Nurmijärven kunta

Barnskötare utan grupp, Daghemmet Äppelgården

 • Sijainti Nurmijärvi
 • Julkaistu 12.02.2024, 8:00
 • Suljettu 08.03.2024, 16:42
 • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Barnskötare utan grupp, Daghemmet Äppelgården

I Nurmijärvi får du stöd i ditt jobb som barnskötare, lämpliga utvecklingsmöjligheter just för dig samt en fin arbetsatmosfär – roligt att komma på jobb! 

Vi söker en   barnskötare utan grupp inom specialsmåbarnspedagogik till Daghemmet Äppelgården till en tillsvidareanställning från 1.8 2024. 

Nurmijärvi kommuns svenska daghem, Daghemmet Äppelgården, är beläget i Klövskog, nära centrum och alldeles invid Tornimäki friluftsområde.  De trivsamma lokalerna inspirerar till lek och rörelse. I daghemmet är man mycket utomhus på egen gård och utnyttjar även närbelägna skogar och parker för utflykter. För att öka trivseln på gården har äppelträd och buskar planterats. På våren planteras även blommor och växter i blomlådor. 

I daghemmet används Se det goda! -metoden, Nallematte -programmet och Kamratmedling-metoden. Betydelsefullt för verksamheten är att lyssna, mötas och respektera. 

Barnskötare utan grupp arbetar som barnskötare i daghemsföreståndarens olika enheter. 

Ett betydelsefullt arbete väntar på dig! 

Vi uppskattar ditt intresse och din erfarenhet inom småbarnspedagogiken samt utvecklingen av småbarnspedagogiken som en del av ett team och en arbetsgemenskap. Av dig förväntar vi oss en god samarbetsförmåga, sensitivitet, utvecklingsinriktat arbetssätt och förmåga att skapa gemenskap. 

Som stöd för ditt arbete erbjuder vi i Nurmijärvis småbarnspedagogik  

 • goda resurser för organisering av stöd för barn med hjälp av konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik och barnskötare inom specialsmåbarnspedagogik 

 • samarbete med S2-lärare inom småbarnspedagogik 

 • pedagogiskt stöd från regionala lärare inom småbarnspedagogik 

 • digiagenterna för småbarnspedagogik 

 • lokalvårdare inom småbarnspedagogik som arbetar på daghem 

Vi erbjuder en arbetsmiljö med 

 • god atmosfär 

 • positiv inställning till utbildning 

 • möjlighet att påverka 

 • möjlighet att använda dina styrkor och kunskaper 

 • arbetsglädje och en stark utvecklingsanda 

 • en välplanerad introduktion till arbetet 

”Nurmijärvi är en lämpligt stor kommun och arbetsgivare – vi har en bra gemenskapskänsla, möjligheter att påverka, arbetsro samt tillräckliga resurser.” 

Intresserad? Mer information om tjänsten ges av chef för småbarnspedagogiken Kristiina Lammasniemi, tfn 040 317 2226 eller e-post kristiina.lammasniemi@nurmijarvi.fi.  

Behörighetskraven för tjänsten är behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) med beaktande av övergångsbestämmelserna.  

I anställningen tillämpas sex månaders prövotid. Den valda ska vid behov visa sitt borttsregisterutdrag enligt lagen (504/2002) samt en tuberkulosredovisning.  

Lön och anställningsvillkor enligt KVTES samt enligt Nurmijärvi kommuns bedömning av arbetets svårighetsgrad. 

Lönen är 2427,57 e i månaden. Utöver den betalas arbetserfarenhetstillägg enligt tidigare erfarenhet 3% eller 8 %. 

Ansökningstiden går ut 8.3.2024 kl 16.00. Betyg och arbetsintyg uppvisas i original vid eventuell intervju. 

Nurmijärvi – ett positivt fenomen 

Nurmijärvi är en tillväxtkommun med drygt 44 000 invånare. Kommunens småbarnspedagogiska tjänster sysselsätter cirka 550 personer. Vi erbjuder högklassig, mångsidig och tidsenlig småbarnspedagogik för cirka 2450 barn i både kommunala och privata enheter inom småbarnspedagogik. 

