ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokesku

Pääkäyttäjä

  • Sijainti Mikkeli
  • Julkaistu 30.11.2023, 0:00
  • Haku päättyy 19.12.2024, 16:15
  • 19.12.2024, 16:15

Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokesku, Mikkeli

TYÖPAIKAN ESITTELY
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.
Työpaikan tiedot: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8 60100 SEINÄJOKI
Etelä-Savon ELY-keskus Jääkärinkatu 14 50100 MIKKELI
Hämeen ELY-keskus Kirkkokatu 12 15140 LAHTI
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpausselänkatu 22 45100 KOUVOLA
Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40100 JYVÄSKYLÄ
Lapin ELY-keskus Hallituskatu 3 B 96100 ROVANIEMI
Pirkanmaan ELY-keskus Yliopistonkatu 38 33100 TAMPERE
Pohjanmaan ELY-keskus Wolffintie 35 B, 5 krs 65100 VAASA
Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kauppakatu 40 B, 3 krs 80100 JOENSUU
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1 90130 OULU
Pohjois-Savon ELY-keskus Kallanranta 11 70100 KUOPIO
Satakunnan ELY-keskus Yrjönkatu 20 28100 PORI
Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B, 5 krs 00520 HELSINKI
Varsinais-Suomen ELY-keskus Itsenäisyydenaukio 2 20800 TURKU
Hämeen ELY-keskus Koulukatu 25 13100 HÄMEENLINNA
Kainuun ELY-keskus Kalliokatu 4 87100 Kajaani

TEHTÄVÄN KUVAUS
KEHA-keskuksessa on haettavana pääkäyttäjän vakituinen tehtävä. Pääkäyttäjän tehtävä sijoittuu maksatusryhmään digitalisaatio ja prosessit, jonka ryhmäpäällikkö on pääkäyttäjien esimies. Pääkäyttäjä on omalla asiantuntemusalueellaan valtakunnallinen TE-toimistojen henkilöasiakasprosessien asiantuntija, joka vastaa valtionavustusjärjestelmään liittyvien käyttäjäohjeiden ja opastuksen valmistelusta, koulutuksesta sekä muusta ohjauksesta ja neuvonnasta. Pääkäyttäjä johtaa opastaja-kouluttajien tukitiimiä sekä osallistuu valtionavustusjärjestelmän kehittämistyöhön. Erityistä osaamista vaativana tehtävänä on sovelluksiin liittyvä henkilöasiakasprosessien ml asiantuntija-arviontien, uravalmennusten, starttirahan, matka- ja yöpymiskustannusten korvausten sekä harkinnanvaraisten kulukorvausten substanssiosaaminen. Henkilöasiakkaan prosessien käsittelyyn liittyy olennaisesti myös tulorekisteriin liittyviä tehtäväkokonaisuuksia ja sovelluskehityksen sekä integraatioiden tukea.
Pääkäyttäjän tehtävä on asiantuntijatehtävä, jossa sovitetaan yhteen TE-toimistojen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja ohjaavan tahon välinen tuotekehitys, uusien tuotteiden testaaminen ja käytön opastaminen, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen käytön tuki sekä tuotteen hallintamalliin liittyvät prosessitehtävät. Tehtävässä tuotetaan myös kehittämisehdotuksia järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen.
Pääkäyttäjän vakituiseen tehtävään haetaan avoimella haulla osaaja, joka voi nopeasti ottaa haltuun digitalisaatio ja prosessit -ryhmän sovelluspääkäyttäjyyksiin liittyvät tehtäväkokonaisuudet.

VAATIMUKSET
Tehtävään valittavalta toivomme TE-toimiston myöntämien henkilöasiakkaan substanssitukien, toiminnan ja palvelujen tuntemusta, päätöksentekoprosessin ja valtionavustusprosessien erinomaista hallintaa ja useiden tietojärjestelmien hyvää käyttötaitoa. Riittävät tiedot eri hallinnonalojen toiminnasta, toimintatavoista ja strategioista sekä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden palveluiden tuntemusta. Hyvät tiedot ja ymmärrys asiakastarpeista ja kansalaisten ja elinkeinoelämän odotuksista ELY-keskusten ja TE-toimistojen vastuulla olevien tehtävien suhteen. On tärkeää osata omaksua, tulkita ja soveltaa valtionavustamiseen liittyviä lakeja, asetuksia, ohjeita sekä taloussääntöä. Lisäksi vaaditaan hyvää perehtyneisyyttä julkisuuslainsäädäntöön ja substanssin keskeisiin säädöksiin. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan projektinhallintaan, muutosten läpiviemiseen, oma-aloitteiseen työskentelyyn, strategiseen ajatteluun ja analysointiin liittyvää osaamista. Myös itsenäistä harkintaa, päätöksentekokykyä ja vastuunottokykyä tarvitaan jatkuvasti.
Odotamme erinomaisia verkostointitaitoja, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, monimuotoisen viestinnän hallintaa ja kokonaisuuksien organisointikykyä. Tehtävässä tarvittava osaaminen on hankittavissa monipuolisella TE-toimistojen tai asiakas- tai asianhallintasovelluksiin liittyvällä työkokemuksella. Eduksi katsotaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Tehtävän hoitamisessa tarvitaan henkilöasiakkaan prosessien hyvää hallintaa ja tietojärjestelmien erinomaista käyttötaitoa sekä korvausprosesseihin liittyvää osaamista. Paineisessa työyhteisössä, jossa muutoksia voi tulla nopeasti ja jossa on paljon erilaisia kumppanuuksia sekä monipaikkainen työskentelytapa, tehtävään valittavalta odotetaan myöskin erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot, jotta työssä voi menestyä. Monipaikkaisessa työyhteisössä arvostamme myös itsenäistä, tavoitteellista ja aikaansaavaa työotetta.

ELY-keskuksissa ja KEHA-keskuksessa on käytössä tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle E09 (3279,37 euroa/kk). Henkilökohtaisen palkanosan määrä on 5 – 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu. Laaja työterveyshuolto.

tai sopimuksen mukaan.
Voidaan soveltaa enintään 6 kuukauden koeaikaa.
Liukuva työaika
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
KEHA-keskus toimii monipaikkaisesti, virkapaikka sopimuksen mukaan. Virkapaikka voi sijaita missä tahansa ELY-keskuksen tai TE-toimiston toimipisteessä.

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.
ID: 32-1429-2023

Työ alkaa:02.01.2024, sopimuksen mukaan
Työn kesto:yli 12 kuukautta, vakinainen
Työaika:kokoaikatyö, liukuva työaika
Hakemus:Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Kirjaamo KEHA-keskus
PL 1000
50101 Mikkeli

Yhteystiedot:Mari Voutilainen, Ryhmäpäällikkö, puh. 0295 026 158, mari.voutilainen@ely-keskus.fi
Pauliina Smolander, Yksikön johtaja, puh. 0295 026 152, pauliina.smolander@ely-keskus.fi
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: