Image

Rekryteringstillstånd

Planeringen av och godkännandeprocessen för rekryteringen sköts enkelt med ett elektroniskt rekryteringstillstånd.

Elektronisk blankett

Du kan ansöka om tillstånd för rekrytering med en elektronisk blankett som omfattar de väsentliga uppgifterna om rekryteringen, till exempel befattning, motivering för fyllande av positionen, typ av anställning, motivering för tidsbundenhet om det är en tidsbunden anställning samt övriga grundläggande uppgifter.
Image

Godkännandecirkulation

Du kan även ta med en godkännandecirkulation till ett elektroniskt rekryteringstillstånd. Utöver det traditionella godkännandet i tre steg (förslag, bifall, godkännande) kan man ha flera (eller färre) steg.
Image

E-postpuffar

Systemet skickar en e-postpuff när rekryteringstillståndet kommer för godkännande. På det sättet får de som ska bifalla och godkänna tillståndet information om aktiviteten även om de inte dagligen använder rekryteringssystemet.
Image

Förmedling av information från rekryterande chef till personalavdelningen

Rekryteringstillståndet är ett smidigt verktyg även mellan den rekryterande chefen och personalavdelningen. Med rekryteringstillståndet kan man till exempel samla information för upprättande av en rekryteringsannons.
Image

Enklare att skapa och publicera arbetstillfällen

En stor del av uppgifterna i rekryteringstillståndet överförs till rekryteringsannonsen. Du behöver inte fylla i samma uppgifter och klassificeringar på nytt när annonsen publiceras på olika webbplatser för arbetssökning.
Image