Vantaan kaupunki

Monikielinen ohjaaja / albania

  • Sijainti Vantaa
  • Julkaistu 16.05.2024, 13:00
  • Haku päättyy 30.05.2024, 16:00
  • 30.05.2024, 16:00
  • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Monikielinen ohjaaja / albania

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Martinlaakson koulu

Martinlaaksonpolku 9, 01620 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 05.08.2024 – 31.05.2025

Haemme Martinlaakson kouluun monikielistä ohjaajaa (albanian kieli) määräaikaiseen tehtävään ajalle 5.8.2024- 31.5.2025. 

Monikielinen ohjaaja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Ohjaaja tukee omalla työllään perheiden kotouttamista. Tavoitteena on myös monikielisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja ohjaaminen harrastustoimintaan. Monikieliset ohjaajat auttavat monikielisiä oppilaita ja perheitä ymmärtämään vantaalaisten koulujen toimintatapoja, palveluja ja kulttuuria. Ohjaajat auttavat myös opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa ymmärtämään oppijoiden ja heidän perheittensä näkemyksiä ja odotuksia. Ohjaajat tukevat koulun aloitukseen, koulunkäyntiin ja toiselle asteelle siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä, valinnoissa ja käytännöissä. Monikielisen ohjaajan toiminnassa yhdistyvät oppilaiden ohjaus, perheiden palveluohjaus, konsultointiapu ja emotionaalinen tuki perheille. 

Monikielisen ohjaajan työtehtäviin kuuluu myös kouluttajana toimiminen. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tehtävänkuvan jatkuva kehittäminen osana perusopetuksen rakenteita. Koulujen loma-aikoina työtehtävät voivat kohdistua myös vammaisopetuksen huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Tehtävässä edellytetään:

 Edellytyksenä työn menestyksekkäälle hoitamiselle hakijan tulee puhua suomen kielen lisäksi sujuvasti ainakin albanian kieltä.  Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään suomalaisen koulujärjestelemän ja opetuksen tuen muotojen tuntemusta, hyvää tietoteknistä osaamista, kokemusta koulumaailmasta, ja oppilaiden sekä perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tehtävä edellyttää valitulta uuden toimintatavan kehittämistä ja valmiutta muuttaa toimintatapoja tarpeen mukaan. Monikieliset ohjaajat toimivat rehtorin alaisina. Työskentely tapahtuu useammassa koulussa perusopetuksessa tarpeiden ja tilanteiden mukaan kieliryhmän tarve huomioiden. 

Työskentely edellyttää valmiutta siirtyä koulusta toiseen kesken työpäivän. 

Arvostamme: kokemusta monikielisen ohjaajan työstä, yhteistyötaitoja, joustavuutta, itsenäistä työnotetta, esiintymistaitoa ja kokemusta kouluttamisesta. 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

Luemme eduksi: kokemusta monikielisen ohjaajan työstä, yhteistyötaitoja, joustavuutta, itsenäistä työnotetta, esiintymistaitoa ja kokemusta kouluttamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: KVTES

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 

Yhteystiedot:

virka-apulaisrehtori

Saarinen Janne

0405340601

janne.saarinen@vantaa.fi

Tavoitettavissa

Riitta Kekäle, p. 040 487 8590

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esihenkilötyötämme. Meille Vantaan kaupungilla on tärkeää työyhteisön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Toivomme saavamme hakemuksia erilaisilta taustoilta olevilta henkilöiltä, kuten eri-ikäisiltä, eri sukupuolta olevilta ja erilaisista kieli-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmiin kuuluvilta.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Osaamisalue: