Ehdokasesittely sujuvoittaa rekrytointitoimeksiantoja

Ehdokasesittely sujuvoittaa rekrytointitoimeksiantoja

Marko Siren Rekrytointi, Suorahaku

Monen rekrytointitoimeksiantoihin ja työnvälitystoimintaan erikoistuneen yrityksen palveluihin sisältyy potentiaalisten ehdokkaiden esittely rekrytoinnin toimeksiantajalle. Ehdokasesittely pitää sisällään ehdokkaat, joilla on parhaat edellytykset onnistua työtehtävässä. 

Valikoidut ehdokkaat esitellään toimeksiantajalle sekä otetaan vastaan toimeksiantajan näkemykset ja päätökset ehdokkaista. Tässä vaiheessa voidaan tehdä vielä karsintaa, jossa toimeksiantaja valitsee muutaman ehdokkaan, joiden kanssa haluaa edetä jatkoon. Näin rekrytointitoimeksiannon hoitaminen sujuu tiiviissä yhteistyössä rekrytointifirman ja toimeksiantajan kesken.

Prosessit ovat toki jokaisella rekrytointiyrityksellä omanlaisensa, ja siksi on tärkeää, että ehdokasesittelyihin on käytössä kattava työkalu, jolla erilaiset prosessit onnistuvat. Laura Rekrytointijärjestelmän avulla ehdokasesittelyn voi tehdä missä vaiheessa tahansa, ja ehdokasesittelyyn voi kuulua myös karsintavaihe.

Auta toimeksiantajaa oivaltamaan ehdokkaiden vahvuudet ja mahdollisuudet

Osaamiset ja aiempi kokemus ovat usein erilaisia kullakin ehdokkaalla. Tämä ei suinkaan yksinään määritä ehdokkaiden paremmuusjärjestystä. Osalla voi olla vakaa, usean vuoden kokemus tehtävästä, ja toisilla vähemmän kokemusta mutta enemmän mahdollisuuksia kehittyä työssä sekä muuttua ja tarjota uusia tuulia työyhteisöön. Tällaiset seikat voi nostaa esiin ehdokasesittelyn henkilöarviossa. Henkilöarvio voi toimia myös ytimekkäänä yhteenvetona siitä, mitä toimeksiantajan on hyvä tietää kustakin ehdokkaasta.

Valintakriteerien asettaminen kuuluu yleensä rekrytointitoimeksiannon alkuvaiheen määrittelyihin, mutta sen voi nostaa uudelleen esiin myös esittelyvaiheessa. Mitkä ovat kunkin ehdokkaan vahvuudet työtehtävään? Mitä erityisosaamisia ehdokkailla on? Miten kukin ehdokas voisi omalta osaltaan edesauttaa organisaatiota menestymään oman roolinsa kautta? Entä mitä kehittymismahdollisuuksia kullakin ehdokkaalla on tehtävässä? Millaista tukea kukin ehdokas tarvitsisi työyhteisöltä? Esimerkiksi näitä seikkoja voi nostaa esiin ehdokasesittelyyn sisältyvässä henkilöarviossa. 

Parhaimmillaan ehdokasesittely auttaa toimeksiantajaa oivaltamaan vastauksen kaikista olennaisimpaan kysymykseen: Kenet valita, ja miksi juuri hän?

Anonyymi ehdokasesittely auttaa luomaan uudenlaisia rekrytointipalveluita ja välttämään sudenkuopat

Kun ydinliiketoimintana on rekrytointi, on hyvä tiedostaa, että ehdokasesittelyihin sisältyy myös riskejä. Yksi mahdollinen riski on, että joku muu työnantaja ehtiikin rekrytoida ehdokkaan, jonka toimeksiantaja olisi halunnut lopulta palkata. Nopeus on valttia, koska aktiivisilla työnhakijoilla on usein käynnissä useita samanaikaisia hakuja.

Toinen riski on, että toimeksiantaja “vetää välistä” ja rekrytoi esitellyn ehdokkaan suoraan salaa, jolloin toimeksiannosta ei synny täyttä palkkiota rekryfirmalle. Tärkeimmät keinot tällaisen riskin välttämiseksi ovat rekrytointifirman ja toimeksiantajan välinen luottamus ja kattava sopimus käyttöehtoineen.

Prosessissa voi hyödyntää myös anonyymiä ehdokasesittelyä, jossa ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot ovat piilossa. Tällöin tiedot voidaan paljastaa esimerkiksi siinä vaiheessa, kun toimeksiantaja on tehnyt päätöksen, joka oikeuttaa laskuttamaan rekrytointitoimeksiannon kokonaisuudessaan. Anonyymiä ehdokasesittelyä voi tarjota toimeksiantajalle myös valinnaisena palveluna, joka auttaa keskittymään selkeämmin rekrytoinnille asetettuihin valintakriteereihin, kun ruudulla näkyy vähemmän tietoa. Anonyymin ehdokasesittelyn avulla rekryfirma voi myös välillisesti edistää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta rekrytoinneissa.

Muodosta muistettava asiakaskokemus ehdokasesittelyn avulla

Rekrytointitoimeksiannoissa kyse on ennen kaikkea palvelusta, joka vaikuttaa asiakaskokemuksen syntymiseen ja asiakassuhteen syvyyteen. Ehdokasesittely on puolestaan merkittävä askel polulla, jonka toimeksiantaja kulkee rekryfirman kanssa. Siksi on tärkeää, että ehdokasesittelystä jää hyvä ja miellyttävä kokemus.

Toimeksiantajan tärkein tavoite on löytää avoimeen tehtävään oikea tekijä. Palvelun sujuvuus, helppokäyttöisyys, viestinnän sävy ja tiheys sekä brändi ja tunnelma vaikuttavat omalta osaltaan asiakaskokemuksen muodostumiseen. Haluatko näyttäytyä toimeksiantajillesi nuorekkaana ja räväkkänä rekryfirmana? Vai kenties vanhoillisena ja tiukan asiallisena? Vai kenties tilanteen mukaan jotain siltä väliltä?

Brändi, tunnelma ja asiakaspolku kannattaa hyödyntää siis myös ehdokasesittelyissä siten, että ne puhuttelevat omaa asiakaskohderyhmääsi.

Valitse työkalu, jolla teet ehdokasesittelyistä sujuvia

Ehdokasesittelyitä voi tehdä monella tavalla. Manuaalinen tapa tehdä ehdokasesittelyitä vaatii yleensä jonkin verran vaivaa, kun esittely koostetaan dokumenttipohjaan, lähetetään toimeksiantajalle ja käydään sähköpostikirjeenvaihtoa.

Manuaalisen tavan voi korvata myös ehdokasesittelyt taitavalla valmiilla työkalulla. Tällainen työkalu on esimerkiksi Laura Rekrytointijärjestelmä, jonka avulla rekrytoinnit, rekrytointitoimeksiantojen hallinnointi sekä ehdokasesittelyt onnistuvat helposti ja tietoturvallisesti.