä on kuitenkin vielä passiivista. Tällaista videorekrytoinnin muotoa kutsutaankin ns. passiiviseksi dialogiksi. Jatkohaastattelut vievät etärekrytoinnin suorana tehtävään dialogiseen etähaastatteluun.

Dialoginen etähaastattelu on vuorovaikutustilanne, joka antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden tarkentaviin lisäkysymyksiin ja henkilökohtaisempaan otteeseen. Vuorovaikutteisen dialogisen etähaastattelun voi järjestää hyödyntämällä erilaisia viestintävälineitä, joita jo muutenkin käytetään etätöissä (esim. Teams, WhatsApp jne.). Etähaastattelun ei siis tarvitse olla tämän monimutkaisempaa. Etähaastattelussa onnistuakseen on molempien osapuolten kuitenkin syytä valmistautua haastatteluun huolellisesti.

Miten onnistua etähaastattelussa?

Etärekrytoinnissa on tärkeää muistaa, että myös etähaastattelun toteutus on osa hakijakokemusta. Etähaastattelua sovittaessa haastattelijan on hyvä miettiä sitä aivan tavallisena haastatteluna ja lähestyä tapaamista samalla tavalla kuin haastateltava olisi tulossa paikan päälle:

  • Tarkista laitteesi ja yhteytesi etukäteen. Kokeile ääni, video ja valoisuus sekä aseta kamera niin, että se on noin silmiesi korkeudella. On tärkeää, että hakija näkee sinut ja katsekontakti on mahdollinen myös etänä.
  • Varmista etukäteen, että olet rauhallisessa tilassa eikä kukaan tule häiritsemään sinua haastattelun aikana. Huolehdi myös, että tausta on asiallinen ja siisti. Voit vaihtoehtoisesti käyttää myös taustakuvia, joita esimerkiksi Teams tarjoaa käyttäjilleen.
  • Valmistaudu hyvin, suunnittele haastattelun kulku ja johda keskustelua. Tee itsellesi lista – mitä toivot hakijalta? Anna myös tarpeeksi tilaa hakijan vastauksille ja hakijan omille kysymyksille.
  • Muista tehdä muistiinpanoja. Hakija haluaa tuntea tulleensa huomioiduksi.

Etähaastattelut ja etärekrytointi ovat oiva tapa ravistella vanhoja rekrytointikäytäntöjä. Samalla, kun se lisää joustavuutta haastattelujen sopimiseen, mahdollistuvat persoonalliset kohtaamiset, kun molemmat osapuolet ovat erilaisissa ympäristöissä.

Haluatko keskustella lisää etärekrytoinnista ja videohaastattelujen integroinnista saumattomaksi osaksi rekrytointianne? Ota meihin yhteyttä!

Katso myös webinaaritallenteemme: Miksi videohaastattelu kannattaa sisällyttää rekrytointiin?