 Nurmijärvellä saat tukea varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työhön, sinulle sopivia kehittymismahdollisuuksia sekä mahtavan työilmapiirin – kiva tulla töihin! 

Etsimme varhaiskasvatuksen ryhmätöntä lastenhoitajaa Daghemmet Äppelgårdeniiniin toistaiseksi voimassa olevaan 1.8.2024 alkaen  

Nurmijärven kunnan ruotsinkielinen päiväkoti Daghemmet Äppelgården sijaitsee Klaukkalan keskustan läheisyydessä aivan Tornimäen ulkoilualueen vieressä.  Päiväkodin viihtyisät sisätilat innostavat leikkimään ja liikkumaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon omalla pihalla sekä hyödynnetään retkiin lähiympäristön metsiä ja puistoja. Viihtyvyyden lisäämiseksi päiväkodin pihalle on istutettu omenapuita ja pensaita. Keväisin lasten kanssa istutetaan puutarhalaatikoihin kukkia ja kasveja. 

Päiväkodissa käytetään toiminnassa Huomaa hyvä -menetelmää, Nalle Matematiikka -materiaalia ja MiniVerso -menetelmää. Toiminnassa meille on merkityksellistä kuuntelu, kohtaaminen ja kunnioitus.  

Ryhmätön lastenhoitaja työskentelee päiväkodin johtajan eri yksiköissä lastenhoitajan tehtävissä. 

Merkityksellinen työ kutsuu sinua! 

Arvostamme kiinnostustasi ja kokemustasi varhaiskasvatuksesta, sen kehittämistä osana tiimiä ja työyhteisöä sekä lapsikeskeistä ja positiivista työotetta.  Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, sensitiivisyyttä, kehittävää työotetta ja yhteisöllisyyttä.  

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa työsi tukena ovat  

 • hyvät resurssit lasten tuen järjestelyissä konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajien avulla 

 • varhaiskasvatuksen S2-opettajan yhteistyö 

 • alueellisten varhaiskasvatuksen opettajien ja apulaisjohtajien pedagoginen tuki 

 • varhaiskasvatuksen digiagentit 

 • päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen toimitilahuoltajat 

Tarjoamme sinulle työolosuhteet, jossa toteutuu 

 • suunnitelmallinen perehdytys  

 • hyvän ilmapiirin työpaikka, jossa panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin  

 • koulutusmyönteisyys mahdollisuutena osallistua alan koulutuksiin tai jatkokoulutukseen työnantajan tuella  

 • vahvuuksien sekä osaamisen huomioiminen osana työyhteisön ja kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistyötä  

 • tekemisen meininki ja vahva kehittämisen henki 

”Nurmijärvi on sopivan kokoinen kunta ja työnantaja – meillä toteutuu yhteisöllisyys, vaikutusmahdollisuudet, rauha tehdä töitä sekä riittävä resursointi.” 

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa päiväkodinjohtaja Kristiina Lammasniemi p. 040 317 2226 tai sähköpostitse kristiina.lammasniemi@nurmijarvi.fi 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus siirtymäsäännökset huomioiden.  

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä tuberkuloosiselvitys. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Nurmijärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.  

Yleiskorotettu tehtäväkohtainen palkka 1.8.2024 alkaen on 2427,57 euroa kuukaudessa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. KVTES:n mukainen työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, olennaisesta kokemuksesta riippuen. 

Hakuaika päättyy 8.3.2024 klo 16.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. 

Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö  

Nurmijärvi on reilun 44 000 asukkaan kasvukunta, jonka varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee n. 550 ammattilaista. Tarjoamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista varhaiskasvatusta noin 2450 lapselle kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä. Lisätietoa työnantajasta ja Nurmijärven varhaiskasvatuksesta https://www.nurmijarvi.fi/ .  

Osaamisalue: