Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Annan utbildare

  • Sijainti
  • Julkaistu 08.11.2023, 0:00
  • Haku päättyy 29.11.2024, 23:59
  • 29.11.2024, 23:59

Annan utbildare

Annan utbildare, 8 paikkaa, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf söker utbildare att hålla interaktiva rusmedelsförebyggande lektioner i grundskolan och på andra stadiet.

Vi söker:

1. Svenskspråkiga utbildare till följande områden: Huvudstadsregionen och Östra Nyland

2. Finskspråkiga utbildare till följande områden: Karleby, Kuopio, Tammerfors och Huvudstadsregionen

På Hubu®-lektionerna röstar eleverna anonymt på rusmedelsrelaterade frågor och diskuterar ämnet tillsammans i klassen. Hubu®-metoden inkluderar även en föräldrakväll och personalträff. Läs mer https://ehyt.fi/sv/for-skolor/hogstadieskolor/hubu-lektioner-personal-och-foraldramoten/

På Rusfenomenet-lektionen bekantar sig studerande i finländsk rusmedelsanvändning ur ett socialhistoriskt och sociokulturellt perspektiv och funderar kring orsaker och följder av rusmedelsbruk. Läs mer https://ehyt.fi/sv/for-skolor/andra-stadiet/rusfenomenet-lektioner/

Av utbildarna förväntar vi oss:

-möjlighet att delta i vår finskspråkiga utbildarutbildning 10-11.1.2024

-erfarenhet av att jobba med ungdomar i grupp

-erfarenhet av att undervisa eller utbilda

-goda sociala färdigheter och förmåga att fungera även i krävande gruppsituationer

-intresse för att diskutera om rusmedelsfrågor med ungdomar

-möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-16, ibland även kvällstid (vårdnadshavarkvällar)

-beredskap att resa till olika skolor i närheten av den kommun där utbildaren är bosatt

-Tvåspråkighet och tillgång till bil ses som fördelar i utbildarjobbet

 

Jobbet lämpar sig bäst för studerande eller personer med deltids- eller skiftarbete. Utbildaren ska vara förberedd på att åka till skolor och på att arbetsdagarna delvis kan bli långa. Rese- och eventuella boendekostnader ersätts till utbildaren och utbildaren har rätt till dagpenning i enlighet med statens resereglemente.

Mängden jobb som erbjuds varierar under skolåret enligt område. För utbildningarna betalas ett arvode på 31€/h. Lektionerna är 75 eller 90 minuter. Arbetet börjar i januari 2024.

Bekanta dig med vårt skolarbete https://www.youtube.com/watch?v=ky82me0IWNw

Läs om arbetet som utbildare https://ehyt.fi/sv/aktuellt/nyheter/unga-skall-inte-bli-ensamma/

För att kunna hålla lektioner i rusmedelsfostran bör utbildaren delta i en två dagars utbildning som ordnas i Helsingfors den 10.-11.1.2024 och ett webbinarium som ordnas på kvällen 18.1.2024 (2 timmar). Dessutom tillhör en inskolning till lektionsarbetet i skolan med stöd av EHYT:s utbildningsplanerare.

Vi ersätter resekostnaderna till utbildarutbildningsdagarna. Vi ordnar även övernattning på hotell vid behov under utbildardagarna. Efter utbildningen ordnas tilläggsutbildning årligen. Vi stöder och erbjuder verktyg enligt utbildarnas behov.

Personer som jobbar med barn bör i enlighet med brottsregisterlagen (505/2002) uppvisa ett straffregisterutdrag innan inledandet av arbetsförhållandet.

Läs mer

Palkkaus:31€/h
Työ alkaa:januari 2024
Työn kesto:yli 12 kuukautta
Työaika:muu osa-aikatyö
Yhteystiedot:På svenska: Utbildningsplanerare Katarina Silvennoinen katarina.silvennoinen(a)ehyt.fi, 0447915828

På finska: Utbildningsplanerare Anu Rautama, anu.rautama(a)ehyt.fi, tel. 050 325 9273

Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: