Miina Sillanpään Säätiö

Hankekoordinaattori

  • Sijainti Helsinki
  • Julkaistu 14.11.2023, 0:00
  • Haku päättyy 21.11.2024, 23:59
  • 21.11.2024, 23:59

Hankekoordinaattori

Hankekoordinaattori, Miina Sillanpään Säätiö, Helsinki

Sinä liikkumisen asiantuntija, koetko merkitykselliseksi ikääntyneiden kanssa työskentelyn ja heidän hyvinvointinsa edistämisen?
 
Miina Sillanpään Säätiö hakee
Hankekoordinaattoria Kunnon kaveri -hankkeeseen (ajalle 8.1.-31.5.2024)
 
Kunnon kaveri -hanke edistää senioreiden toimintakykyä ja hyvinvointia Länsi-Helsingissä. Hankkeessa tarjotaan ikääntyneille maksutonta, matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa toteutettavaksi yksin, ryhmässä sekä liikuntakaverin kanssa. Heitä rohkaistaan lisäämään arkiliikkumistaan niin kotona, kuin kodin ulkopuolellakin.
 
Hankkeessa suunnittelet ja ohjaat senioreille sekä liikunnallista ryhmätoimintaa viikoittain että kehität ja tarjoat yksilöllistä tukea. Viestit hankkeesta ja sen tuloksista sekä toimit verkostoissa. Vastaat hankkeen toiminnasta, taloudesta ja raportoinnista. Työtäsi tukevat säätiömme muut asiantuntijat ja yhteistyökumppanit.

Toivomme sinulta:
asiantuntemusta ikääntyneiden toimintakyvyn ja liikkumisen tukemiseen
koulutusta ja kokemusta liikunnan yksilö- ja ryhmäohjauksesta
kehittävää, oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta
taitoa raportoida kirjallisesti hankkeen etenemisestä
kokemusta tai innostusta hanke- ja kehittämistyöhön.
 
Tarjoamme:
monipuolisen, merkityksellisen ja uutta luovan työn
osaavan ja innostavan työyhteisön tuen
joustavat työn tekemisen käytännöt.
 Miina Sillanpään Säätiö on rohkea, uutta luova kehittäjä ja yhteiskunnallinen keskustelija. Tuemme ja toteutamme ikääntyneitä koskevaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä oppimista (TKIO). Säätiömme toiminta on yleishyödyllistä ja tähtää yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa ja olosuhteita, joissa meillä kaikilla on mahdollisuus ikääntyä paremmin.
 
Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Työpiste sijaitsee Helsingissä.
 
Kunnon kaveri -hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki. Kyseessä on hankkeen kolmas toimintakausi. Lisätietoa saat Kunnon kaveri -hankkeen -verkkosivulta

Palkkaus:sopimuksen mukaan
Työkokemus:1-5 vuotta
Työ alkaa:08.01.2025
Työn kesto:3 – 6 kk, 31.5.2024
Työaika:kokoaikatyö
Hakemus:Lähetä hakemuksesi sähköisellä lomakkeella.
Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen ja ansioluettelosi, jotka olet nimennyt sukunimesi mukaan.
Yhteystiedot:Tiedustelut: Kehittämisasiantuntija Elisa Virkola, puh. 044 491 4605,
Olen parhaiten tavoitettavissa 17.11. klo 12-15, 20.11. klo 9-11.
Lähde: TE-palvelut

Osaamisalue: