Future of Recruitment – Rekrytoinnin tulevaisuus

"Ymmärrä, että hakijat eivät ole ROBOTTEJA. Kohtele meitä yksilöinä.", sanoi eräs kyselytutkimukseen vastanneista, kun häneltä kysyttiin yhtä asiaa, joka yritysten tulisi muuttaa tavassaan rekrytoida ihmisiä.

Hakijoille työpaikan valinta on yksi tärkeimmistä henkilökohtaisista päätöksistä ja jolla on suuria vaikutuksia ihmisen elämään. Työnantajille rekrytointi on kriittinen liiketoimintapäätös. Mutta tämän liiketoimintapäätöksen taustalla on ihmisten keskeinen tarve, mikä tekee työnhakijoiden henkilökohtaiset mieltymykset erittäin tärkeiksi yrityksille. Osa ongelmasta on rekrytointiprosessissa – miten työnantajat ja hakijat kohtaavat, kommunikoivat, asettavat odotuksia ja tekevät päätöksiä. Tai miten eivät.

Kukapa voisi paremmin auttaa yrityksiä parantamaan rekrytointiaan kuin työnhakijat itse?

Lataa Rekrytoinnin tulevaisuus -raportit

Pääraportti: What Job Seekers Wish Employers Knew (julkaistu tammikuussa 2023)

Tutkimuksen pääraportti "What Job Seekers Wish Employer Knew" jakautuu kolmeen päätarinaan:
1. Potentiaalisten osaajien nykyinen asema työmarkkinoilla: Osaajamarkkinat käyvät kuumana – ja osaajat tietävät sen
2. Miten houkutella osaajia? Mikä on heille tärkeää ja ihanteellisin urapolku?
3. Kuinka rekrytoida osaajat? Mikä on heille mieluisin rekrytointipolku?
Raportti sisältää myös suosituksia työnantajille rekrytointien kehittämiseksi.

What Job Seekers Wish Employers Knew Focus on Passive Talent

Tässä  kohderyhmäkohtaisessa raportissa keskitytään 32 577 tutkimukseen vastanneen passiivisen hakijan rekrytointimieltymyksiin. Passiiviset hakijat ovat työnantajille potentiaalisia työntekijöitä, jotka eivät kuitenkaan juuri nyt aktiivisesti etsi uutta työtä. He ovat kuitenkin avoimia uusille työtarjouksille ja vaihtamaan työpaikkaa, mikäli mielenkiintoisen työmahdollisuus tulisi vastaan.

What Job Seekers Wish Employers Knew Focus on Highly Experienced Talent

Future of Recruitment -tutkimukseen vastasi 5 318 erittäin kokenutta osaajaa, joiden rekrytointimieltymyksiä tarkastellaan tässä kohderyhmäkohtaisessa raportissa. Erittäin kokeneet osaajat koostuvat työntekijöistä, joilla on yli 20 vuoden työkokemus, ja jotka ovat suorittaneet maisterin tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

What Job Seekers Wish Employers Knew Focus on Digital Talent

Digitaaliset osaajat koostuvat IT-alalla tai digitalisoinnin, analytiikan ja automaation parissa työskentelevistä. Tässä kohderyhmäkohtaisessa raportissa keskitytään tarkastelemaan tutkimukseen vastanneiden 6 844 digitaalisen osaajan rekrytointimieltymyksiä.

What Job Seekers Wish Employers Knew Focus on Deskless Workers

Tässä kohderyhmäkohtaisessa raportissa tarkastellaan osaajia, jotka työskentelevät fyysistä läsnäoloa työpaikalla edellyttävissä tehtävissä. Tähän kohderyhmään kuuluvat esim. terveydenhuollon, hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja tuotannon parissa työskentelevät. Näitä vastaajia oli tutkimuksessa 11 533.
Lataa Future of Recruitment – Rekrytoinnin tulevaisuus -tutkimuksen pohjalta julkaistut raportit ja hyödynnä tuloksia organisaatiosi rekrytointien kehittämisessä!

Lauran julkaisut Rekrytoinnin tulevaisuus -tutkimuksen pohjalta

Lauran julkaisemissa artikkeleissa keskitytään Future of Recruitment – Rekrytoinnin tulevaisuus -tutkimukseen vastanneiden suomalaisten rekrytointimieltymyksiin ja paljastetaan miten suomalaiset osaajat haluavat tulla rekrytoiduksi ja mikä on heille tärkeää työnhaussa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 336.

Haluatko lisätietoa tutkimuksesta ja suomalaisten vastaajien tuloksista?

Yhteistyössä The Networkin kanssa Lauran asiantuntijoilla on mahdollisuus pureutua pintaa syvemmälle tutkimustuloksiin ja selvittää tarkemmin tietyn kohderyhmän rekrytointimieltymyksiä.
Ota yhteyttä