Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Palveluohjaaja, vammaispalvelut / Serviceinstruktör, tjänster för personer med funktionsnedsättn

  • Sijainti Porvoo
  • Julkaistu 13.02.2024, 8:00
  • Suljettu 28.02.2024, 0:42
  • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Palveluohjaaja, vammaispalvelut / Serviceinstruktör, tjänster för personer med funktionsnedsättn

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee PALVELUOHJAAJAA määräaikaiseen toimeen ajalle 15.3.2024-31.12.2025. Työpaikka sijoittuu vammaispalveluihin Porvooseen, mutta on Itä-Uudenmaan alueen toimi.

Palveluohjaaja työskentelee vammaispalveluissa osana vammaispalvelujen tiimiä. Tehtävä kuuluu osaksi vammaispalvelujen osaamiskeskustoimintaa. Tehtäviin kuuluu kehitysvammaisten asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, palveluiden koordinointi sekä päiväaikaisen toiminnan ja asumisen tukeminen. Arvostamme aiempaa kokemusta vammaispalveluista. Tehtävä on uusi, joten jos kiinnostuit työstä, sinulla on mahdollisuus olla kehittämässä oman työn sisältöä.  

Työtäsi tukevat säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja työnohjaus. Meillä on joustavat työajat ja työterveyshuollon palvelut Mehiläisessä. Saat käyttöösi myös kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta- ja työmatkaedun. Etätyötä voit tehdä sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaalihuoltoalan tai terveydenhuoltoalan AMK-tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä rekisteröinti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin. Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. 

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Sosiaaliohjaajan työaika on 38,25 h/viikko. Tehtäväkohtainen palkka on 2924,84 e/kk. Koeaika on kuusi kuukautta. 

Pyydämme jättämään hakemukset 27.2.2024 mennessä.

Lisätietoja antaa vammaispalvelujen tulosyksikköpäällikkö Maritta Koskinen p. 040 710 9109, maritta.koskinen@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

******************

Östra Nylands välfärdsområde söker en SERVICEHANDLEDARE till en tidsbunden befattning för tiden 15.3.2024 – 31.12.2025. Arbetsplatsen är primärt förlagd till handikappservicen i Borgå. 

I sitt arbete i handikappservicen är socialhandledaren en del av teamet för handikappservice. Uppgiften hör till kompetenscentrumverksamheten för handikappservicen. Till uppgifterna hör handledning av och rådgivning till utvecklingsstörda kunder, samordning av tjänster samt stödjande av dagverksamheten inom serviceproduktion och boendet. Vi uppskattar tidigare erfarenhet av funktionshinderservice. Uppgiften är ny, du har möjlighet att påverka innehållet i arbetet.  

Ditt arbete stöds av regelbundna arbetsgruppsmöten, närmaste chefens stöd och arbetshandledning. Vi har flexibla arbetstider och erbjuder företagshälsovårdstjänster hos Mehiläinen. Du får också tillgång till kultur-, välfärds-, motions- och arbetsreseförmåner. 

Behörighetsvillkor är lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovårdsbranschen eller tidigare examen på institutnivå samt registrering i registret över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Lönen och anställningsförhållandets villkor fastställs enligt SH-avtalet. Socialhandledarens arbetstid är 38,25 h/vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2924,84 euro/månad. Prövotiden är sex månader.

Vänligen skicka din ansökan senast 27.2.2024.

Ytterligare uppgifter ges av resultatenhetschef Maritta Koskinen, tfn 040 710 9109, maritta.koskinen@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss arbetar omkring 2 600 professionella personer från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar överskrider 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder också möjlighet att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Osaamisalue: