Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus

Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus on maailman suurin työvoiman liikkuvuutta ja työmieltymyksiä mittaava tutkimus, jota on toteutettu vuodesta 2014 lähtien. Tutkimus selvittää työvoiman valmiutta ja halukkuutta muuttaa työn perässä ulkomaille, työn motivaatiotekijöitä sekä globaalien trendien vaikutusta työvoiman liikkuvuuteen.

Työnantajille Decoding Global Talent on ainutlaatuinen tilaisuus ymmärtää:
  • Miten globaalit osaajat liikkuvat?
  • Miten parhaiten rekrytoida ja houkutella osaajia tietystä maasta?
  • Mistä löytää tietyn osaamisen tai kokemuksen omaavia osaajia?
  • Mitä rekrytointikanavia osaajat hyödyntävät työnhaussaan?

Työvoiman liikkuvuus 2024

Uusin Decoding Global Talent -tutkimus toteutettiin vuonna 2024. Tutkimukseen vastasi yli 150 000 osaajaa 188 maassa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 1217.

Julkaisemme kevään mittaan useita tutkimussarjaan kuuluvia raportteja. Pysy kuulolla!

Lataa Työvoiman liikkuvuus 2024 -raportit

Pääraportti: Decoding Global Talent 2024: Dream Destinations and Mobility Trends

Dream Destinations and Mobility Trends on pääraportti vuoden 2024 tutkimuksen tuloksista, jossa tarkastellaan mm. työvoiman muuttohalukkuutta ja sen kehitystä aiempiin tutkimuksiin verraten sekä kiinnostavimpia kohdemaita ja -kaupunkeja. Raportissa keskitytään analysoimaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työvoiman asenteisiin tiettyjä kohdemaita kohtaan ja mitä työnantajat voivat tehdä houkutellakseen kansainvälisiä osaajia tulevaisuudessa.

Decoding Global Talent 2024 - Suomen tulokset

Tutustu, mitä 1 217 tutkimukseen osallistunutta suomalaista osaajaa kertoi mieltymyksistään työskennellä ulkomailla sekä mistä maista ja miksi Suomeen halutaan tulla töihin. Löydät tuloksista myös mm. mistä syistä ulkomaille halutaan töihin sekä millaisia asioita työnhakijat odottavat työnantajilta muuttaessaan ulkomaille.

Decoding Global Ways of Working – How do people want to work?

Raportissa keskitytään tarkastelemaan, miten COVID-19 pandemia on vaikuttanut työskentelytapoihin ja siihen miten työtä halutaan tehdä jatkossa. Raportissa esitellään myös edelliseen vuonna 2018 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verraten muutoksia, joita havaittiin työlle merkityksellisissä tekijöissä. Näitä analysoidaan myös muiden ajankohtaisen globaalien ilmiöiden kuten ympäristövastuun tai monimuotoisuuden näkökulmasta.

Decoding the Digital Talent Challenge

Jopa 40 prosenttia digitaalisilla aloilla työskentelevistä osaajista etsii aktiivisesti työtä, ja lähes kolme neljäsosaa arvelee jättävänsä nykyisen työnsä lähitulevaisuudessa. Maailmanlaajuinen Decoding the Digital Talent Challenge -tutkimuksen otos kattoi lähes 10 000 digiosaajaa. Raportissa esitellään tutkimuksen tuloksia laajemmin sekä tarjotaan resepti digiosaajien houkuttelemiseen ylikuumenevilla markkinoilla.
Lataa Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus -tutkimuksen pohjalta julkaistut raportit ja hyödynnä tuloksia organisaatiosi rekrytointien kehittämisessä!

Lauran julkaisut Työvoiman liikkuvuus -tutkimuksen pohjalta

Lauran julkaisemissa Decoding Global Talent – Työvoiman liikkuvuus -tutkimuksen artikkeleissa keskitytään Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisen työvoiman näkökulmasta sekä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin suomalaisten osaajien vastauksia tutkimukseen.

Kaipaatko apua kansainvälisen työvoiman tavoitteluun?

Yhteistyössä The Networkin kanssa Lauran asiantuntijoilla on mahdollisuus pureutua pintaa syvemmälle tutkimustuloksiin ja selvittää mistä maista juuri teidän yrityksenne tavoittaa tietyn alan osaajia, jotka ovat kiinnostuneita muuttamaan tai työskentelemään etänä Suomessa tai muussa tarvemaassa.
Ota yhteyttä