Espoon kaupunki.

Vikariat som barnskötare inom småbarnspedagogik!

  • Sijainti Espoo
  • Julkaistu 02.10.2023, 0:00
  • Haku päättyy 30.09.2024, 15:45
  • 30.09.2024, 15:45

Vikariat som barnskötare inom småbarnspedagogik!

Vikariat som barnskötare inom småbarnspedagogik!, Espoon kaupunki., Espoo

Vill du jobba i en positiv och välkomnande arbetsgemenskap där din utveckling stöds med mångsidiga fortbildningsmöjligheter?

Kom till Esbo och vidareutveckla med oss en positiv och jämlik småbarnspedagogik! Vi söker barnskötare inom småbarnspedagogik för varierande längd på olika håll i Esbo.

Din uppgift:
Som barnskötare inom småbarnspedagogik deltar du i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten tillsammans med ditt team. I det här arbetet får du förundras över och upptäcka världen tillsammans med barnen. Hos oss får du påverka innehållet i ditt arbete genom att komma med idéer och planera tillsammans med ditt team.

I det dagliga arbetet får du stöd av andra barnskötare och av lärare inom småbarnspedagogik, som också leder teamet.

Du får mångsidiga personalförmåner. Du får stöd för arbetsresor med kollektivtrafik samt för idrott och kultur. Det finns avgiftsfria idrotts- och motionsgrupper som du kan delta i och du kan också besöka stadens simhallar gratis.

Arbetsplatsens namn och adress: Svenskspråkig småbarnspedagogik
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Anställningen är på viss tid

Våra arbetsgemenskaper är mångfaldiga, sporrande och mottagliga. Vi erbjuder våra anställda goda personalförmåner som stöder din totala hälsa och hjälper dig att bevara dina krafter.

Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar Esbos befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet.
Varje arbetsdag har betydelse – som anställd hos staden kan du vara med och bygga samhället och gynnsamt påverka stadsbornas vardag. Tillsammans skapar vi en bra vardag för alla, varje dag – utan att glömma oss själva.

Är du vår blivande kollega? Lämna in en ansökan så kontaktar vi dig. Du avtalar med oss om en arbetshelhet som passar dig.

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi uppskattar en positiv inställning och motivation att lära dig nytt. Vi värdesätter dessutom flexibilitet, eget initiativ och förmåga att möta vårdnadshavarna och barnen respektfullt.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi erbjuder gratis undervisning i finska som stöd i ditt arbete. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Palkkaus:Uppgiftsrelaterad lön: 2389,49 €/månad
Työ alkaa:Enligt avtal
Työn kesto:6 – 12 kk
Työaika:kokoaikatyö
Yhteystiedot:Ytterligare information om uppgifterna ges av ledande daghemsföreståndare Ellin Nylund tfn. 046 877 1777 eller ledande daghemsföreståndare Tove Nummelin-Lång tfn. 046 877 3146
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: