Åbo Akademi

Sekreterare

  • Sijainti Vaasa
  • Julkaistu 01.02.2024, 12:00
  • Suljettu 29.02.2024, 15:42
  • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Sekreterare

Åbo Akademis enhet för lednings- och fakultetstöd söker en sekreterare inom lednings-och fakultetsstöd och rektors ledningskansli med anställning från april 2024 (eller enligt överenskommelse). Placeringsorten är Vasa.

Arbetsuppgifter
Till sekreterarens uppgifter hör att fungera som administrativt stöd för Åbo Akademis enheter i Vasa,
huvudsakligen för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och som sekreterare för Ledningskansliet (huvudsakligen för rektor i Vasa).  

Vi erbjuder dig mångsidiga arbetsuppgifter i en trivsam miljö vid fakultetskansliet i Vasa. I arbetsuppgifterna ingår bland annat

 – olika typer av administrativa uppgifter och praktiska arrangemang vad gäller resor, mötesarrangemang, ordnandet av akademiska tillställningar och festligheter samt koordinering av externa besök.
 – informatörsuppgifter som omfattar internkommunikation, bl.a. som kontaktperson mellan enheter och redaktör för fakultetens intranät, att producera innehåll för webben och andra sociala medier samt att informera om verksamheten vid fakulteten i Vasa i samverkan med kommunikationsenheten, kommunikatören och markandsföringskoordinatorn i Vasa.
 – att fungera som mötessekreterare för delegationen i Vasa och för andra beslutsorgan, arbetsgrupper och kommittéer enligt behov
 – att handha officiella dokument
 – insamling av data och rapportering till olika instanser om fakultetens verksamhet
 – samt övriga allmänna kansliuppgifter.
 
Kompetens
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, tycker om att lära dig nya saker och som har god förmåga att lösa problem. Arbetsuppgifterna förutsätter högskoleexamen eller annan för uppgiften lämplig utbildning,  samt ett serviceinriktat, samarbetsvilligt och självständigt arbetssätt. För uppgiften krävs mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska och finska. Meriterande för uppdraget är tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom högskoleadministration.

Lön 
Lönen följer kravnivå 7 enligt kravnivåramen för övrig personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. 

Ansökan 
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 29.2.2024 och inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär nedan (www.abo.fi/jobb). Till ansökan bifogas CV. 

Information
Närmare information ges av chef för fakultetsadministrationen Anna Smirnoff, +358 50 378 1330, e-post anna.smirnoff@abo.fi och gällande frågor som rör ansökningsprocessen HR-specialist Malin Österholm-Liljedahl, malin.osterholm-liljedahl[a]abo.fi.

Osaamisalue: