Helsingin kaupunki

Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus

  • Sijainti Helsinki
  • Julkaistu 12.04.2023, 0:00
  • Haku päättyy 26.04.2030, 15:00
  • 26.04.2030, 15:00

Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus

Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus, Helsingin kaupunki, Helsinki

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala – maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Arabian peruskouluun luokanopettajaa ammatilliseen, iloiseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöömme. Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Toivomme sinulta ratkaisukeskeistä työotetta, osaamista lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen ja intoa yhteisopettajuuteen. Pidämme tärkeänä monipuolista pedagogista osaamista ja luontevaa digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä.

Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista. Muotoiluoppiminen on oppiainerajat rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua. Muotoiluoppimisen työkaluja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1-9. Katso koulumme somekanavilta, mitä kaikkea koulussamme tapahtuu.

Luokanopettajan tehtävä sijoittuu 1. luokalle. Työhön kuuluu evankelis-luterilaisen uskonnon opetusta 1-2 vvt yläkoulussa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi pätevyyden opettaa evankelis-luterilaista uskontoa. Tehtävään sisältyy 1-2 vvt yläkoulun / alakoulun uskontoa.

Työ alkaa:01.08.2023, 1.8.2023 – 31.7.2024
Työn kesto:6 – 12 kk
Työaika:kokoaikatyö
Yhteystiedot:Virka-apulaisrehtori Sari Aavikko
09 310 38866
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: