Monimuotoinen työyhteisö auttaa rakentamaan positiivista työnantajakuvaa

Monimuotoinen työyhteisö auttaa rakentamaan positiivista työnantajakuvaa

Vieraskynä Ajankohtaista rekrytoinnissa, Anonyymi rekrytointi, Rekrytointi, Työnantajakuva, Työyhteisön kehittäminen

Monimuotoinen työyhteisö ja sen johtaminen on merkittävässä roolissa tulevaisuuden työelämässä, jossa jokaisen työpanos on yhä tärkeämpää saada työelämän käyttöön. Monipuolinen osaaminen on organisaation voimavara ja ennen kaikkea tulevaisuudessa edellytys organisaatioiden keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa. Monimuotoisuus on määritelmänä hyvin laaja. Se koostuu kaikista niistä ihmisten piirteistä, jotka muodostavat hänestä erityisen oman itsensä.

Monimuotoinen työyhteisö tuo monia hyötyjä

Haastattelimme Live-säätiön työelämäyhteistyökumppaneita viime vuonna selvittääksemme, millaisia hyötyjä he ovat saaneet huomioidessaan monimuotoisuuden työpaikoillaan. Haastattelut osoittivat, että monimuotoinen työyhteisö auttaa saavuttamaan hyötyjä, jotka tiivistyvät innovointiin ja osaaminen monipuolistumiseen, työyhteisön turvallisuuden tunteen kasvamiseen, asiakaskokemuksen, liiketoiminnan, työhyvinvoinnin ja organisaation imagon edistämiseen, asenteiden muuttumiseen ja työvoiman saatavuuden parantamiseen. 

Monimuotoisella työyhteisöllä todettiin haastatteluissa olevan vaikutusta organisaation imagoon ja työnantajakuvaan. Asiakkailla on yhä enemmän valtaa valita palveluntuottajansa ja kilpailu markkinoilla on kovaa. Monimuotoinen yritys voi omilla arvoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa positiivisempaan julkisuuskuvaan. Työnantajan teot viestivät, miten houkuttelevana työnantaja näyttäytyy työnhakijoiden silmissä. Työpaikan avoimella ja suvaitsevalla ilmapiirillä on vaikutusta positiivisesti myös ennakkoluulojen ja asenteiden muutokseen työpaikan ulkopuolella, sillä työpaikka ei ole erillinen saareke muusta yhteiskunnasta. 

Parhaimmillaan työyhteisön monimuotoisuus näkyy organisaation arvoissa ja käytännön toiminnassa lisäten organisaatioiden positiivista imagokuvaa ja vaikuttavuutta. Yritysten vastuullisuudelta odotetaan nykyajassa ja tulevaisuudessa paljon. Vastuullisuuden todentamiseksi vaaditaan konkreettisia tekoja, joista monimuotoinen työyhteisö ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen voisi olla yksi kaikkia kannattava teko.

Me Livessä uskomme, että erilaiset ihmiset ovat organisaatioiden voimavara nyt ja tulevaisuudessa. Jokaiselle on löydettävissä osaamiseen, pystyvyyteen, voimavaroihin ja elämäntilanteeseen oikein mitoitettu työ, kunhan vain mahdollistetaan sopivan työn ja tekijän kohtaaminen. 

Vieraskynä ja artikkelin kirjoittaja on Liven asiakkuuspäällikkö Annika Lipponen. Annika on koulutukseltaan sosionomi (YAMK) sekä ammattillinen opettaja. Annika on toiminut osatyökykyisten työllistymisen aktiivisena edistäjänä vuodesta 2005.

Live-säätiöstä
Yhteiskuntavastuullisena toimijana meidän tehtävänämme on kouluttaa ja valmentaa erilaisia toimijoita sekä oppilaitoksia kohtaamaan, tukemaan, työllistämään ja ohjaamaan erilaisia ihmisiä. Olemme erityisen tuen asiantuntijatalo, jossa työskentelee noin 700 ammattilaista. Toteutamme myös valmiiksi suunniteltuja täydennyskoulutuksia, joita räätälöimme aina tilaajan tarpeiden mukaan. Haluamme, että yhteistyökumppanimme onnistuvat kohtaamaan, tukemaan, työllistämään monimuotoisista taustoista tulevia henkilöitä. livesaatio.fi


Anonyymi rekrytointi on monimuotoisuutta tukeva rekrytointikäytäntö, joka on helppo ottaa käyttöön Laura Rekrytointijärjestelmän avulla. Lue artikkelistamme lisää monimuotoisuuden edistämisestä rekrytoinneissa.

Voit myös katsoa tallenteen webinaaristamme: Miten monimuotoisuutta voi edistää rekrytoinneissä?