Tekoäly voi olla erinomainen apu rekrytoinnissa

Tekoälyn hyödyntäminen rekrytoinnissa

Carolina Simberg Ajankohtaista rekrytoinnissa, Rekrytointi, Rekrytointimarkkinointi, Rekrytointiprosessi, Työnantajakuva

ChatGPT on Open AI:n ylläpitämä sovellus, joka nimensä mukaisesti toimii keskustelevana sovelluksena. Se ymmärtää tekstiä ja on älykäs keskustelukumppani, jota voi hyödyntää mm. oppimisessa ja sisällöntuotannossa. Muista hakukoneista, kuten Googlesta, se eroaa siinä mielessä, että Google tarjoaa hakutuloksena erilaisia sivuja, joista voit löytää tarvitsemasi tiedon, kun taas ChatGPT keskustelee kanssasi, ja se yrittää itse vastata mahdollisimman hyvin käyttäjänsä kysymyksiin.

Tekoäly, kuten ChatGPT, on oivallinen kumppani myös rekrytoinnissa. Tässä artikkelissa esittelemme muutamia käyttöesimerkkejä. Liity myös Facebookissa Tekoäly rekrytoinnissa -ryhmään ideoimaan ja keskustelemaan eri käyttömahdollisuuksista yhdessä muiden rekrytointiammattilaisten kanssa!

Tekoäly rekrytoinnissa – ChatGPT apuna työpaikkailmoituksen laatimisessa

Tekoäly on rekrytoinnissa hyödyllinen työkalu erityisesti sisällöntuotannossa. Se on apuna esimerkiksi silloin, kun rekrytoija kirjoittaa työpaikkailmoitusta tehtävälle ja haluaa korostaa siinä asioita, joita ei välttämättä tulisi kirjattua osaksi roolin päivittäistä työnkuvaa.

Esimerkiksi kirjoitettaessa työpaikkailmoitusta, jonka tarkoituksena on palkata yritykseen koodaaja, voi olla hyödyllistä kysyä ChatGPT:ltä: “Listaa viisi asiaa, joita koodarin paikkaa hakeva arvostaa yrityksessä”.
Vastausta voidaan hyödyntää työpaikkailmoituksen luomisessa, ja korostaa juuri niitä aspekteja työssä, jotka sopivat yritykseenne, ja joita koodari arvostaa. Näin saadaan kiinnitetyksi potentiaalisen hakijan huomio.

Mikäli halutaan, että ChatGPT kirjoittaa rekrytointi-ilmoituksen kokonaisuudessaan, kannattaa sille antaa tarpeelliset määreet, kuten: “Tee houkutteleva ja sävyltään rento, sekä persoonallinen työpaikkailmoitus myyjälle. Yritys on LAURA Rekrytointi Oy, joka toimittaa Laura Rekrytointijärjestelmää”. 
Kun käsky on annettu, ChatGPT luo puolestasi ilmoituksen! ”Regenerate response” käskyä käyttämällä on mahdollista pyytää ChatGPT:tä kirjoittamaan uusi vastaus samaan kysymykseen, mikäli ensimmäinen vastaus ei tuntunut sopivalta.

Miten tekoälyä voi hyödyntää rekrytoinnin ja työnantajakuvan markkinoinnissa?

Toisinaan työnantajaesittelyn kirjoittaminen rekrytointi-ilmoituksen kylkeen, voi tuntua suurelta haasteelta. Tekoälyä voi hyödyntää tässäkin vaiheessa rekrytointia, ja pyytää sitä kirjoittamaan esittelyn puolestasi. ChatGPT:n voi käskyttää rajaamaan vastausta tiettyyn pituuteen mm. sanamäärän, merkkimäärän tai lauseiden määrällä. Jos vastaus on liian pitkä, lyhenee vastaus helposti samassa keskustelussa esimerkiksi käskyllä: “Tiivistä äskeinen vastaus viiden lauseen pituiseksi esittelyksi”.

Tekoälyllä esittelytekstit sosiaaliseen mediaan

ChatGPT voi auttaa rekrytointimarkkinoinnissa, kun halutaan luoda sosiaaliseen mediaan sopiva teksti. Tekoälyä voi pyytää luomaan hauskan, innostavan, asiallisen, hassuttelevan tai vaikka salaperäisen tekstin somessa jaettavan linkin liitteeksi.

Käskyä antaessa voit myös antaa tekoälylle tiedon omasta roolistasi, kuten: “Olen rekrytoija ja haluan houkutella ohjelmistokehittäjiä sosiaalisessa mediassa. Kirjoita alla olevasta työpaikkailmoituksesta some-postaus. Teksti saa olla maksimissaan yhden virkkeen pituinen.

Näin saat pyydettyä tekoälyltä yrityksellenne sopivalla äänensävyllä somepostauksen, jota on helppo käyttää sellaisenaan, tai muokata vielä hieman ennen julkaisun tekemistä.

Tekoäly hakijaviestinnässä

Hakijaviestintä on tärkeä osa rekrytointia. Hakijaviestinnässä ChatGPT voi olla hyödyksi yhtä lailla kuin muussakin markkinoinnissa. ChatGPT voi mm. auttaa rekrytoijaa kirjoittamaan ”hopeasijalle” jääneille hakijoille sitouttavan viestin. Tekoälyltä kannattaa pyytää useampia vaihtoehtoja ja teksteistä voi valita parhaat palat, yhdistelemällä useiden vastausten tuloksia.

Tekoälyä voi pyytää kirjoittamaan myös yksilöllisempiä palauteviestejä hakijoille, jotka eivät tulleet valituiksi tehtävään, kun käskyyn lisätään lisää määritteleviä pyyntöjä, kuten “arvostimme hänen hakemustaan, mutta valitsimme toisen henkilön, jolla on enemmän kokemusta tietyltä osa-alueelta.”
Antamalla tekoälylle lisäksi yrityksen tiedot, kuten yrityksen tarkan nimen, yhteystiedot, kotisivut ym. saa valmiimman viestipohjan tekoälyltä. 

Miten tekoälyä voi hyödyntää rekrytointihaastattelussa ja hakijan soveltuvuuden arvioinnissa?

Haastattelutilanteeseen ja hakijan soveltuvuuden arviointiin liittyen ChatGPT:ltä voi kysyä useita kysymyksiä niin rekrytoijan kuin hakijankin näkökulmasta. ChatGPT kykenee antamaan esimerkiksi ehdotuksia soveltuvista kysymyksistä, joilla voidaan mitata hakijan osaamista jo hakemusvaiheessa tai viimeistään työhaastattelussa.

Tekoälyä voi pyytää laatimaan kysymyksiä esimerkiksi käskyllä: “Listaa kysymyksiä, joihin voi vastata asteikolla 1-5. Kysymyksillä halutaan selvittää kokemusta sairaanhoitajan tehtävässä tarvittavista osaamisalueista.” Nämä kysymykset voi liittää LAURA™ -rekrytointijärjestelmän kysymyspankkiin ja lisätä hakemuslomakkeelle. Työnhakijaa voi myös pyytää vastaamaan kysymyksiin jo ensimmäisessä hakuvaiheessa muulla tavalla, kuten hakukirjeen yhteydessä.

On suositeltavaa käydä tekoälyn vastaukset läpi, ennen kuin niitä käyttää. ChatGPT ei ole erehtymätön, ja saattaa antaa juuri sinun tarpeisiisi turhan kysymyksen.

Tekoäly voi myös auttaa haastattelijaa valmistautumaan rekrytointihaastatteluun. Kun ChatGPT:ltä pyydetään haastattelukysymyksiä, voi tekoälyä pyytää keskittymään tietynlaiseen kategoriaan, kuten johtamistaitoon, organisaatiokykyyn, asiakaspalvelutehtäviin tai ongelmanratkaisukykyyn.

ChatGPT selviää myös vaikeammista kysymyksistä. Tällainen voisi olla esimerkiksi kysymyspatteristo, jolla selvitetään hakijan soveltuvuutta tiimiin. Esim. “Laadi viisi kysymystä, joissa jokaisessa on viisi vastausvaihtoehtoa. Kysymyksillä selvitetään vastaajan työpariksi sopiva henkilö.” Tekoälyn suunnittelemat kysymykset voidaan antaa tiimille, ja verrata tiimin vastauksia hakijoiden vastauksiin.

Pyydä tekoälyä ohjeistamaan sinua

ChatGPT voi myös ohjeistaa sinua kysymään oikeita kysymyksiä. Jos et ole varma millaisia kysymyksiä sinun kannattaisi tekoälyltä kysyä ratkaistaksesi ongelmasi, kysy siltä! Esim. “Olen rekrytoija, ja haluan markkinoida rekrytointia kohdistetusti henkilöille, jotka sopisivat tehtävään. Mitä haluat tietää, että voisit auttaa minua parhaalla mahdollisella tavalla?”.

Tähän ChatGPT vastaa antamalla sinulle listan kysymyksiä, joiden avulla pääset esittämään juuri sinua auttavia kysymyksiä tekoälylle. Jälkimmäisen osan kysymyksestä (“Mitä haluat tietää, että voisit auttaa minua parhaalla mahdollisella tavalla?”) voi liittää lähes mihin tahansa konseptiin, kun haluat edistää omia tehtäviäsi.

Mihin tekoälyä on turvallista käyttää rekrytoinnissa ja mihin ei? 

ChatGPT on loistava tiedon generoimisessa, mutta lähdekriittisyyttä kannattaa käyttää tässäkin, kuten tavallisemmissa hakukoneissa. Samoin tiedon ajantasaisuus kannattaa tarkistaa, sillä kaikki tieto ei ole aina ajantasalla tavallisemmissakaan hakukoneissa.

Muistathan, että:

Henkilötietoja ei koskaan saa syöttää ChatGPT:lle prosessoitavaksi.
Älä käsittele myöskään salassapidettäviä tietoja tai luottamuksellisia tietoja ChatGPT:llä.

ChatGPT:lle syötetyt tiedot päätyvät OpenAi:lle, ja voit vahingossa tehdä tietosuojarikoksen syöttäessäsi arkaluontoisia tietoja ChatGPT:lle. 

Näitä ohjenuoria noudattamalla ChatGPT:n käyttö on helppoa! Mitä enemmän käytät tekoälyä, sitä enemmän opit siitä ja ymmärrät sen mahdollisuuksia paremmin. Tällöin myös sen hyödyntäminen arkipäiväisenä työkaluna tehostuu. Älä siis pelkää kokeilla uutta teknologiaa, ja hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia!

Loimme avuksesi ohjeet, joiden avulla sinun on helppo luoda tunnukset, ja aloittaa ChatGPT:n käyttö.

Tämä artikkeli on luotu ChatGTP:n hyödyntäminen rekrytoinnissa -webinaarin pohjalta.