Nurmijärven kunta

Varhaiskasvatuksen sosionomi, Harjulan päiväkoti

 • Sijainti Nurmijärvi
 • Julkaistu 12.02.2024, 8:00
 • Haku päättyy 08.03.2024, 16:00
 • 08.03.2024, 16:00
 • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Varhaiskasvatuksen sosionomi, Harjulan päiväkoti

VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMI

Nurmijärvellä saat tukea sosionomin työhön, sinulle sopivia kehittymismahdollisuuksia sekä mahtavan työilmapiirin – kiva tulla töihin!

Etsimme varhaiskasvatuksen sosionomia Harjulan päiväkotiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2024 alkaen.

Harjulan päiväkoti on pieni ja lämminhenkinen. Täällä lapset ja aikuiset tuntevat toisensa. Tänne voit tulla sellaisena kuin olet ja pääset työskentelemään vahvuuksiasi hyödyntäen. Positiivisuus ja huumori näkyvät aikuisten ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa. Rauhallinen sijainti tarjoaa meille monipuoliset retki- ja ulkoilumahdollisuudet.

Merkityksellinen työ kutsuu sinua!

Arvostamme kiinnostustasi ja kokemustasi tunnistaa lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuksen sosionomina rakennat yhdessä tiimin ja työyhteisön kanssa lapsiryhmäsi toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä huomioiden erityisesti osallisuuden vahvistamisen. Suunnittelet, arvioit ja toteutat lapsen hyvää varhaiskasvatuspäivää sekä varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tarvittaessa koordinoit verkostoyhteistyötä. Tuet lasten yksilöllistä kasvua ja kehitystä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa sekä osallistut toimipaikan varhaiskasvatustyöhön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Odotamme sinulta vahvoja yhteistyötaitoja, sensitiivisyyttä sekä halua toimia innovatiivisesti ja yhteisöllisesti.

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa työsi tukena ovat 

 • hyvät resurssit lasten tuen järjestelyissä konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajien avulla
 • varhaiskasvatuksen S2-opettajan yhteistyö
 • alueellisten varhaiskasvatuksen opettajien sekä apulaisjohtajien pedagoginen tuki
 • varhaiskasvatuksen digiagentit
 • päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen toimitilahuoltajat
 • sijaisjärjestelyjä vahvistavat toimipaikkakohtaiset ryhmättömät lastenhoitajat

Tarjoamme sinulle työolosuhteet, jossa toteutuu

 • suunnitelmallinen perehdytys sekä mahdollisuus osallistua verme-ryhmiin
 • hyvän ilmapiirin työpaikka, jossa panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin
 • koulutusmyönteisyys mahdollisuutena osallistua alan koulutuksiin tai jatkokoulutukseen työnantajan tuella
 • vahvuuksien sekä osaamisen huomioiminen osana työyhteisön ja kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistyötä
 • tekemisen meininki ja vahva kehittämisen henki

”Nurmijärvi on sopivan kokoinen kunta ja työnantaja – meillä toteutuu yhteisöllisyys, vaikutusmahdollisuudet, rauha tehdä töitä sekä riittävä resursointi.”

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa päiväkodinjohtaja Päivi Kytönen p. 040 317 2259 tai sähköposti paivi.kytonen@nurmijarvi.fi

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus siirtymäsäännökset huomioiden. Haussa huomioidaan myös valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomit.

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä tuberkuloosiselvitys. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Nurmijärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. 

Yleiskorotettu tehtäväkohtainen palkka 1.8.2024 alkaen on 2769,78 euroa kuukaudessa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. KVTES:n mukainen työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, olennaisesta kokemuksesta riippuen. 

Varhaiskasvatuspalvelut pilotoi 500 euron vinkkipalkkiota 12.2.-30.6.2024 uusien kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen sosionomien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa. Lue lisää täältä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/nurmijarven-kunta/varhaiskasvatus/.

Hakuaika päättyy 8.3.2024 klo 16.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä

Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö 

Nurmijärvi on reilun 44 000 asukkaan kasvukunta, jonka varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee n. 550 ammattilaista. Tarjoamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista varhaiskasvatusta noin 2450 lapselle kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä. Lisätietoa työnantajasta ja Nurmijärven varhaiskasvatuksesta https://www.nurmijarvi.fi/

Osaamisalue: