Espoon kaupunki.

Sök vikariat som lärare inom småbarnspedagogik!

  • Sijainti Espoo
  • Julkaistu 02.10.2023, 0:00
  • Haku päättyy 30.09.2024, 15:45
  • 30.09.2024, 15:45

Sök vikariat som lärare inom småbarnspedagogik!

Sök vikariat som lärare inom småbarnspedagogik!, Espoon kaupunki., Espoo

Vill du jobba i en positiv och välkomnande arbetsgemenskap där din utveckling stöds med mångsidiga fortbildningsmöjligheter? Kom till Esbo för att genom glädje och positiva känsloupplevelser främja barnens lärande.

Vi söker lärare och socionomer inom småbarnspedagogik till såväl tillsvidare anställningar som vikariat av olika längd. Vikariat erbjuds särskilt till dig som ännu har studierna på hälft. Vi beaktar din livssituation och erbjuder även deltidsanställning. Det finns arbetsmöjligheter på olika håll i Esbo.

Vi erbjuder dig arbetsgemenskapens och ledarens stöd i arbetet. Du har möjlighet utvecklas i ditt arbete och stärka din yrkesidentitet.

Du får mångsidiga personalförmåner. Du får stöd för arbetsresor med kollektivtrafik samt för idrott och kultur. De finns gratis idrotts- och motionsgrupper som du kan delta i och du kan besöka stadens simhallar gratis.

Arbetsplatsens namn och adress: Svenskspråkig småbarnspedagogik
Anställningen är på viss tid
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka eller enligt överenskommelse

Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Våra arbetsgemenskaper är mångfaldiga, sporrande och mottagliga. Vi erbjuder våra anställda goda personalförmåner som stöder din totala hälsa och hjälper dig att bevara dina krafter.

Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar Esbos befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet.
Varje arbetsdag har betydelse – som anställd hos staden kan du vara med och bygga samhället och gynnsamt påverka stadsbornas vardag. Tillsammans skapar vi en bra vardag för alla, varje dag – utan att glömma oss själva.

Är du vår blivande kollega? Lämna in ansökan, så kontaktar vi dig. Du avtalar med oss om en arbetshelhet som passar dig.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi uppskattar att du har en positiv inställning och motivation att lära dig nytt. Vi värdesätter förmåga att bemöta barnet och vårdnadshavarna individuellt och respektfullt. Vi uppskattar också goda färdigheter i teamarbete och uppfinningsrikedom i vardagens föränderliga situationer.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi erbjuder gratis undervisning i finska som stöd i ditt arbete. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Palkkaus:Uppgiftsrelaterad lön: 2900 €/månad
Työ alkaa:Enligt avtal
Työn kesto:6 – 12 kk
Työaika:kokoaikatyö
Yhteystiedot:Ytterligare information om uppgifterna ges av ledande daghemsföreståndare Ellin Nylund tfn. 046 877 1777 eller ledande daghemsföreståndare Tove Nummelin-Lång tfn. 046 877 3146
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: