Nurmijärven kunta

Varhaiskasvatuksen sosionomi, Professorintien päiväkoti

 • Sijainti Nurmijärvi
 • Julkaistu 12.02.2024, 8:00
 • Suljettu 08.03.2024, 16:43
 • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Osaajaprofiilia pohjana!

Varhaiskasvatuksen sosionomi, Professorintien päiväkoti

VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMI

Nurmijärvellä saat tukea sosionomin työhön, sinulle sopivia kehittymismahdollisuuksia sekä mahtavan työilmapiirin – kiva tulla töihin!

Etsimme varhaiskasvatuksen sosionomia Professorintien päiväkotiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2024 alkaen.

Professorintien päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta 0-6-vuotiaille lapsille. 

Toimintamme pohjautuu pienryhmätoimintaan ja ryhmät on jaettu joustavasti pedagogisten tavoitteiden pohjalle, joissa on huomioitu lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnassamme on tärkeää positiivinen työote, sensitiivinen vuorovaikutus sekä lasten vahvuuksien huomioiminen.

Merkityksellinen työ kutsuu sinua!

Arvostamme kiinnostustasi ja kokemustasi tunnistaa lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Varhaiskasvatuksen sosionomina rakennat yhdessä tiimin ja työyhteisön kanssa lapsiryhmäsi toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä huomioiden erityisesti osallisuuden vahvistamisen. Suunnittelet, arvioit ja toteutat lapsen hyvää varhaiskasvatuspäivää sekä varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tarvittaessa koordinoit verkostoyhteistyötä. Tuet lasten yksilöllistä kasvua ja kehitystä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa sekä osallistut toimipaikan varhaiskasvatustyöhön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Odotamme sinulta vahvoja yhteistyötaitoja, sensitiivisyyttä sekä halua toimia innovatiivisesti ja yhteisöllisesti.

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa työsi tukena ovat 

 • hyvät resurssit lasten tuen järjestelyissä konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajien avulla
 • varhaiskasvatuksen S2-opettajan yhteistyö
 • alueellisten varhaiskasvatuksen opettajien sekä apulaisjohtajien pedagoginen tuki
 • varhaiskasvatuksen digiagentit
 • päiväkodeissa työskentelevät varhaiskasvatuksen toimitilahuoltajat
 • sijaisjärjestelyjä vahvistavat toimipaikkakohtaiset ryhmättömät lastenhoitajat

Tarjoamme sinulle työolosuhteet, jossa toteutuu

 • suunnitelmallinen perehdytys sekä mahdollisuus osallistua verme-ryhmiin
 • hyvän ilmapiirin työpaikka, jossa panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin
 • koulutusmyönteisyys mahdollisuutena osallistua alan koulutuksiin tai jatkokoulutukseen työnantajan tuella
 • vahvuuksien sekä osaamisen huomioiminen osana työyhteisön ja kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistyötä
 • tekemisen meininki ja vahva kehittämisen henki

”Nurmijärvi on sopivan kokoinen kunta ja työnantaja – meillä toteutuu yhteisöllisyys,   vaikutusmahdollisuudet, rauha tehdä töitä sekä riittävä resursointi.”

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa päiväkodinjohtaja Elina Vasama p. 040 317 4076 tai sähköposti elina.vasama@nurmijarvi.fi

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus siirtymäsäännökset huomioiden. Haussa huomioidaan myös valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomit.

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on tarvittaessa toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä tuberkuloosiselvitys. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Nurmijärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. 

Yleiskorotettu tehtäväkohtainen palkka 1.8.2024 alkaen on 2769,78 euroa kuukaudessa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. KVTES:n mukainen työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, olennaisesta kokemuksesta riippuen. 

Varhaiskasvatuspalvelut pilotoi 500 euron vinkkipalkkiota 12.2.-30.6.2024 uusien kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen sosionomien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa. Lue lisää täältä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/nurmijarven-kunta/varhaiskasvatus/.

Hakuaika päättyy 8.3.2024 klo 16.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä

Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö

Nurmijärvi on reilun 44 000 asukkaan kasvukunta, jonka varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee n. 550 ammattilaista. Tarjoamme laadukasta, monipuolista ja ajanmukaista varhaiskasvatusta noin 2450 lapselle kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusyksiköissä. Lisätietoa työnantajasta ja Nurmijärven varhaiskasvatuksesta https://www.nurmijarvi.fi/ .

Osaamisalue: