Nurmijärven kunta

Lärare inom småbarnspedagogik, Daghemmet Äppelgården

 • Sijainti Nurmijärvi
 • Julkaistu 12.02.2024, 8:00
 • Haku päättyy 08.03.2024, 16:00
 • 08.03.2024, 16:00
 • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Lärare inom småbarnspedagogik, Daghemmet Äppelgården

I Nurmijärvi får du stöd i ditt jobb som småbarnspedagog lämpliga utvecklingsmöjligheter just för dig samt en fin arbetsatmosfär – roligt att komma på jobb! 

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Daghemmet Äppelgården till en tillsvidareanställning från 1.8 2024 

Nurmijärvi kommuns svenska daghem, Daghemmet Äppelgården, är beläget i Klövskog, nära centrum och alldeles invid Tornimäki friluftsområde. De trivsamma lokalerna inspirerar till lek och rörelse. I daghemmet är man mycket utomhus på egen gård och utnyttjar även närbelägna skogar och parker för utflykter. För att öka trivseln på gården har äppelträd och buskar planterats. På våren planteras även blommor och växter i blomlådor. 

I daghemmet används Se det goda! -metoden, Nallematte-programmet och Kamratmedling-metoden. Betydelsefullt för verksamheten är att lyssna, mötas och respektera. 

Ett betydelsefullt arbete väntar på dig! 

Vi uppskattar ditt intresse för och din erfarenhet av utvecklingen av småbarnspedagogiken. Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för pedagogiken, utvärderingen och utvecklingen i ditt eget team enligt planen för småbarnspedagogik i samarbete med de andra teammedlemmarna samt deltar i enhetens småbarnspedagogiska arbete och utveckling av verksamhetskulturen. Av dig förväntar vi oss en god samarbetsförmåga, sensitivitet samt vilja att arbeta innovativt i team. 

Som stöd för ditt arbete erbjuder vi i Nurmijärvis småbarnspedagogik 

 • goda resurser för organisering av stöd för barn med hjälp av konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik och barnskötare inom specialsmåbarnspedagogik 

 • samarbete med S2-lärare inom småbarnspedagogik 

 • pedagogiskt stöd från regionala lärare inom småbarnspedagogik 

 • digiagenterna för småbarnspedagogik 

 • lokalvårdare inom småbarnspedagogik som arbetar på daghem 

 • enhetsspecifika barnskötare utan grupp som stöder vikariearrangemangen 

 Vi erbjuder en arbetsmiljö med 

 • god atmosfär 

 • positiv inställning till utbildning 

 • möjlighet att påverka 

 • möjlighet att använda dina styrkor och kunskaper 

 • arbetsglädje och en stark utvecklingsanda 

”Nurmijärvi är en lämpligt stor kommun och arbetsgivare – vi har en bra gemenskapskänsla, möjligheter att påverka, arbetsro samt tillräckliga resurser.” 

Intresserad? Mer information om tjänsten ges av chef för småbarnspedagogiken Kristiina Lammasniemi, tfn 040 317 2226 eller e-post kristiina.lammasniemi@nurmijarvi.fi. Behörighetskraven för tjänsten är behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) med beaktande av övergångsbestämmelserna. Vi beaktar även snart färdiga lärare inom småbarnspedagogik. 

På anställningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid. Den anställda personen ska vid behov visa upp ett straffregisterutrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt tuberkulosredovisning. Lönen och anställningsvillkoren bestäms enligt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal i kommunsektorn (UKTA avsnitt G) samt enligt Nurmijärvi kommuns bedömning av arbetets svårighetsgrad. 

Den uppgiftsspecifika lönen är 2975,01 euro per månad. Dessutom kan ett arbetserfarenhetstillägg betalas baserat på tidigare arbetserfarenhet. Arbetserfarenhetstillägget enligt UKTA avsnitt G är 3 % eller 8 % beroende på uppgiftsspecifik lön och väsentlig erfarenhet. 

Småbarnspedagogiken har en pilot med 500 euro för vink som leder till resultat för att rekrytera behöriga lärare, socionomer och speciallärare inom småbarnsfostran. Läs mer här https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/nurmijarven-kunta/varhaiskasvatus/.

Ansökningstiden går ut 8.3 2024 kl. 16.00. Betyg och arbetsintyg uppvisas i original vid eventuell intervju. 

Nurmijärvi – ett positivt fenomen 

Etsimme varhaiskasvatuksen opettajaa Daghemmet Äppelgårdeniin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2024 alkaen 

Nurmijärven kunnan ruotsinkielinen päiväkoti Daghemmet Äppelgården sijaitsee Klaukkalan keskustan läheisyydessä aivan Tornimäen ulkoilualueen vieressä. Päiväkodin viihtyisät sisätilat innostavat leikkimään ja liikkumaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon omalla pihalla sekä hyödynnetään retkiin lähiympäristön metsiä ja puistoja. Viihtyvyyden lisäämiseksi päiväkodin pihalle on istutettu omenapuita ja pensaita. Keväisin lasten kanssa istutetaan puutarhalaatikoihin kukkia ja kasveja. 

Päiväkodissa käytetään toiminnassa Huomaa hyvä -menetelmää, Nalle Matematiikka -materiaalia ja MiniVerso -menetelmää. Toiminnassa meille on merkityksellistä kuuntelu, kohtaaminen ja kunnioitus. 

Arvostamme kiinnostustasi ja kokemustasi varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikasta, arvioinnista ja kehittämisestä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa sekä osallistut toimipaikan varhaiskasvatustyöhön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Odotamme sinulta vahvoja yhteistyötaitoja, sensitiivisyyttä sekä halua toimia innovatiivisesti ja yhteisöllisesti.  

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa työsi tukena ovat  

 • hyvät resurssit lasten tuen järjestelyissä konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajien avulla 

 • varhaiskasvatuksen S2-opettajan yhteistyö 

 • alueellisten varhaiskasvatuksen opettajien sekä apulaisjohtajien pedagoginen tuki  

 • varhaiskasvatuksen digiagentit 

 • päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen toimitilahuoltajat 

 • sijaisjärjestelyjä vahvistavat toimipaikkakohtaiset ryhmättömät lastenhoitajat 

Tarjoamme sinulle työolosuhteet, jossa toteutuu 

 • suunnitelmallinen perehdytys sekä mahdollisuus osallistua verme-ryhmiin 

 • hyvän ilmapiirin työpaikka, jossa panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin 

 • koulutusmyönteisyys mahdollisuutena osallistua alan koulutuksiin tai jatkokoulutukseen työnantajan tuella 

 • vahvuuksien sekä osaamisen huomioiminen osana työyhteisön ja kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistyötä 

 • tekemisen meininki ja vahva kehittämisen henki 

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa vs. päiväkodinjohtaja Kristiina Lammasniemi p. 040 317 2226 tai sähköpostitse kristiina.lammasniemi@nurmijarvi.fi 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus siirtymäsäännökset huomioiden. Haussa huomioidaan myös valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat. 

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä tuberkuloosiselvitys. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES osio G) sekä Nurmijärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.  

Yleiskorotettu tehtäväkohtainen palkka 1.8.2024 alkaen on 2975,01 euroa kuukaudessa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. OVTES osio G mukainen työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, olennaisesta kokemuksesta riippuen. 

Varhaiskasvatuspalvelut pilotoi 500 euron vinkkipalkkiota 12.2.-30.6.2024 uusien kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen sosionomien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa. 

Hakuaika päättyy 8.3.2024 klo 16.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Osaamisalue: