Olemme nykyään LAURA Rekrytointi Oy

LAURA Rekrytointi Oy Lauran uutiset, Tuoteuutiset

Uranus Oy -yrityksen nimi on vaihtunut LAURA Rekrytointi Oy ‑nimeksi 2.3.2017. Yrityksen englanninkielinen rinnakkaisnimi on LAURA Recruitment Ltd. LAURA Rekrytointi Oy on Arena Partners Oy:n tytäryhtiö. Enemmän voit­te lukea yrityssuhteista täältä.

LAURA Rekrytointi Oy on yritysnimenä uusi ja erottuva nimi. Ensimmäisenä sanana on suomalainen rehti ja tuttu henkilönnimi Laura. Laura tulee lati­nan­kielisestä sanasta laurus, joka tarkoittaa laakeripuuta. Antiikin Roomassa laa­ke­ri­puun lehtiä käytettiin voitonseppeleissä eli laakeriseppeleissä sekä vaat­tei­den koristeluissa. Nimi tarkoittaa myös kunniaa ja kuuluisuutta. Toise­na sana­na puolestaan nimessä on selkeä ja yrityksen toimialasta kertova rek­rytointi-sana. Yritysmuotona yritys on osakeyhtiö, eli Oy.

Yritysnimen tärkeä funktio on herättää ihmisissä erilaisia myönteisiä mielikuvia, ja siten toimia esikuvana ja takuuna yrityksen hyvistä tuotteista. Yritys voi myös valita, että sen oma nimi toimii tuotteiden markkinoinnissa ikään kuin tuotteiden kulmakivenä. Tässä tapauksessa ensin on ollut käytössä tuotenimi ja -merkki. Laura Rekrytointijärjestelmä on tunnettu nimi. Se on ollut Uranus Oy:n kiitetty ja rekisteröity tuotemerkki. Ensin on ollut tuote­merkki ja -nimi, jonka pohjalta on syntynyt yrityksen uusi selkeä ja näkyvä nimi LAURA Rekrytointi Oy.

Kiinnostavaksi tämän valitun yritysnimen tekee se, että sen ensimmäinen sana kirjoitetaan kokonaan isoin kirjaimin. Se ei kuitenkaan ole lyhennesana, kuten KELA tai Kela (Kansaneläkelaitos). Sana viittaa kyllä henkilönnimeen Laura, mutta nimen taustalta voi löytää enemmän. Yrityksen nimessä toisena sanana on luontevana valintana sana rekrytointi. Uranus Oy on puolestaan tunnettu sähköisen rekrytoinnin asiantuntija, joka on toiminut alalla jo yli viidentoista vuoden ajan. Uusi yrityksen nimi yhdistää siten nyt sekä yrityksen tunnetuimman tuotteen että kertoo ja tiivistää yrityksen toimialan ydin­aja­tuk­sen.

Mikä tahansa nimi ei voi toimia yrityksen nimenä. Tuotemerkin pohjalta syn­ty­nyt nimi muodostaa oman identiteetin, kuten kirjan henkilö kantaa henki­lönnimeään ja muodostaa samalla oman vahvan identiteetin. Laura Rekrytointijärjestelmän markkinointiviestinnässä on ollut mukana myös hahmoksi luettava animoitu hahmo, kenties Laura itse? Identiteetti ja ni­mi vahvistuvat käytössä, kun sitä käyttävät yrityksen työntekijät ja asiakkaat.

Nimenä LAURA Rekrytointi Oy kertoo myös tarinan. Sekä Uranus Oy, LAURA Rekrytointi Oy ja Laura Rekrytointijärjestelmä sisältävät olennaisen, ihmisen työelämää kokoavan sanan ura. Työura koostuu nykyään useista pienistä poluista, jotka luovat uran. Laura-sanan kaksi ensimmäistä kirjainta puoles­taan viittaavat sanaan laatu. Kun yhdistää laadun ja uran, niin sen tuloksena uusi LAURA Rekrytointi Oy siivittää ja sujuvoittaa rekrytointeja entistä pa­rem­min: ketterästi ja helposti.

Pinja Hentunen