Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus

Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus on maailman suurin työvoiman liikkuvuutta ja työmieltymyksiä mittaava tutkimus, jota on toteutettu vuodesta 2014 lähtien. Tutkimus selvittää työvoiman valmiutta ja halukkuutta muuttaa työn perässä ulkomaille, työn motivaatiotekijöitä sekä globaalien trendien vaikutusta työvoiman liikkuvuuteen.

Työnantajille Decoding Global Talent on ainutlaatuinen tilaisuus ymmärtää:
  • Miten globaalit osaajat liikkuvat?
  • Miten parhaiten rekrytoida ja houkutella osaajia tietystä maasta?
  • Mistä löytää tietyn osaamisen tai kokemuksen omaavia osaajia?
  • Mitä rekrytointikanavia osaajat hyödyntävät työnhaussaan?

Työvoiman liikkuvuus 2021

Viimeisin Decoding Global Talent -tutkimus toteutettiin vuonna 2021. Tutkimukseen vastasi lähes 209 000 vastaajaa 190 maassa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 543.

Lataa Työvoiman liikkuvuus 2021 -raportit

Pääraportti: Decoding Global Talent, Onsite and Virtual – Where do people want to work?

Decoding Global Talent, Onsite and Virtual on pääraportti tutkimuksen tuloksista, jossa tarkastellaan mm. työvoiman muuttohalukkuutta ja sen kehitystä aiempiin tutkimuksiin verraten sekä kiinnostavimpia kohdemaita ja -kaupunkeja. Raportissa keskitytään analysoimaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työvoiman asenteisiin tiettyjä kohdemaita kohtaan ja miten työvoiman globaalin liikkuvuuden määritelmä on muuttunut kohti kansainvälistä etätyöskentelyä.

Decoding Global Reskilling and Career Paths – What jobs do people want to do?

Raportissa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia COVID-19 pandemialla ja työn automatisoinnilla on työmarkkinoihin sekä ihmisten uranäkymiin. Raportissa analysoidaan myös ihmisten halukkuutta uudelleenkouluttautua uusiin tehtäviin sekä esitellään osaamisen kehittämiseen käytettyjä oppimismenetelmiä.

Decoding Global Ways of Working – How do people want to work?

Raportissa keskitytään tarkastelemaan, miten COVID-19 pandemia on vaikuttanut työskentelytapoihin ja siihen miten työtä halutaan tehdä jatkossa. Raportissa esitellään myös edelliseen vuonna 2018 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verraten muutoksia, joita havaittiin työlle merkityksellisissä tekijöissä. Näitä analysoidaan myös muiden ajankohtaisen globaalien ilmiöiden kuten ympäristövastuun tai monimuotoisuuden näkökulmasta.

Decoding the Digital Talent Challenge

Jopa 40 prosenttia digitaalisilla aloilla työskentelevistä osaajista etsii aktiivisesti työtä, ja lähes kolme neljäsosaa arvelee jättävänsä nykyisen työnsä lähitulevaisuudessa. Maailmanlaajuinen Decoding the Digital Talent Challenge -tutkimuksen otos kattoi lähes 10 000 digiosaajaa. Raportissa esitellään tutkimuksen tuloksia laajemmin sekä tarjotaan resepti digiosaajien houkuttelemiseen ylikuumenevilla markkinoilla.
Lataa Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus -tutkimuksen pohjalta julkaistut raportit ja hyödynnä tuloksia organisaatiosi rekrytointien kehittämisessä!

Lauran julkaisut Työvoiman liikkuvuus -tutkimuksen pohjalta

Lauran julkaisemissa Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus -tutkimuksen artikkeleissa keskitytään Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisen työvoiman näkökulmasta sekä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin suomalaisten osaajien vastauksia tutkimukseen.

Kaipaatko apua kansainvälisen työvoiman tavoitteluun?

Yhteistyössä The Networkin kanssa Lauran asiantuntijoilla on mahdollisuus pureutua pintaa syvemmälle tutkimustuloksiin ja selvittää mistä maista juuri teidän yrityksenne tavoittaa tietyn alan osaajia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan tai työskentelemään etänä Suomessa tai muussa tarvemaassa.
Ota yhteyttä