Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Semestervikarier, Johanna-hemmet / Kesäsijaiset, Johanna-koti (Borgå/Porvoo)

  • Sijainti Porvoo
  • Julkaistu 17.01.2024, 12:00
  • Haku päättyy 31.05.2024, 12:00
  • 31.05.2024, 12:00
  • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Semestervikarier, Johanna-hemmet / Kesäsijaiset, Johanna-koti (Borgå/Porvoo)

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Östra Nylands välfärdsområde söker SEMESTERVIKARIER: sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare, omsorgsassistenter och studerande inom vårdbranschen. Vikarierna behövs i Johanna-hemmet, dygnet runt serviceboende. Det är också möjligt att göra inhopp!

Behörighetskravet är en examen som motsvarar den angivna befattningen samt legitimation hos Valvira som yrkesutbildad person. Vi förutsätter flexibilitet, en ansvarsfull attityd, samarbetsförmåga och en förmåga att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp. Vi förutsätter god muntlig och skriftlig förmåga i finska eller svenska. Vi beaktar även sökande som studerar inom branschen.

Vi uppskattar din förmåga att möjliggöra en personlig och god vardag för våra boende beaktande deras individuella behov och önskemål. Vi uppskattar också erfarenhet av arbete med äldre, men det är inte en nödvändighet, eftersom just du kan vara vårt nya, stigande vårdproffs! Vi erbjuder dig trevliga kolleger och omsorgsfull introduktion. Vi satsar på arbetshälsa och säkerhet.

Om du identifierade dessa egenskaper hos dig själv, ta tag i den här intressanta möjligheten!

Närvårdarna arbetar i tre skift, sjukskötarna arbetar dagtid och omsorgsassistenterna arbetar i två skift. Om du önskar får du göra långa arbetspass, vilket möjliggör längre ledigheter. I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.  I över tre månaders vikariat skall den valda personen före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023).

Avlöning: sjukskötare 2843,11 euro/månad, närvårdare 2483,53 euro/månad, omsorgsassistent 2167,04 euro/månad.

Sök din plats så fort som möjligt, men senast 31.5.2024 kl. 12. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden.

Närmare upplysningar ger ledare för serviceboende Katarina Karlsson, tel: 040 528 9570, katarina.karlsson@itauusimaa.fi

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee VUOSILOMAN sijaisia: sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia ja hoitoalan opiskelijoita. Sijaisia tarvitaan Johanna-kodissa, ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Myös keikkatyö on mahdollista!

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävänimikkeen mukainen tutkinto ja Valviran ammattihenkilölaillistus. Lisäksi edellytämme joustavuutta, vastuullista asennetta ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Edellytämme suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Myös alan opiskelijat huomioidaan haussa.

Arvostamme taitoa mahdollistaa asukkaillemme oman näköinen, hyvä arki, huomioiden asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Arvostamme myös kokemusta ikääntyneiden parissa työskentelystä, mutta se ei ole välttämättömyys, sillä juuri sinä voit olla meidän uusi nouseva hoitotyön ammattilainen! Tarjoamme sinulle mukavan työtiimin ja huolellisen perehdytyksen. Panostamme työhyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Jos tunnistit itsessäsi nämä ominaisuudet, tartu mielenkiintoiseen tilaisuuteen!

Työ on lähihoitajille kolmivuorotyötä, sairaanhoitajille päivätyötä ja hoiva-avustajille kaksivuorotyö. Halutessasi voit tehdä pitkiä työvuoroja, mikä mahdollistaa pidempiä vapaajaksoja. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan. Yli 3 kk työsuhteissa valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus: sairaanhoitaja 2843,11 e/kk lähihoitaja 2483,53 e/kk, hoiva-avustaja 2167,04 e/kk

Hae paikkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.5.2024 klo 12. Haastatteluita ja valintoja suoritamme jo hakuaikana.

Lisätietoja antaa palveluasumisen esihenkilö Katarina Karlsson, tel: 040 528 9570, katarina.karlsson@itauusimaa.fi

Osaamisalue: