Ketterä rekrytointijärjestelmä tukee Mente Palvelujen monenlaisia rekrytointitarpeita

Ketterä rekrytointijärjestelmä tukee Mente Palvelujen monenlaisia rekrytointitarpeita

Ramona Westersund Asiakastarinat, Hakijakokemus, Rekrytointi, Rekrytointiprosessi

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö eli Mente Palvelut on pitkään ollut edelläkävijä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukemisessa. Heidän tavoitteenaan on lisätä palveluiden käyttäjien elämänhallintaa, toimintamahdollisuuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Keskeinen osa tämän tavoitteen onnistumista on myös oikeanlaisten osaajien löytäminen ja rekrytoiminen. Siksi Mente Palvelut kääntyi Laura Rekrytointijärjestelmän puoleen. Ketterä rekrytointijärjestelmä on vaikuttanut positiivisesti heidän rekrytointiprosesseihinsa ja hakijakokemukseensa.

Haussa ketterä rekrytointijärjestelmä

Mente Palveluille tuli tarve päivittää rekrytointijärjestelmänsä, kun edellinen ohjelmisto saavutti elinkaarensa loppupään. Tärkeänä tavoitteena oli löytää ketterä rekrytointijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman ja joustavamman rekrytointiprosessin sekä tarjoaa työnhakijoille vaivattoman tavan hakea töitä. Ratkaisun tuli myös tukea säätiön monenlaisia rekrytointitarpeita. Mente Palvelut on keskisuuri, yli sadan työntekijän työnantaja. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten lisäksi Mente Palveluissa työskentelee joukko muita työntekijöitä esimerkiksi ravitsemus- ja kiinteistöhuollon parissa.

Mente Palvelut valitsi rekrytointiensa tueksi ketterän Laura Rekrytointijärjestelmän useista eri syistä. Mente Palveluiden henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö Anu Toikka kuvailee valintaan vaikuttaneita tekijöitä seuraavasti:

”Laura-järjestelmän helppokäyttöisyys ja monipuoliset käyttömahdollisuudet erilaisissa rekrytoinneissa olivat meille tärkeitä valintakriteerejä. Laura mahdollistaa rekrytointi-ilmoitusten näkyvyyden nettisivuillemme sekä eri työnhakukanavissa automaattisesti. Rekrytointi-ilmoitusten ja ulkoasun räätälöintimahdollisuudet eri tarpeisiin oli perusteena valinnalle.”

Valintaan vaikuttivat myös Lauran kustannustehokkuus, kotimaisuus ja suomenkielinen käyttötuki.

”Lauran kotimaisuus oli meille tärkeä valintaperuste hinnan ohella. Lauran suomenkielinen käyttötuki vaikutti myös olennaisesti ohjelmiston valintaan. Laurassa on hyvät ja selkeät ohjeet käyttäjille.”, kertoo Toikka.

Laura Rekrytointijärjestelmän käyttö: Helppoa ja tehokasta

Kun Laura Rekrytointijärjestelmä otettiin käyttöön, se sujui ongelmitta. Tiivis yhteydenpito ja asiantunteva tuki varmistivat, että Mente Palvelut sai räätälöityä järjestelmän heidän tarpeidensa mukaan.

”Käyttöönotto sujui vaivattomasti, kiitos Lauran yhteyshenkilömme Tommi Räisäsen tiiviin yhteydenpidon sekä koordinoinnin koko prosessin ajan ja vielä sen jälkeenkin. Saimme mm. erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten Laura kannattaisi integroida osaksi nettisivujamme, ja saimme käyttöömme meille räätälöityjä lomakkeita ja viestipohjia.”, kuvailee Anu Toikka.

Myös ensimmäisten aitojen rekrytointien käynnistäminen Lauran avulla sujui helposti ja vaivattomasti.

”Esihenkilöt koulutettiin järjestelmän käyttöön, joten rekrytointiprosessi saatiin sujuvasti toteutettua heti alusta alkaen Laurassa. Emme ole tehneet juurikaan muutoksia peruspohjiin, mitä aluksi saimme, vaan niillä pärjätty mainiosti. Myös asiakaspalvelu on toiminut hyvin niinä parina kertana, kun tukea asiakaspalvelusta olemme tarvinneet.”, kehuu Toikka.

Ketterä rekrytointijärjestelmä tukee rekrytointeja, prosessien hallintaa ja myös työnhakemista

Laura on tukenut Mente Palveluita monin tavoin rekrytoinneissa ja prosessien hallinnassa. Henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö Anu Toikka kuvailee työpaikkailmoitusten tekemistä Laurassa ketteräksi ja nopeaksi.

”Työpaikkailmoitusten tekeminen Laurassa on helppoa ja nopeaa. Tarvittaessa voimme kopioida aiempien hakujen lomakkeita ja muokata niitä, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Rekrytointi-ilmoitusten ulkoasun muokattavuus kuhunkin rekrytointitilanteeseen sopivaksi takaa ilmoituksen siistin ulkoasun kanavassa kuin kanavassa. Aikaisemmin ilmoitusten julkaisu eri rekrytointikanaviin oli aikaa vievää, mutta nyt Laura mahdollistaa sen nopeasti ja tehokkaasti.”, kuvailee Toikka.

Laura vaikuttaa positiivisesti myös hakijakokemukseen ja helpottaa hakijoiden kanssa kommunikointia.

”Työnhakijat voivat hakea meillä avoimena olevaa työpaikkaa helposti ja nopeasti esim. mobiililaitteellaan. Joissain hauissa työnhakijoita kontaktoi meiltä useampi henkilö, joten Lauran kattavat hakijaviestinnän työkalut ja ketterä hakijavertailu useamman henkilön toimesta mahdollistavat, että kaikki hakijat tulee kontaktoitua ja rekrytointi vietyä päätökseen ajallaan ja kattavasti.”, kuvailee Toikka.

Mente Palvelut kokee, että Laura on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi heidän rekrytointitarpeisiinsa. Laura Rekrytointijärjestelmä on mahdollistanut nopeamman ja tehokkaamman rekrytointiprosessin sekä auttanut houkuttelemaan sopivia työntekijöitä. Laura on keskeinen tekijä Mente Palveluiden rekrytointien menestyksessä ja tukee heitä siten heidän tärkeässä työssään.

”Suosittelen lämpimästi Laura Rekrytointijärjestelmää myös muille työnantajille”, kiteyttää Anu Toikka lopuksi.

Laura-järjestelmän helppokäyttöisyys, monipuoliset käyttömahdollisuudet erilaisissa rekrytoinneissa ja rekrytointi-ilmoitusten ulkoasun räätälöintimahdollisuudet olivat meille tärkeitä valintakriteerejä. Myös Lauran kotimaisuus ja suomenkielinen käyttötuki vaikuttivat olennaisesti ohjelmiston valintaan.

Anu Toikka, Mente Palveluiden henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö