Perustavalla työnantajakuvan rakentaminen lähtee aidosta asenteesta, fiiliksestä ja arjesta

Ihmiset menestyksen keskiössä – työnantajakuvan rakentaminen lähtee aidosta asenteesta, fiiliksestä ja arjesta

Ramona Westersund Ajankohtaista

Rakennusalalla toimivan Perustavan henkilöstömäärä on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana kahdestasadasta yli 400 työntekijään. Perustava on rakentanut tulevien vuosien henkilöstösuunnitelman, joka ulottuu aina vuoteen 2025. Tavoitteena on, että henkilöstömäärä jatkaa huimaa kasvuaan. Jotta tähän kasvutavoitteeseen päästään, tulee työnantajakuvaan satsata toden teolla. Perustavan henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä vieraili puhumassa Digirekrytoinnin LAURA™-päivässämme 2022 ja esityksessään Veikko kertoi, että työnantajakuvan rakentaminen pohjautuu Perustavalla ihmisten, arjen ja aitouden varaan.

Työnantajakuvan rakentaminen lähtee aidosta asenteesta, fiiliksestä ja arjesta

Yli kaksi vuotta Perustavan henkilöstöpäällikkönä työskennellyt ja vuoden rekrytoijaksi viime vuonna valittu Veikko Nissilä vastaa työssään Perustavan henkilöstöjohtamisesta. Vastuualueeseen kuuluvat lisäksi yrityskulttuurin rakentaminen sekä yrityksen vakuutusasiat. Perustavan HR-tiimi kehittää ja noudattaa sovittuja HR-prosesseja sekä toteuttaa Perustavan kasvutavoitteiden mukaisesti kaikki tulevat rekrytoinnit.

Perustavalla on rakennettu oma tulevien vuosien henkilöstösuunnitelma, joka ulottuu aina vuoteen 2025. Maa- ja pohjarakentaminen eli perustukset ovat ihmisten tekemiä käsitöitä eli Perustava toimii hyvin työvoimavaltaisella alalla. Tämä kaikki tarkoittaa jatkuvaa työntekijämäärän kasvua.

— ”Ihmisistä täytyy pitää huolta ja hyvää ilmapiiriä vaalia. Suomen säät ja olosuhteet vaihtelevat ja niiden kanssa meidän ihmiset painivat työmailla joka päivä. Rekrytoinnissa haluamme kertoa realistisen kuvan meidän arjesta ja työstä. Samalla haluamme laajentaa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja kehittää uusia väyliä paremman työnantajakuvan rakentamiseen.”, Veikko Nissilä kertoo.

Perustavalla mitataan työntekijöiden tyytyväisyyttä kolme kertaa vuodessa. Fiiliskyselyksi nimetty kysely kartoittaa henkilöstön yleistä ilmapiiriä ja pyrkii selvittämään, miksi Perustava on hyvä paikka työskennellä. Vastaukset antavat tärkeää tietoa kehittämiskohteista ja tulevista parannuksista. Perustavan työntekijät arvottavat työn vapauden ja henkilöstöedut merkittäviksi tekijöiksi työssä viihtymiseen. Myös omat työkaverit ja omien vahvuuksien hyödyntäminen nousevat kyselyissä esiin.

— ”Perustavan tarina koetaan innostavaksi ja ihmiset ovat löytäneet oman paikkansa tuossa kokonaisuudessa. Erilaiset urapolut ja henkilökohtaiset kasvutarinat ovat merkittävässä osassa ihmisten viihtyvyydessä ja houkuttavat myös tulevia työntekijöitä.”, Nissilä kertoo.

— ”Jalat on syytä pitää maassa sekä työnantajakuvan että kasvun edessä. Kaikki ei ole kerralla onnistunut, ja joka päivä tulee uusia parannusehdotuksia vastaan. Ihmisten kuunteleminen ja jatkuva oppiminen ovatkin lääkkeitä siihen, millä Perustavalla pärjätään myös tulevaisuudessa.”, Nissilä muistuttaa.

Työnantajakuvan rakentamisessa työntekijälähettilyys nousee suureen arvoon

Perustavalla rekrytoinnin kokonaisuutta on tukemassa LAURA™-rekrytointijärjestelmä. Järjestelmän kautta avoimet työpaikat ovat helposti saatavilla, hakijaviestintä on systemaattista ja työnhakuprosessin läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä. HR:n lisäksi Perustavan markkinointi pystyy hyödyntämään rekrytointijärjestelmästä saatua dataa ja tekemään sitä kautta työpaikkojen jakelua ja laajempaa rekrytointimarkkinointia.

Veikko Nissilä kertookin Perustavan markkinoinnin olevan HR:n tärkein kumppani liiketoimintojen lisäksi. Rekrytointi ja työnantajakuvan rakentaminen on kuitenkin koko organisaation yhteinen asia. Yhteisenä tahtotilana on saada Perustavan työntekijät mukaan aitoon tarinankerrontaan ja tukemaan omalla panoksella työnantajakuvan rakentamista.

— ”Emme ole jääneet voivottelemaan rakennusalan osaajapulaa vaan pyrimme löytämään siihen ratkaisuja. Rekrytointi on koko organisaation yhteinen asia. Olemme tähän mennessä onnistuneet hyvin saamaan meidän omat työntekijät suosittelemaan Perustavaa työnantajana. Kun viesti on yhtenäinen ja se kuuluu monesta suusta, sen tehokkuus on ylivoimainen. Positiivinen ja eteenpäin menevä yrityskulttuuri vaikuttaa asiaan ja se hyvä viesti on kuulunut eteenpäin.”, Nissilä kehuu.

PERUSTAVA

Perustava on luotettava pohja- ja perustusurakoitsija. Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Etelä-Suomen alueella toteutamme myös maatyöt osana perustustoimitusta.

Kokonaispalvelumme koostuu betoniperustusten ja -runkojen suunnittelusta, valmistuksesta sekä ammattitaitoisesta asennuksesta. Asiakkaitamme ovat yksityiset rakentajat, talotoimittajat ja rakennusliikkeet ympäri Suomen.

Perustusten ja -runkojen lisäksi saat Perustavalta rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, suunnittelut, maarakennuksen ja paalutukset. Teemme myös väestönsuojat, tukimuurit ja kellarit omaa betoniosaamista hyödyntäen.

perustava.fi


Tähän artikkeliin referoitiin Veikko Nissilän puheenvuoroa Digirekrytoinnin LAURA™-päivässä 2022 sekä markkinointipäällikkö Valtteri Karjulan kirjoittamaa blogikirjoitusta Perustavan kotisivuilla. Katso myös Valtterin Rekrytointi.com Rekrytoijalle -sivujen vieraskynäartikkelissa jakamat vinkit osaajien tavoittamiseen.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä artikkelimme: