Hakemisen helppous ja hakemusten tehokas käsittely on Espoo Catering Oy:lle tärkeintä onnistuneessa rekrytointiyhteistyössä

Hakemisen helppous ja hakemusten tehokas käsittely on Espoo Catering Oy:lle tärkeintä onnistuneessa rekrytointiyhteistyössä

Ramona Westersund Asiakastarinat

Espoo Catering Oy tuottaa laadukkaita ateriapalveluita Espoon kaupungin asukkaille valmistaen päivittäin noin 80 000 ateriaa junioreista senioreihin. Heidän toimintaansa kuvaa vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys, jota ilmentää myös heidän sitoutunut, monikulttuurinen ja työnsä kehittämisestä innostunut henkilöstönsä. Työntekijöiden hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat yrityksen ydinarvoja, ja he pyrkivät jatkuvasti parantamaan toimintaansa näillä osa-alueilla. Rekrytoinneissa nämä arvot näkyvät hakijalähtöisenä lähestymistapana jokaiseen rekrytointiin. Hakemisen helppous ja hakemusten tehokas käsittely ovatkin Espoo Catering Oy:lle tärkeintä onnistuneessa rekrytoinnissa. Espoo Catering Oy on saavuttanut merkittäviä tuloksia rekrytointiprosessiensa tehostamisessa yhteistyössä LAURAn ja Rekrytointi.comin kanssa.

Helpompi haku ja tehokkaampi rekrytointi LAURAn avulla

LAURA-rekrytointijärjestelmä on auttanut Espoo Catering Oy:tä tehostamaan rekrytointiprosessiaan merkittävästi ja saavuttamaan siten menestystä rekrytoinneissaan. Espoo Catering Oy:n henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö Jaana Uusi-Kilponen korostaa, että heille tärkeintä rekrytointien onnistumiseksi on hakemisen helppous, jolloin myös hakijoita saadaan enemmän. Kasvava hakemusmäärä edellyttää myös tehokasta hakemusten käsittelyä, jota LAURA tukee saumattomasti.

”LAURA-rekrytointijärjestelmä on helpottanut meidän rekrytointia huomattavasti. Järjestelmä mahdollistaa hakemusten nopean käsittelyn ja reaaliaikaisen seurannan, mikä on osoittautunut ratkaisevaksi kilpailtaessa huippuosaajista. Omaan sähköpostiin tulee ilmoitus jokaisesta uudesta hakijasta ja hakemukseen on suora linkki. Lisäksi useampi henkilö pystyy käsittelemään saapuneita hakemuksia samanaikaisesti, mikä nopeuttaa valintaprosessia entisestään.”, kertoo Jaana Uusi-Kilponen.

Laaja näkyvyys Rekrytointi.comin avulla

Tärkeä tekijä rekrytointien onnistumisessa on myös hakuilmoitusten saama laaja näkyvyys. Jaana Uusi-Kilponen kertoo, että LAURAn ilmoitusintegraation avulla rekrytointi-ilmoitukset on helppo jakaa eri kanaviin samanaikaisesti ja tavoittaa siten paljon potentiaalisia hakijoita. Rekrytointi.comin laaja mediaverkosto on auttanut Espoo Catering Oy:tä houkuttelemaan monipuolisen joukon osaajia.

”Rekrytointi.comin avulla olemme saaneet rekrytoinneillemme laajaa näkyvyyttä ja hyviä hakijoita. Hakijat ovat huomanneet ilmoitukset erityisesti somekanavilla Rekrytointi.comin kohdistettujen rekrytointikampanjoiden myötä. Olemme käyttäneet kohdistettuja kampanjoita myös haasteellisissa rekrytointitilanteissa, kuten palveluvastaavien haussa. Tämä on osoittautunut erityisen hyödylliseksi ja olemme löytäneet meille ammattitaitoisia työntekijöitä.”, kehuu Uusi-Kilponen.

Vaivatonta yhteistyötä ja toiveiden huomioimista

Espoo Catering Oy:n Jaana Uusi-Kilponen kehuu myös LAURA ja Rekrytointi.com-palveluiden käytön vaivattomuutta ja yhteistyön sujuvuutta.

”Yhteydenpito on toimivaa. Meidän toiveita on kuunneltu ja myös toteutettu tehokkaasti. Uusien toimintojen esittely ja käyttöön ottaminen on ollut saumatonta, ja tarvittava koulutus on tarjottu.”, kertoo Uusi-Kilponen.

Espoo Catering Oy suosittelee LAURAn ja Rekrytointi.comin palveluita myös muille työnantajille. He ovat nähneet näiden palveluiden vaikuttavuuden omassa rekrytointityössään ja luottavat siihen, että ne voivat auttaa muitakin yrityksiä houkuttelemaan osaavaa työvoimaa.

LAURA ja Rekrytointi.com ovat auttaneet Espoo Catering Oy:tä parantamaan rekrytointiprosesseja ja houkuttelemaan osaavaa työvoimaa. Yhteistyö on ollut menestyksekästä.

Jaana Uusi-Kilponen, Espoo Catering Oy:n henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö
Espoo Catering logo