Uusi tietosuoja-asetus muuttaa rekrytointia

Markku Tuoteuutiset, Tuoteuutiset työnantajalle

EU:n tietosuojauudistus tuo lisäoikeuksia työnhakijalle ja asettaa uusia vaatimuksia työnantajalle. Uusi tietosuoja-asetus eli GDPR astuu voimaan 25.5.2018. Tämän jälkeen rekisterinpitäjälle voidaan antaa tuntuva sakkorangaistus, jos rekisterin ylläpitoa ei hoideta asetuksen mukaisesti.

Uusi asetus velvoittaa kaikkia henkilötietoja kerääviä tahoja toimimaan erityisen tarkasti kerätyn tiedon kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa työnhakijoista kerättyjä tietoja. Kaikkien henkilötietojen tulee olla saatavissa sähköisesti käsiteltävässä muodossa, ja niitä tulee pystyä poistamaan sekä siirtämään työnhakijan pyynnöstä.

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki henkilöstä saatava tieto, joka on suoraan tai epäsuorasti johdettavissa kyseiseen henkilöön. Tietojen keräämiseen tulee aina pyytää lupa ja rekisterinpitäjän on tarkasti kerrottava tietojen käytöstä.

”Työnantajille on tiedossa uudenlaisia velvoitteita raportoinnin, tietojenkäsittelyn ja rekisterien ylläpidon suhteen. Niille työnantajille, joilla ei ole Lauran kaltaista rekrytointijärjestelmää käytössä tämä tarkoittaa väistämättä isoja muutoksia. Laura Rekrytointijärjestelmässä huolehdimme muutokset yhdessä asiakkaidemme kanssa”, toteaa LAURA Rekrytointi Oy:n teknologiajohtaja Markku Ekblom.

Tietosuojaviranomainen voi määrätä rekisterinpitäjälle tuntuvia sakkoja rikkomuksista. Rekrytointiin kannattaa ottaa käyttöön järjestelmä, joka hoitaa lain vaatimukset ja vähentää rekrytointien viemää aikaa. Samalla rekrytoinnit hoidetaan luotettavasti ja laadukkaasti.

Onnistu GDPR-muutoksessa ja ota Laura Rekrytointijärjestelmä käyttöön! Ole meihin yhteydessä ja huolehditaan yhdessä organisaationne GDPR-vaatimukset rekrytointiprosessin osalta kuntoon.

Ota yhteyttä!


Artikkeli on alun perin julkaistu Suomen Kiinnostavimmat työpaikat -liitteessä.